Het Michaelsleger

Het Michaelsleger

Nu is de tijd dat het lichtleger op aarde van de aartsengel Michael tot zijn volledige potentieel wordt gebracht. We worden bedraad met de hoogst mogelijke krachten die een mens kan verdragen in zijn systeem.

Vandaag op 9-9-2014 begint de grootste krachtsmeting ooit. Niet met kletterende zwaarden of schietende geweren, noch door verhitte discussies. NU staan we simpelweg allemaal op onze eigen plaats in de lichtstraal van Michael en kunnen we simpel door te ZIJN dit licht tot in onze diepste vezels inademen. Het portaal van de 9-9 energie in combinatie met de volle maan van NU werkt diep in op de reflectie van dat wat zich in de mensheid weerspiegelt. Dat is enerzijds de energie van macht en onderwerping en anderzijds de energie van diepe Liefde voor Al dat Leeft.

Intense stromingen die lijken te botsen. Maar door het hele bewustzijnsveld van onze planeet heen dansen deze golven om elkaar heen in een prachtig duet.  Er zijn nog plaatsen op de wereld waar de machtsbolwerken zich compacter opbouwen dan op andere plaatsen. Toch worden ook deze bolwerken door Licht en Liefdesgolven doorstraalt.

Michael en Chamuel werken samen om de Venuskracht en de  Lichtmacht te verenigen in zichzelf en de mensheid. Vanuit de kosmos bezien lijkt dit op een reusachtig vuurwerk. Grote krachten flitsen door het Universum en de mensheid heen. Niemand kan zich hiervoor verstoppen.  We worden gebombardeerd met licht en energiegolven die door het Portaal van de volle maan volledig naar de mensheid gespiegeld worden. Dat wat zich op aarde voltrekt spiegelt zich naar de kosmos toe. En de kosmos brengt deze golven uitvergroot naar de mensheid terug. De macrokosmos versterkt de microkosmos en vice versa. Dit spel zal door de maand September heen grote golven door  het bewustzijn van onze planeet sturen. We worden transmitters voor de kosmos. Ieder naar vermogen. En tezamen gebundeld werken deze krachten in op de holografische bolwerken van oude structuren. Agglomeraties van energiemoleculen die zich aaneengeklonken hebben en tot bolwerken zijn gevormd. De trillingen van deze maand zijn net zoals Sonargolven in staat door de bolwerken heen te dringen. Zij maken de structuur van de bestaande bolwerken losser en zetten tussen de moleculen in meer  ruimte.

We trillen als het ware de atomen van de oude blauwdruk los. Waardoor deze meer en meer uit elkaar valt en afbrokkelt. Dit geeft grote paniekreacties. Overal ter wereld vallen structuren om. De oude machtspatronen worden losgemaakt en herschikt. De Kosmische Moeder weeft haar hartslicht door ons en de wereld heen. De Kosmische Vader geeft zijn  nieuwe zaad door de moeder heen aan ons door.

En wij als kinderen van het licht zullen er voor zorgen dat de energie uitgezaaid wordt tot in de diepste lagen van Zijn.

Michael flitst en stuurt sterke pulseringen door ons heen. Chamuel zendt zijn zachte liefdesgolven door ons hart.

De blauwdruk van strijd wordt met liefde doorklieft.

En zal zijn bestaansrecht verliezen.

Nogmaals; blijf dicht bij jezelf. Zoek datgene op wat je blij maakt. De golven zijn dusdanig sterk dat ze onze slaap kunnen verstoren. Moeheid kunnen veroorzaken. Soms zelfs gevoelen van wanhoop oproepen. Dus laat je niet misleiden door de uiterlijke factoren. Richt je op je hart en zoek een plaats van Liefde waar je veilig in de stormen van deze tijd kunt overleven.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Waarachtigheid heet.

Print Friendly, PDF & Email