Venusovergang

Venusovergang

 

Het is vandaag een bijzondere dag. De Venusovergang is een feit. Ik wil jullie deelgenoot maken van wat ik mocht ervaren hierin.

Bij mij is Maria, ze heeft in de winkel gewacht op haar beurt en voordat we aan de sessie beginnen vraagt ze mij of er in de winkel een steen is die op haar reageert. Meteen zie ik in een hoekje van een vitrine een prachtig roze bolletje van Rodochrosiet opstralen. We nemen de bol uit de kast en vertrekken naar de sessieruimte.

Op een gegeven moment gedurende de sessie leg ik het bolletje tussen haar voeten. Zij begint te stralen en de energie in de bol begint te " zingen". Een prachtig energetisch geluid van licht en kleur dat pulserend uit de bol naar buiten straalt. De bol wordt een lichtende energiecel. Een atoom van lichtkracht.

Ik ga bij Maria's hoofd zitten en meteen breekt er een stroom van lichtwater los. Een rivier van glinsterend witzilverrozegoud licht die als glittergel door haar cellen stroomt. We volgen de rivier naar beneden. Ik zie het water door onderaardse gangen stromen en in bekkens overvloeien. Ik zie in de diepte van de aardkorst het water in de bekkens oplichten en grotten verlichten. Het is een feestelijk gezicht. Dan begint de bol tussen de voeten zich energetisch te dupliceren. Zij valt naar beneden in één van de bekkens en door de bekkens heen schiet zij door naar nog lagere regionen. Dan zie ik Moeder Aarde staan. Haar armen wijd gespreid. Haar borst geopend. Het atoom valt in haar hartchakra en begint ongelooflijk te stralen. De straling is zo vervuld van verheffing en verlichting dat het engelen aantrekt. Ik zie engelen afdalen door de bekkens heen naar Moeder Aarde. Zij zetten zich in een spiraal van licht om Moeder Aarde heen. Hun hartchakra's verbinden zich met het atoom. Deze verbindt zich met de engelen en vermeerdert zich razendsnel. In het hartchakra van elke engel zie ik de Venusatomen verschijnen. In alle kleuren rozegoudgeel die je maar bedenken kunt. De engelen keren terug naar de bekkens. Zij laten het atoom over rollen naar hun handpalmen en terwijl zij uit de bekkens oprijzen heffen zij de lichtende bollen op naar de kosmos. Ik kijk omhoog. Daar zie ik Venus oplichten. De planeet verbindt zich met de sterrenportalen en ik voel een universele verbinding tot stand komen die in de planeet overgaat. De planeet begint te zingen. Zuivere tonen van lichtende liefde. Dan zie ik haar voor de zon langs schuiven. De Vader/moederzon begint te stralen en een stroom van goudgeel licht dringt door Venus heen, door de essentie van haar wezen. De tonen van de Zon en Venus vermengen zich. Zij gaan in elkaar over en zingen een lied van scheppende macht. Uit de Zon en Venus stroomt lichtende energie als water omlaag. Zij worden opgevangen in de rivieren van licht. Zij komen in de bekkens. Zij zakken door naar Moeder Aarde. De klankkast van het hartchakra van Moeder Aarde vergroot de klanken. Ze klimmen weer omhoog naar de engelen in de bekkens die hun atomen maar op blijven heffen naar de oppervlakte van onze planeet. Ik zie dat ieder die daar ontvankelijk voor is de klanken in zich opneemt. Mineraal, plant, dier en mens. Ieder die er klaar voor is doet mee. Hun energiecellen beginnen te tintelen en te zingen.

Het Venuslicht is afgedaald en geïnitieerd door ons collectief bewustzijn. Wat ongelooflijk prachtig.

Dan zie ik over de rivieren heen kleine lichtende rozegouden wezentjes vliegen. Een soort van elfjes. Heel klein en lieflijk. Zo'n 10 cm groot. Zij zoeken de bollen op en gaan er op zitten. Zij zingen ook. Een lieflijk lied van mededogen en onvoorwaardelijkheid. Teer lijken ze, maar ze zijn sterk in de uitstraling van hun liefde.

Zij zoeken een woning voor hun wezen, een klankkast voor hun lied.

Als je dit leest en je voelt de verbinding stel je dan voor dat er zo'n Venusbol uit je hart in je handen glijdt. Nodig een lichtelfje uit om er op te gaan zitten. Leg uit dat dit atoom een huis van licht mag zijn waarin deze wezens mogen wonen. Zet het atoom dan op een dierbaar veilig plekje in je omgeving. Desnoods in je eigen hart en weet dat de kracht van deze wezentjes je hart in liefde zal raken. Neem op elk moment dat je verdriet voelt het bolletje in je koesterende handen en laat de lichtende liefde van hun stemmetjes en uitstraling jouw wezen aanraken en verheffen. Het is een groot geschenk. Een geschenk van Venus en de Zon. Ga er uiterst voorzichtig mee om. Leen hen niet uit aan anderen. Zij hebben je uitgekozen om voor jou hun Venusliefdeslied te zingen en de verandering in je celbewustzijn te helpen ondersteunen.

Door hen, door deze initiatie, door het licht van Venus ga je eindelijk weer leren om van jezelf te houden.

Het grootste geschenk sinds het begin der tijden.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email