De hand van de Meesterschilder

De hand van de Meesterschilder

Tijdens deze sessie mochten we mee beleven hoe er vele kleurpigmentcellen aan het bewustzijn van de aarde werden toegevoegd. Echt schitterend om te weten dat dit in gaat werken op de grauwe versluiering van het Totaal.
Ik schets jullie hoe dit gegaan is.
We werden verbonden met één van de hoogste astrale lagen van onze planeet. De Meesterlaag. In de betreffende lagen leven o.a. de zielen van grote componisten en schilders.
We werden uitgenodigd om verder te komen en ik mocht beschrijven wat er gebeurde. Ik zag vele schilders en kunstenaars. Je moet je voorstellen dat deze wereld multidimensionaal is, holografisch en dat er vele lagen van afstemming door elkaar heen lopen. Zo mocht ik in een flits de verbindingen zien tussen de lagen in en de invloed van schilders, vormgeving en kleur op het menselijk bewustzijn.
Ik werd rond geleid door de ziel van Meester Rembrandt, ik wist dat hij het was zonder dat hij zich voorstelde. Hij droeg een groene pofbroek en goudgeel hemd. Hij was niet de Rembrandt van de aardetijd, maar de Rembrandt van de Meestertijd. Overal waar hij me rond leidde zag ik kunstenaars aan het werk. Velen herkende ik, maar velen ook niet. Het was meer een groot aanvoelen en weten dat hier bijzondere zielen een kunstwerk aan het maken waren. Het leek alsof ik de geschiedenis van de aarde geschilderd zag in een lichtere variant dan het origineel.
Dat bleek ook zo te zijn.
Rembrandt vertelde dat de echte geschiedenis van de aarde gekenmerkt werd door grijze tinten, alsof overal de kleur uit verdwenen is. 
Hij liet mij zien dat hij van alle tijden de originele versies had bewaard.
Als er geen plaats meer is voor een boventoon versie van een bepaalde kleur in het aardse leven stijgt deze op naar hen en bewaren zij die in hun ziel. Zij schilderen er schoonheid en beweging mee in het grote schildersdoek van alle tijden.
Ik liet me leiden door uitgestrekte werelden en gangen. Alsof het een grote tentoonstellingshal was. Er kwam geen einde aan. Heel overweldigend.
Allen die ik passeerde knikten me toe en lachten blij. Het werd duidelijk dat hier een heerlijke atmosfeer aanwezig was.
Ook daalden we af naar de galerij van jammerklachten.
Daar hingen grauwe schilderijen, heel veel lijden werd er voelbaar in deze doeken. En het doek van een gekruisigde Jezus kwam vaak en overal terug. Naargeestig. Rembrandt vertelde me dat we nu afdaalden naar de lijkwaden van vele zielen.. Hij noemde dit de doeken van onbarmhartigheid. Het pakte me bij de keel. 
Snel stegen we op naar de Meesterlaag.
Rembrandt keek met ons samen naar de Fontein van Licht, naar de sterrenstralen, naar de regenboogrivieren.
En hij zei: " Lief kind van de aarde. Kun je jezelf voorstellen dat deze rivieren de verfstromen zijn die we nodig hebben om de werelden in te kleuren? Dat we als het ware op deze verf gewacht hebben om onze zielepenselen in te kunnen dopen, zodat we hoogwaardige kwaliteitsdoeken af kunnen leveren? " 
Ik zag Meester Jezus komen. Hij pakte een groot penseel en doopte deze in de verf.
Hij overhandigde de penseel aan Meester Rembrandt en deze vermenigvuldigde zich razendsnel in duizenden penselen. Zij werden gedoopt in het hartslicht van alle kunstenaars en meester Jezus vertelde hen dat zij met deze penselen het aardelicht over zouden schilderen met hemellicht.
Door de dimensies heen stroomden nu de regenboogrivieren en als de kunstenaars hun penselen in de rivier doopten flitsten hun kwasten, omdat zij levend licht in zich opnamen. Zij begonnen te schilderen. Ik zag dat zij de komende tijd zouden gebruiken om diep af te dalen naar de jammerdoeken en hen allen zouden overschilderen met levend licht.
Ze gaan de kruisweg van de wereld overschilderen en van daaruit een gouden pad naar het Gouden Jeruzalem maken.
De lijkwaden worden levende doeken van kracht en manifestatie, van nieuw licht. Geboortewaden, portalen van licht.
Meester Rembrandt raakte met zijn penseel het verbindingspunt van de zwarte straal aan in ons onderste chakra, het bekken. De straal schoot los en spiraalde naar beneden. Niet langer in staat om zaken vast te zetten in beklemming.
Regenboogkleuren schoten mee omlaag. Wat een gevoel van opluchting gaf.
Alles werd omgekeerd en bevrijd van zwaarte.
Zo startte er een beweging op waarbij de kronieken van onze planeet overgeschilderd worden met levende kleuren, een tijdrovend karwei, maar zo betoverend mooi.
Ik zag allerlei wezens van verschillende aard oplichten en hun krachten geven aan dit proces. Ook Merlijn liet zich zien. Hij vond het een magisch moment en gaf er op eigen wijze een betoverende gloed aan.
Zo wordt de afdaling van de blauwdruk van de nieuwe aarde in gang gezet. Door de hand van de Meesterschilders wordt de blauwdruk geschilderd met bezield licht. De aardelichtwevers gebruiken de patronen om hen te verbinden met hun weefgetouwen.

Het mooiste moment kwam toen ik de Meesters van alle tijden zich zag verbinden en samen zag smelten in tijd en spirituele afstemming. 
Er kwam een grote witte hand met een gouden penseel omlaag. En het schreef op onze borstkas " IK HOU VAN U"…….. een diepe aanraking. De letters zakten naar binnen en staan in universele taal geschreven op onze hartchakravensters Zij stralen in gouden gloed deze kracht naar buiten toe tot in lengte van dagen.

Er wordt zoveel van ons gehouden dat het bijna niet mogelijk is om dit te bevatten in alle hektiek om ons heen.

Ik heb nu drie belangrijke punten uit deze sessie naar voren gehaald om te laten zien hoe diep en vergaand de verbindingen mogen zijn. Ik wil iedereen bedanken die zijn/haar energie heeft aangedragen om dit mogelijk te maken.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email