Ik heb mijzelf oneindig lief

Ik heb mijzelf oneindig lief

De opdracht van deze tijd is om onszelf onvoorwaardelijk lief te leren hebben. En dat is een moeilijke opgave. Te meer omdat veel mensen hun leven in dienst van het grote geheel hebben gesteld. Daarbij zijn zij de waardes voor zichzelf uit het oog verloren.

Nu de rode straal dieper en dieper indaalt en wereldwijd op de energie van onderwerping en machtsmisbruik gaat inwerken, is het mooi dat tegelijkertijd de Venuskracht zo voelbaar is. Door deze poort stroomt  een rivier van oneindige, vloeibare liefde naar onze planeet. Het is een stroom van lichtende liefdeskracht die als een sproeier inwerkt op ons bestaan.

Als we vanuit de kosmos naar de planeet zouden kunnen kijken, dan zouden we opmerken dat het etherisch lichtlichaam dat de liefdestrillingen opslaat er heel zwak uit ziet.

Dat kan ook niet anders. We hebben er de afgelopen tijd hard aan gewerkt om het pijnlichaam op te lossen en de blauwdruk te herstellen. En nu mag op deze plaats het liefdeslichaam weer aanhechten. Daar hebben we ons hart voor nodig en ons gevoel.

De energie van de 4e dimensie kan pas echt aanhechten als we geloven dat we er zelf werkelijk toe doen. Niet vanuit een ego-perspectief, dat doen al genoeg mensen. Meer vanuit ons Helig Hartperspectief. Dat alles in de kosmos opgebouwd is uit atomen van liefde en dat de eerste scheppende voorwaarde DE LIEFDE zelf is.

Hoog tijd dus om hier iets aan te doen. En terwijl het rode licht alle koorden en aanhechtingen van oude pijnen rondom het thema machtsmisbruik en onderwerping oplost in ons celbewustzijn, worden we tegelijker tijd omspoeld door de roze-gouden Liefdes energie. Waar de koorden knappen, daalt  dit licht meteen in.  Het legt zijn liefdevolle, genezende intentie direct om de pijnen heen en vitaliseert onze kracht. Als het oude rood is weggespoeld en het nieuwe rood indaalt , dan krijgen we de kans om ons gehele bewustzijn te vitaliseren. Alsof er nieuwe krachten wakker worden die via onze wilsbesturing in daadkracht omgezet mogen worden. Nu nog niet meteen. Eerst moet alles de kans krijgen om op zijn plaats te schuiven, Als nieuw rood oud rood aan trilt komt er van alles los in ons energielichaam en daardoor tegelijkertijd in het energielichaam van de planeet.

Dat moet eerst zijn uitwerking vinden.

En terwijl dit zichzelf uitwerkt kunnen wij alvast beginnen met het installeren van het Venuslichaam.

Daar zijn verschillende technieken voor.

Eerst en vooral mag je jezelf hardop horen uitspreken dat jij jezelf oneindig lief hebt. Leg je hand op je thymus en spreek dit drie keer hardop uit “ Ik heb mijzelf oneindig lief”. En nog eens en nog eens. Net zolang totdat je voelt dat er rust komt. Zodat de Tempel van het Heilig Hart deze code opneemt in zijn kern en dit licht via het hart over gaat zetten in je meridiaan stelsel. Hoe meer je oprechtheid in dit gevoel legt, hoe dieper de intentie zal indalen. Tot in je voeten, je aarding. Probeer niet van jezelf te houden onder voorwaarden. Als je voorwaarden stelt, kun je de intentie niet opnemen. Het hangt niet van voorwaarden af nl.  In de ziel zit oneindig veel liefde en deze liefde probeert via jouw geest je persoonlijkheid te bereiken. Als je dan een oordeel velt, mislukt die verbinding. De ziel belt je op, maar jij begint excuses te zoeken om zijn stem niet te horen. Je laat je eigen stem van oordeel er doorheen resoneren en dan ontstaat er een flinke ruis. Probeer te aanvaarden dat Jij een mooie ziel bent, zelfs met al je fouten. Wees mild t.o.v. jezelf en verzacht je gedachten. Probeer in de nieuwe hersenbrug NIET de oude aannames te veel zeggenschap te laten krijgen. Dan ben je voortdurend in een “ ruisbeleid”.

De opgave is…..en dat is voor veel mensen nog echt een opgave om jezelf te aanvaarden zoals je bent. En mochten er aanmerkingen zijn oftewel verbeterpunten, dan kun je jezelf voornemen om daar aan te gaan werken. Zodat alles nog beter gaat voelen.

Corrigeer je zelf als je in het oordeel schiet of in een zwakte. Zeg luid en duidelijk in jezelf , dat je ook dan van jezelf MAG houden.

Zo beginnen we langzaam aan de grote klus om het 4e dimensionale lichtlichaam van onze planeet te herstellen.  We beginnen bij onszelf. Vanuit een oprecht gevoel van zelfwaardering. Krachtig geloven in het feit dat Jij er toe doet en dat oordeel van buitenaf niets zegt over wie jij bent.

Zo zal ieder mens op aarde zijn eigen weg hierin gaan zoeken en in de opmars naar 2018, als de tweede Ascentiegolf losbreekt zullen er veel oude pijnen weggespoeld worden door het rode licht.

 Houd van jezelf. Je mag ademen, leven vanuit de kracht van je eigen hart.

Deze aansluitingen kunnen niet mentaal verkregen worden. Tenzij we met onze hersenen de liefde accepteren en deze in directe verbinding met ons hart durven brengen.

Ik wens je een liefdevolle hereniging toe met Jezelf.

En groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email