Big bang

Big bang

In het vorige artikel heb ik verteld dat er nieuwe gidsen toegevoegd worden aan onze netwerken.

Deze gidsen werken vanuit een hogere trilling dan onze vorige gidsen. Dat komt omdat wijzelf in trilling zijn verhoogd. En daardoor ook vanuit een ander perspectief resoneren.

Onze vorige gidsen hebben zich  tijdens de laatste transitie langzaam teruggetrokken.

De allerhoogste gidsen vanuit wiens leiding we werken natuurlijk niet. Er zal altijd een overkoepelend orgaan blijven, dat zich in contact met ons vanaf de geboorte tot aan de dood blijft helpen onze taak te vervullen.

We zijn bedraad vanuit een “ heilig” Bronperspectief. En degenen die ons via die bedrading voeden en voortstuwen, verdwijnen niet. Het kan wel zijn dat er binnen de al bestaande bedrading, nieuwe bedrading wordt toegevoegd.

Als er een bepaalde taakstelling klaar is binnen een opdracht, dan laten de draden los, die ons binnen deze context ondersteunden en van innerlijke leiding voorzagen.

De hoofdgids – denk bijv. aan de engel Michael, die in deze tijd ons heeft geholpen de transitie te maken – zoekt uit wie er binnen dit netwerk aan mag sluiten of niet.

Dat kan per persoon of collectief verschillen.

Het ligt er maar net aan wat de opdracht is geweest.

Zo zijn er via de Aartsengelen hiërarchisch afgestemde netwerken gebouwd naar ons menselijk bewustzijn en de wereld, waarbinnen bepaalde gidsen al dan niet tijdelijk hun werk hebben mogen doen. We zaten/zitten in het focuspunt van die bedrading.

Nu we de nieuwe energievelden betreden, laat er dus bedrading los. Het heeft geen nut meer om via deze bedrading te handelen, omdat de taakstellingen af zijn.

Waar bedrading verdwijnt, ontstaat een leegte. In die leegte vindt herbronning plaats (De jaren 2014-2015). Tijdens de herbronning – als de mens of het collectief zijn keuzes heeft bepaald – mag er nieuwe bedrading toegevoegd worden. Dat gebeurt vnl. dit jaar, 2015. 2014 was het overzetjaar.

Zoals bijvoorbeeld de bedrading van de EL-gidsen. Deze gidsen sluiten via de aartsengelen aan vanuit een hogere laag. Ze zijn als het ware nog weer dichter bij de Bron, God of het Licht geplaatst. En zij werken er aan om ons vanuit dit perspectief ook van meer bronlicht te voorzien.

Zij worden als het ware geleid door de El-Ohim. De Engelmachten die de kracht van Puur Zijn doorgeven aan de wereld.

Via ons mensen.

En dat is niet eenvoudig, want we leven in een moeilijke tijd.

We zijn nog aan het herbronnen in een duistere wereld.  Waarin oude machten willen regeren die dit herbronnen kost wat kost willen voorkomen. Waarin angst en verderf gezaaid wordt, om verdeeldheid te scheppen.

En binnen deze context is het dus de hoogste prioriteit om oude bedrading los te laten. Zodat die machten hierop geen vat krijgen.  En men immuun wordt voor hun aanvallen.

In ons diepste focuspunt ligt het nieuwe scheppingslicht te vibreren. Het wil loskomen en de wereld veranderen.

Het gaat ook loskomen, dit is niet te stoppen.

Maar het is wel gevaarlijk, want de valse machten willen dit voorkomen.

Daarom is het heel belangrijk om in het Focuspunt te blijven.

Zie de Goddelijke Bron hoog boven je, en zie de lichtende bedrading via een hiërarchisch systeem naar je toestralen. De El-Ohim engelen doen hun uiterste best om ons te verbinden. Via de aartsengelen, de engelen en onze hogere leiding, loopt de bedrading rechtstreeks naar de Tempel van ons heilig hart.  ( Zetelt in de thymus , in het borstbeen) Waar onze waarheid ontwaakt is en straalt. Via dit punt straalt de bedrading door naar het Heilig hart van Moeder Aarde.

En in het Heilig Hart van onze planeet wordt dit licht gebundeld en versterkt. Daar kom ik in een volgend artikel op terug.

Als je nog eens je aandacht richt op al die lichtdraden die van bovenaf komen en voor je ziet, hoe deze in jouw hoger hartchakra samenvallen, dan snap je dat er een immens proces gaande is. De nieuwe stroom valt samen in dit punt en mag zich gaan verdelen. Een deel zal rechtstreeks via de chakra’s naar de Tempel van het heilig hart van de aarde stralen.  Deze stralen zullen zich weer uitsplitsen naar de heilige plaatsen van onze wereld. Zij zullen deze plaatsen opladen en openen.

Ook zal er een breedtestraling plaats vinden vanuit het hartchakra, om de wereld hoop te geven en licht.

Via deze geboorte, welke gerust een BIG BANG genoemd mag worden, vindt de opstart van de nieuwe tijd plaats.

Via onze mensenharten, onze adem en ziel brengen we de bedrading aan, via de netwerken die de wereld omvatten. We koppelen deze aan alle plaatsen in tijd en ruimte die van belang zijn voor de evolutie van de planeet.

En niets kan dit stoppen. Tenzij we ons laten vangen door de dreiging van hen die de oude machten koesteren en verheerlijken.

Ik ben net terug uit Egypte. Waar ik heb mogen ervaren hoe deze immense krachten door de netwerken begonnen te flitsen.

Ik heb er een stervens/levensmoment beleeft van jewelste.

In mijn Tempel van het Heilig Hart woedde de strijd van licht en duisternis.

Ik werd voortdurend in contact gebracht met de energie van mensen die daar wonen en/of hun wortels in dit land hebben liggen. Door hun bewustzijn heen  ben  ik  energetisch door heel Egypte gereisd en heb ik de oude plaatsen bezocht.  Om oud en nieuw te verbinden. 1-1-2015 is een gedenkwaardige datum.  Op zich vormen de getallen ook weer een 1. Letterlijk het nieuwe begin.

Het was een heftige trip. Oud en nieuw die elkaar ontmoetten en in een vreemde omhelzing samensmolten in elkanders wezen. Elkaar aftastend en verkennend, onzeker van ieders mogelijkheden. Op zoek naar een nieuwe manier van samenwerken.

De twee krachten die elkaar ontmoetten in ons diepste wezen, hebben de grootste KNAL sinds de oudheid veroorzaakt in ons diepste ZIJN.

Deze trilt diep door in de Tempel van het Heilig Hart.  

Het was zo een intens beleven dat het jullie dan ook niet zal verbazen dat ik erg ziek thuis gekomen ben. Via een longontsteking probeer ik al deze energie om te zetten naar een nieuw punt van  begrip en integratie. In mei ga ik terug om dit verder uit te bouwen.

Licht en duisternis smelten samen in de kern van ons wezen. Soms bewust, meestal onbewust. En het verzet van hen die dit niet willen is wereldwijd zichtbaar.

Maar we werken keihard door, om de nieuwe energie bruikbaar te maken voor de wereld.

En ik roep jullie op, om in je focuspunt te blijven. In het punt van licht in jezelf waar alle krachten en machten samenkomen. In het oog van de storm.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email