De boom van vertrouwen

De boom van vertrouwen

Tijdens de groepssessie van vrijdag 30 januari 2015 hebben we weer bijzondere dingen mogen ervaren. Een aantal van die zaken licht ik er kort uit, omdat dit gebeurtenissen zijn waar iedereen in deze tijd lichter door wordt, blijer. De verbinding met de roze straal heeft een diepe inwerking op ons gemoed. Lady Nada heeft ons geholpen om dit prachtige licht tot in onze diepste cellen te integreren.

Ik wil jullie een klein stukje meenemen in dit verhaal.

Stel je voor dat je er in slaagt om onder leiding van gidsen, engelen en/of lichtmeesters te kunnen reizen. Stel je dan eens voor dat er in de etherische werelden prachtige energiepoorten zijn die op elkaar aansluiten en waarlangs ons etherisch lichaam reizen kan.

Op deze wijze zijn wij uitgenodigd om via een poort in ons hart af te dalen naar de etherische domeinen van Moeder Aarde.

Elke keer als we komen staat ze ons op te wachten, haar armen in een verwelkomend gebaar uitgespreid. Dan neemt ze ons mee naar datgene wat zij ons tonen wil.

Vandaag mogen we de rivier van Schoonheid over gaan en leidt zij ons door een schitterende poort. Achter die poort zien we alleen maar bomen. Groot, klein, vol hangend met vruchten. Een zoete geur die ons bedwelmt.  Tussen de bomen hangt er een gouden mist. We lopen achter Moeder aarde aan en komen bij een grote vijver. Het water straalt  en blinkt en aan de rand van deze vijver staat een majestueuze boom. Haar wortels lopen aan een kant door tot in de diepte van de vijver. Tegelijkertijd is er  genoeg ruimte om heen, zodat we rond de boom kunnen gaan. De boom maakt een zacht, zoemend geluid. De takken hangen vol met vruchten en Moeder Aarde moedigt ons aan een vrucht te plukken en hiervan te eten. Zij zegt; Dit is de boom van vertrouwen. Al wie er van eet zal tot in de diepste lagen van zijn of haar hart gevuld worden met een zoet nectar. Het nectar van de Liefde. Eet mijn kinderen, want jullie moeten sterk worden tot in de onderste lagen van jullie hart.” We nemen een hap van de vrucht en voelen een pulserende, tintelende stroom van puur sap via de mond, de organen tot in de diepste lagen van ons wezen indalen. Het lijkt alsof we bekers zijn, waarin de zoete nectar vrijuit stroomt en deze de beker opvult tot aan de rand. Een enorm vredig gevoel overvalt ons en we zinken weg in een diepe rust. Terwijl we de nectar opnemen en wegzakken in die rust toont Moeder Aarde ons de rest van de Tuin. Zij noemt dit Het Paradijs. Elke struik, elke boom die vruchten voortbrengt staat in verbinding met een aspect van ons wezen. Geduld, vertrouwen, respect, liefde, genot, wijsheid. Duizenden bomen die allemaal klaar staan om de mensheid te voeden met nieuw licht. Ook legt zij uit dat ten tijde van de zogeheten “Adam en Eva “verhalen, de sapstroom in de bomen nog groeiende was. Ook vertelt zij dat de bomen tijd nodig hadden om vanuit de kosmos de hogere aspecten die de toen nog wordende mens nodig had tot rijpheid te brengen. Iedere boom op zijn eigen wijze.  Verzorgd door  wezens van allerlei aard uit de Deva-rijken Er was een plan gemaakt, in een logische volgorde, waarbij de wordende mens de boomvruchten tot zich mocht nemen, en alle aspecten in zijn wezen integreren kon. Maar ook zegt zij dat het ongeduld in sommige wezens groter was dan henzelf en dat zij zich hebben laten verleiden voortijdig van bomen en planten te eten, zodat de logische opeenvolging van energie doorbroken werd. Met andere woorden; voordat deze wezens de vruchten van hoog emotioneel besef tot zich genomen hadden, aten zij van vruchten die wel rijp maar nog niet aan de beurt waren. De vruchten van kennis waren blijkbaar eerder klaar dan de vruchten van wijsheid. En zielen die kennis tot zich nemen, zonder van de wijsheid geproefd te hebben, verwerven niet het inzicht om met kennis om te kunnen gaan op de juiste manier. Er zijn stappen in de logische ordening overgeslagen. De mensheid  liet zich verleiden om vruchten tot zich te nemen, voordat ze de andere vruchten door hun wezen hadden laten absorberen. De verleiding en vooral het ongeduld waren te groot. Door dit ongeduld is de scheppingsmatrix verstoord, zijn de structuren veranderd en hebben andere zaken prioriteit gekregen. Zonder hier al te diep op in te gaan, wil ik jullie laten zien dat we dus eerst de logische volgorde moeten herstellen, voordat we tot herscheppen overgaan.

En de vruchten van de Boom van Vertrouwen zijn hierin erg belangrijk. Want deze vruchten scheppen ook het geduld en de liefde die nodig zijn om de juiste stappen te zetten, zonder in verleidingen of afleidingen te storten die er niet toe doen.

Het is dus erg belangrijk dat de vruchten van vertrouwen zaad ontwikkelen. Wij hebben die zaden opgehaald, in ons hart geplant en mee naar “ boven” genomen. Want Moeder Aarde wil niet zomaar iedereen in deze schitterende tuin toelaten. Wat logisch is, gezien de mentale toestand van vele nu op aarde levende zielen.

Het zaad dat wij meebrachten is in onze harte kern geplant en tot wasdom gebracht. De boom bewortelt zich via de meridianen tot in alle organen,  de hersenen en uiteindelijk tot in de botten.

Dat kost nog even tijd. Wij dragen de verantwoordelijkheid om aan onszelf en de wereld te tonen  dat de energie van vertrouwen die in ons wortel schiet, ook werkelijk groeirecht krijgt. Terwijl de testen om ons de oren slaan, moeten we dus leren de boom van vertrouwen niet te laten verdorren. En de vruchten hiervan mogen uiteindelijk uitgedeeld worden aan de wereld. Aan mensenharten die er rijp voor zijn. Dat gaat via de wet van gelijkwaardigheid. Zodra een mensenhart er rijp voor is zal er een vrucht voor hem/haar klaar staan. En na het eten van de vrucht zal het zaad meteen wortel schieten in het hart.  Waardoor de Boom van Vertrouwen ontkiemen zal en de harte kern bijeen houdt in respectvol geduld en geduldige liefde. Geen mens die daarover zeggenschap heeft. Wel kan elk mens binnen het bereik van deze zaden komen. Maar de tijd zal leren hoe het zaad zich kan en mag verspreiden. Zo draagt Moeder Aarde  dit zaad omhoog naar de oppervlakte van onze tijd en zaait zij door ons heen haar lichtende, liefdevolle hartenpracht.  Wij kunnen en mogen niets meer zijn hierin dan de zaaddrager. Moeder Aarde bepaalt aan wie zij de zaden schenkt. Een prachtige regeling. Alles zal zich voltrekken via de logische, planetaire structuur. Ik hoop dat als je dit leest dat jij er klaar voor bent om dit zaad te ontvangen en dat er een machtige boom ontspruiten zal uit de kiemkracht van jouw vertrouwen. Ik bepaal dit niet, jij bepaalt dit niet. De trilling van herkenning bepaalt dit. Maar als het zaad aan je wordt overgedragen dan zal je dit zeker opmerken in jouw leven.

Dit is nog maar een klein gedeelte van wat er gebeuren mocht vrijdag jl. Ik zal nog enkele aspecten belichten, maar niet alles. Dat wat nog niet door iedereen geweten mag worden, kan ook nog niet gezegd worden.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Heelheid heet.

Print Friendly, PDF & Email