De venuscode

De venuscode

Downloads, coderingen, nieuwe energie. Het gaat snel en vooral soms diep.

Nu de omzettingen eenmaal gaande zijn gebeurt er veel op korte tijd.

Zo is sinds half februari de energie van Venus in werking gebracht.

Ieder jaar rondom deze tijd is de verbinding via het Venusportaal al sterk.

Tot en met half mei is dit een gegeven.

Maar nu de BronZonpoort in onze borstkas geactiveerd is, komt er via de Venuspoort een nieuw, prachtig licht binnen in onze harten. En deze energie is dit jaar krachtiger dan ooit.

Elke download die binnen komt via het Bronpunt wil zich uitschrijven over ons hele systeem.

Niet overal kan dit al gebeuren, maar elke opening, ingang wordt benut om de energie naar toe te flitsen.

Met als grote overzetters in Het Geheel de thymuspoort en de miltpoort.

Elke verbinding met kosmisch licht die indaalt via het Bronpunt flitst door naar onze thymus.

Als een mens nog niet aangesloten is op deze frequentie zal de trilling niet samensmelten met de persoonlijkheid, maar er tegenaan botsen.

Samensmelten is handiger, maar nog niet voor iedereen haalbaar.

Zoals ik al schreef in voorgaande artikelen is alles gebaseerd op de wet van magnetisme. Het gelijke trekt het gelijke aan.

Het kan dus simpelweg NIET dat iemand zich een trilling toebedeelt die niet overeenkomt met de basistrilling van die persoon in zijn totaliteit.

Het samensmelten is prachtig, maar vooral ook krachtig.

Iedere trilling van onvoorwaardelijke liefde die door de Venuspoort wordt omgezet, gaat een verbinding aan met ons gehele wezen.

En dat voel je overal.

Het kan zelfs zijn dat dit licht in samenwerking met de Centrale Zonnecode vuur aanmaakt.  Vertaald naar koorts. Om de tegenkracht die dit licht ontmoet op te ruimen en te verbranden.

Maar vooral ook om nog meer ruimte te maken voor zichzelf.

De Liefdestrilling is onvoorwaardelijk.

Deze wil ons brengen naar de hoogst haalbare modus en zet alles in om daar te komen.

Uit liefde voor het leven, dat spreekt vanzelf.

Iedere botsing die dit teweeg brengt omdat een mens eenvoudigweg nog niet zo ver is, komt aan als een schok.

Het botsen gaat voorlopig door. Het is niet uit te zetten. Dit is ook nodig. Mensen mogen wakker worden.

Botsingen brengen schokgolven op gang.

Schokgolven verschuiven de energie.

Er komen “ onderstromen” omhoog, die vervolgens weer weggewerkt mogen worden.

Vaak worden mensen pas wakker als de stroom hen tot aan de lippen staat.

Eindelijk  zoeken zij  dan een uitweg.

Dus de innerlijke botsing met De Liefdescode komt soms hard aan.

Uit liefde voor het leven, dat spreekt vanzelf.

In sommige zielen is er zelfs een tweespalt aan de gang. Sommige stukken van hun wezen zijn al in staat om de trilling te ontvangen en daarmee een versmelting aan te gaan. Andere stukken in hen nog niet en dat botst. Hard. Van binnen. Zij worden door hun eigen ziel voor keuzes gesteld.

Uit liefde voor het leven, dat spreekt vanzelf.

Dan is er nog de categorie zielen die binnen de codering van Liefde in de Christusmatrix afgedaald is naar de diepste vormen van liefdeloosheid, om daar het licht terug te brengen.

Zij worden nu in de gelegenheid gesteld om zichzelf in heel hoog tempo terug op te halen en te herstellen.

Speciaal voor deze zielen staat er een zeer helende trilling van onvoorwaardelijke Liefde klaar.

Het lichtblauw van de hemelse Moeder.

Deze versmelting: hemelsblauw en wit ( de hoogste kosmische frequentie van Liefde) gaat een verbinding aan met het roze-wit ( de hoogste aardse frequentie van Liefde).

Zij worden als het ware samengevoegd tot één straal en dringen samen met de goudgele straal van de hemelse Vader diep door tot in de kern van de BronZon.

Dan zoeken zij een samensmelting met de thymus, stralen via het hart door naar de miltpoort en brengen een grote verschuiving op gang.

Dat kost heel veel kracht.

Engelen staan constant om zo een ziel heen om deze te helpen de integratie te bewerkstelligen tot in de diepste lagen.

Want de anti-code moet zo snel mogelijk genezen worden.

Uit Liefde voor het leven , dat spreekt vanzelf.

Kortom de indaling van de Venuscode brengt heel wat teweeg.

Deze is heftig en diepgaand.

Brengt grote verschuivingen op gang.

Raakt aan tot in de kern van het leven.

Uit Liefde voor dit leven, dat spreekt vanzelf

Ik groet jullie vanuit de Bron die Overgave heet.

Print Friendly, PDF & Email