De grensgebieden

De grensgebieden

Een tijdje geleden schreef ik over de “Overlaptijd” De energiecirkel die we aan het bouwen zijn tussen de oude en nieuwe tijd in. Een soort van sluis waarin de komende honderden jaren veel mensen hun groeiprocessen mogen vervolmaken.

De bouw aan de overlaptijd vordert gestaag. Elke dag komt er meer licht en verbinding in het geheel.

En dat is mooi.

Wie komt er nu precies in die overlaptijd aan en hoe gebeurt dat. Ik probeer woorden te vinden om jullie dit uit te leggen. Kijk hierin nog eens even naar de cirkel van de oude tijd en de overlaptijd. De cirkels draaien voor een deeltje nog door elkaar heen. Ongeveer 20% van beide cirkels draaien in het grensgebied nog door elkaar heen. De deur ligt  ergens in het midden. Rondom die deur is het druk. Het krioelt er van de zielen die de oversteek willen maken. Alsof ze zich met te veel tegelijk door een te nauwe opening aan het persen zijn, terwijl dat geen zin heeft. Mensen die zich in dit grensgebied bevinden hebben al een aardige ontwikkeling doorgemaakt. Ze zijn zich aan het voorbereiden op de oversteek. Sommigen aspecten van hun persoonlijkheid bevinden zich al aan de andere kant, daar zit al wat meer licht in dan in andere aspecten. Nu ligt de moeilijkheidsgraad zich in het volgende. Iemand die nog 49% procent van zichzelf aan de schaduwkant van de poort heeft zitten, en 51% aan de lichtere kant bekijkt alles heel anders dan degene die al 60% of meer aan de licht kant heeft overgezet en dus minder schaduwaspecten heeft om aan te werken. Hoe meer licht je overzet, hoe meer inzicht je krijgt en hoe sneller men groeien kan.

Juist die zielen bij wie de verhouding nog heel dicht bij elkaar liggen zijn sterk te beïnvloeden in hun groei. Ze vervallen snel in boosheid of slachtofferschap als anderen sneller groeien dan zij zelf. Er komt een oud, boosaardig trekje van jaloezie omhoog en men begint  eventueel de sneller groeiende te manipuleren. Want er moet gewacht worden. Het ene moment snappen ze waar het om gaat en het andere moment niet. Er hoeft maar iets te gebeuren of hun schaduwzijde trekt hen terug door de deur in hun schaduwkant. Heel gevaarlijk dus die grenszone. Er zitten nog te veel beïnvloedbare aspecten in deze groep zielen waardoor het grensgebied een soort van twilightzone is voor ieder die passeren wil. Men moet leren heel dicht bij de eigen waardes te blijven en zich niet af te laten leiden door tragere elementen om zich heen.

Het advies dat ik wil geven is als volgt; we hebben allemaal nog te werken aan schaduwaspecten van onze persoonlijkheid, optelsommetje van factoren uit heel veel levens. Maar als het even kan, beweeg dan zo snel als je kunt van het grensgebied af waar zoveel wankele factoren je kunnen af leiden van je doel. Als je weet dat je bepaalde zwakke punten hebt, trek hen dan in je lichtveld. Stel dat je op een dag merkt dat er boosheid

/ verdriet of pijn opborrelt omtrent een bepaald thema. Die gevoelens zijn er, niet negeren. Stuur dan eerst vanuit je lichtzijde liefdevolle energie in dit aspect en trek deze dan in je eigen lichtkern. Alsof je een zwarte vlek in je wit licht opneemt. Je wit lichtveld draait op volle toeren en lost de zwarte vlek op energetisch niveau heel snel op. Dat kleine zwarte vlekje wordt in je innerlijke witwas of goudwasmachine wel schoon gespoeld.

Doe het niet andersom…laat je niet uitdagen om in discussie te gaan met andere schaduwzielen die hun gelijk willen hebben. Ga dus niet met je wit licht terug over de ( innerlijke ) grens om dingen te regelen. Dan ben je nl zo zichtbaar dat je fungeert als de spreekwoordelijke vogel voor de kat. Meerdere schaduwaspecten zullen bovenop je springen om je uit te dagen. NIET DOEN dus. Blijf aan de goede kant van de grens, controleer dat vaak. En trek “ werkpuntjes” in jouw innerlijk systeem, zodat je er zelf de baas over blijft en het onder je eigen beheer valt. Door dit te doen, ga  je sneller groeien en beweeg je uit de grensgebieden weg.

Doe geen cursussen of opleidingen meer waarbij je jezelf op heel diep niveau emotioneel bloot moet geven.

Als er te veel “laag procentueel” gedoe om je heen is, dan wordt jij altijd aangevallen.

Ga veel meer opstaan in je bereidheid om onder ogen te zien waaraan je moet werken en neem dat zoveel mogelijk in eigen beheer. Of laat je helpen door iemand die al ver aan de overkant staat.

Het zal moeilijk worden om dit te doorzien.

Doe liever niets dan dat je jezelf weer door de deur terug laat trekken in pijnstukken die je ook via je meesterschap over jezelf kan oplossen. Stap uit de afhankelijkheid, slachtofferschap.

In het grensgebied leven veel zielen die zichzelf willen verrijken door anderen te willen “helpen” maar hen feitelijk vast houden in hun schaduwaspect.

Ik kan hier niet genoeg voor waarschuwen.

Maar het blijft uiteindelijk ieders eigen keus.

Trap er niet in, blijf niet te lang worstelen met moeilijke aspecten. Laat je eigen witwasmachine op volle toeren draaien en doe je eigen vuile was. Je zal eens zien als je niet langer je gedachten hier om heen vouwt maar daadwerkelijk begint te poetsen hoe snel de valse beelden zich op zullen lossen.

Ik wens jullie een geweldige groeitijd toe.

En groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet.

Print Friendly, PDF & Email