De omgekeerde Exodus

De omgekeerde Exodus

Nu er binnen de netwerken een grote verandering gaande is, worden er ook allerlei  (hier aan gerelateerde )programma’s aangeraakt en in werking gezet.

Sinds de vroegste oudheid is bekend ( zeker sinds de val van Atlantis) dat de prachtige energie die scheppende kracht bezat door anderen is overgenomen. Geleend zeg maar. Ver gaand geleend zelfs. Om het licht te gebruiken ter ondersteuning en groei van ego gerelateerde zaken. De oude priesters werden vervangen door nieuwe. Deze priesters misbruikten hun macht, zelfs vaak nog uit naam van de oude priesters. Koningen en keizers werden afgezet en vervangen door degenen die de nieuwe  ( overheersende) macht wilden dragen. Zo is er sinds die tijd  een enorm netwerk gebouwd, waar zielen met geleend licht  successen behaalden die eigenlijk niet op hun naam bij geschreven mochten worden. Of gebruik maakten van het licht om antikrachten te scheppen, zodat het leek alsof het licht dit zelf in werking zette. Het is vrij ingewikkeld. Maar heden ten dage zien we dit nog om ons heen. Op werkvloeren bijv, waar mensen met de ideeën van collega’s gaan pronken en die bijschrijven op hun eigen naam.  Overal in de samenleving zitten de zielen die vooral vooruit komen door gebruik te maken van het licht, de creativiteit of de ideeën van anderen. Op kleine schaal is dit al lastig. Op grote schaal nog veel meer.

Het is parasitair gedrag ten koste van de gastheer/vrouw. In dit geval de AARDE. En zijn bewoners.

Er is een kosmisch decreet uitgevaardigd waarbij iedereen die op “ geleend” licht vooruit komt, dit licht moet terug geven aan de rechtmatige eigenaars. Dit is een decreet dat door tijd en ruimte heen werkt en vanuit een diepgaand proces opstart.

Ik heb vaak mogen zien dat zielen  die naar het licht gebracht worden vanuit een bepaalde grauwheid, een lichtheid mochten ontwikkelen. Heel mooi. Van donker naar licht mogen gaan is een prachtige stap.

Nu is het omgekeerde in werking gezet. Ik zag na het uitvaardigen van het decreet duizenden zielen de omgekeerde weg bewandelen. Met andere woorden: “ Het licht dat niet van hen is, wordt teruggeschakeld en binnen de nieuwe stroomcircuits anders verdeeld”

De tiran die van duizenden zielen  de energie heeft “ gestolen”  om zelf groter te worden, moet het licht terug geven aan allen die bestolen zijn. Wereldwijd.

De onrechtmatig verkregen energie wordt teruggegeven aan het Totale Stroomnetwerk en anders verdeeld.

Zij die groot geworden zijn, door anderen klein te maken, verschrompelen nu zelf. Ik zag hen van licht naar grijs of zelfs nog duisterder energie ompolen. Van licht naar donker omschakelen is akelig om te zien. Alhoewel het ook gerechtigheid betekent. Want gek genoeg kunnen degenen die op geleend licht leven en hun duistere zielen maskeren nog gewetenlozer zijn dan zij die gewoon duister zijn.

Nu hen het licht ontnomen wordt, waarmee zij een kwaad daglicht hebben gecreëerd, moeten deze zielen terug keren naar de echtheid van hun wezen. Hun kleinheid gaan overstijgen, door  groot te worden op eigen kracht.

Dit geeft een enorme herverdeling van energie te zien. Deze herverdeling gaat een ander evenwicht in de wereld opbouwen. Niet alleen in de herverdeling van rechten, maar ook in de herverdeling van materiele zaken. Op grote schaal gaat dit aangepakt worden. HET thema van de komende eeuw. En het is al begonnen. De wereld staat energetisch letterlijk op zijn kop. Deze is een schuddebol. Die heen en weer geslingerd wordt in de kosmische bewegingen.  Binnenin de bol is het onrustig, er dwarrelt van alles rond. Pas als het weer rustig wordt binnen de bol kunnen we zien waar we staan.

Dat zal nog even duren.

Nu moet teruggegeven worden wat gestolen was.  Zielen moeten gerehabiliteerd worden tot in hun diepste cellen. Dat kost tijd en energie.

Vandaar dat het verdelen van de stroom belangrijk is.

De kosmische ordening is begonnen.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Vrijheid heet.

Print Friendly, PDF & Email