Kernkracht

Kernkracht

Ik wil met jullie kijken naar de energie van de thymus.

Een klein orgaantje in het borstbeen,

HET orgaantje dat de databank van ons totale cel -bewustzijn regelt.

HET punt waar onze waarachtigheid leeft.

De afgelopen jaren hebben we er aan gewerkt om onze essenties terug op te halen uit de vergetelheid.

We zijn door diepe dalen gegaan om weer te ervaren wat we ECHT niet willen en wie we HELEMAAL niet zijn.

De waarden van minderwaardigheid, het kleine, onderdanige, liefdeloze, het aangepaste gedrag…het was een illusie. Niet dat wat we werkelijk vertegenwoordigen.

Omdat gedachten krachten zijn, en krachten onze machten beïnvloeden heeft de thymus zich in de loop der eeuwen aangepast aan wie  we dachten te zijn. Het heeft die waardes als waarheid aangenomen en van daaruit alle cellen beïnvloed op een ongezonde wijze.

Want een mens die zich zelf inperkt, wordt kleiner en kleiner. Verbruikt steeds minder energie en wordt soms zelfs bijna onzichtbaar. De thymus heeft zijn werk dus goed gedaan. Deze heeft onze aannames en (on)werkelijkheden als impulsen door het celbewustzijn gestuurd en alles vanuit dit weten gecontroleerd en bestuurd.

Wat een bevrijding dus dat we niet meer geloven dat we denken te zijn wie we dachten te zijn. Zodat onze werkelijkheid zich dwars door deze aannames heen geworsteld heeft om  dit jaar uit de eigen as te herrijzen. De vlam van wedergeboorte, kennis en wijsheid wordt in de Tempel van ons heilig hart tot een sacrament gemaakt, een heilig weten.

Deze vlam laait hoog op en heeft voeding nodig.

In deze vlam leeft de energie van gerechtigheid.

Het Zelfbestuur.

Dat wat diep opgesloten lag in onze binnenkern komt tot ontwaking en bevrijdt zichzelf uit een immense beklemming.

Dat geeft uiteraard een totale verandering in de energiestroom in de borst te zien.

Dat hebben we allemaal op diverse wijzen ervaren. Geweldig. De lichtkracht in de borst komt vrij.

En…nu de lichtkracht van Venus teruggezet is in de kern van de planeet krijgt dit een vervolg. Want al onze rechten die samengebald lagen in de kelders van ons bewustzijn bevrijden zich.

Ze kunnen letterlijk met een plof naar beneden vallen en zich meteen ankeren in de Venuspoort die in de kern van de aarde geopend is.

Met een klap vallen onze verloren rechten terug in een ankerende bodem en worden heel snel hervonden rechten.

Want Venuslicht is oneindige liefde. En Venuslicht betekent dat het recht van bestaan voorop staat. Liefde, respect, alles wat het leven draagkracht geeft waardoor we open bloeien in Liefde is Venuswaarde.

Venus roept ons op, om op te staan. Onze verloren waardes terug te halen.  Venus wil dat we onze liefde terug vinden en ophalen uit de tijd. Dus Venus is in haar Liefde best streng.  Zij nodigt alles wat de Liefde ondermijnen wil uit om te integreren met Liefde, en als deze krachten dat niet willen dan moeten zij verwijderd worden.  Als onkruid geplukt uit de hartetuin van het bestaan. Snel en grondig. Denk dus niet dat Venus  zwak en meegaand is ( soms de slechtste vertaling van Liefde ooit geboren),zij is meedogenloos als het op het zaaien van Liefde aankomt. In de zin van…zij neemt de akkers over, zij zaait geen negatief zaad, maar groeizaam zaad. Het Venuszaad zoekt vruchtbare grond om in te groeien. Het kan pas in ons groeien als we een liefdevolle gestrengheid ontwikkelen als onvruchtbaar zaad zich uit wil zaaien in ons hart.

Venus zegt de wacht aan. Venus ruimt op. Venus laat dapperheid groeien, Venus geeft stemrecht, daadkracht en werkt heel grondig “ besmetting” en “ virus” en zeker ook “ parasiet” uit de weg.

Venus is heel lief..voor je hart en voor je ziel.

Venuslicht ..aan jou gegeven..werkt als een lichtflits in je hart. Het geeft inzicht.

In de Tempel van je eigen heilig hart ontwaakt Venus NU.

Je waardes zijn met een plof in de zaailijnen van de tijd terug gevallen.

Venus staat op.

Met lichtende, wapperende haren en een wijd uitwaaierende mantel van Liefde om haar heen.

Geen tijd meer te verliezen. Venus kijkt niet om.

Venus is de leidsvrouw door een verwarrende tijd.

Laat je maar leiden door haar wijsheid en rozegouden vastberadenheid.

Laat haar hart voor je uit flitsen op je pad, zuiver je pad van ongerechtigheden.

 Venuslicht maakt een eind aan de opofferingen die veel zielen zich in de afgelopen eeuwen moesten laten ondergaan.

Venus maakt ons  wakker..omdat de energie van onvoorwaardelijke liefde geen opoffering en/of nederigheid in ons meer op mag roepen.

Venus zegt dat jij de meest liefdevolle mens op aarde wordt als je liefdeloosheid de deur wijst.

Sta maar op, wordt maar wakker

Het is de hoogste tijd.

Laat  je niet langer manipuleren op je onvermogens of te ver doorgeschoten dienstbaarheden.

Venuslicht is Moederlicht

Is inzicht

Is geboortelicht

Ik groet jullie uit de Bron die Liefde heet.

Print Friendly, PDF & Email