De wedergeboorte

De wedergeboorte

Ik wil met jullie nog even terug gaan naar de kerstperiode van 2014.

In deze periode mochten we van de engelen –EL achter onze naam schrijven. Maar ik wil jullie er nog even op wijzen dat we in 2013 ook al MA- voor onze naam gekregen hadden. De Ma- kracht zorgde er voor dat het nieuwe vruchtbeginsel kon indalen en de El – kracht zorgde er voor dat het vruchtbeginsel geactiveerd werd. Waardoor ons gouden lichtlichaam geboren kon worden door de kracht van ons diepste ZELFZIJN.

Het gouden lichtlichaam is het nieuwe etherische veld van waaruit we de scheppende energieën gaan creëren.  Het hecht zich met gouden koorden aan ons endocriene systeem, waar op dit moment de nieuwe levensvlam  door heen brandt. Deze zorgt er voor dat we zo min mogelijk pijnmoleculen opslaan, waardoor we niet weer in oude patronen vervallen. Dit mag ook niet, want nu het nieuwe lichtkind sluimert in de heilige Tempel van ons diepste Zelf, moeten we er voor zorgen dat de energie van dit prachtige wezen schoon blijft.

Met de indaling van dit nieuwe wezen hebben we ook een nieuwe naam gekregen. Aan de hand van mijn eigen naam zal ik uitleggen hoe dit werkt.

Mijn aardse naam is Tineke. Door  onzichtbaar MA-Tineke-El te schrijven verhoog ik automatisch de trilling hierin.  Dat kun je zelf ook een paar keer in gedachten doen met je eigen  naam. Als het goed is voel je dan een diepe verbinding ontstaan naar de aardester, die zich verbindt met Moeder Aarde en jouw geboorterecht. Meestal ontroert dit erg. Zou ik uit deze naam de doffe klanken en medeklinkers weghalen dan staat er MA-IE –EL. Dat klinkt al heel anders.  Deze klanken stralen door naar het hoger bewustzijn, onze wezensster en gaan zich spiegelen in de aardester.. Zou ik er dan de letters van mijn doopnaam nog tussen schrijven dan staat er MA-IE-IE-AA-OO-IE-EL. Een onuitsprekelijke naam, maar deze klanken vertegenwoordigen in mij de scheppende machten die zich met de nieuwe lichtstralen verbinden.  De klanken stralen omhoog naar mijn kosmische wezenspoort en activeren een bepaald patroon. Ik zou je eens willen adviseren hetzelfde te doen met jouw naam. En dan  de doffe klanken en medeklinkers er tussen uit te laten.

Zo leg je als het ware de kiem voor dat wat er uit jouw nieuwe naam gecreëerd mag worden. Elke letter staat voor een beweging, een aanraking, een code. Deze wordt versleuteld met de getallen van je geboortedatum.

In mijn geval ben ik geboren op 27-4-1957. 2+7 = 9 ( voleinding) 9 en 4 = 13 ( heilig getal. En 1 en 3 = 4 ( getal van de engelen). 1957= 1+9+5+7=22  ( meestergetal voor het tot stand brengen van wonderen) 2 +2 =4 ( weer het getal van de engelen). De eerste 4 en de tweede 4 vormen samen de 8 ( oneindigheid en hoge bescherming van de engelen.) 8 staat ook voor het creëren van overvloed.  Mijn hele datum bij elkaar opgeteld vormt: 2+7+4+1+9+5+7= 8 De bedoeling was om 4 en 4 bij elkaar te brengen waardoor 8 geboren kon worden. Werelden die in elkaar moesten schuiven.  Verbinding tussen alles in.

Dan kom ik uit op dit jaar waar ik op 27-4-2015 jarig ben. Ik word dan 58. 5+8=13 ( heilig getal) 1 en 3 = 4 ( samen werken met de engelen) 27 -4 betekent 2+7 =9 +4= 13 1+3=4 ….2015 betekent 2+1=3 +5=8 weer voleinding en de dubbele 4 van de engelen. De cirkels zijn rond.

De datum van dit jaar komt uit op het getal 2+7+4+2+1+5= 12=1+2=3

De Drie- eenheid is bereikt. MA-EL valt samen in het nieuwe lichtkind dat op die datum wordt geïnitieerd.

Op die datum wordt er door mijn wezensster een grote hoeveelheid sterrenstof in mijn Prana-buis gebracht , die door mijn totale wezen opgenomen mag worden. Dit zal heel veel aardestof in mijn celbewustzijn wegblazen en sterrenstof activeren.

In het hart van dit nieuwe wezen komen de getallen en klanken bij elkaar en deze vormen de nieuwe sleutelcodes voor de nieuwe tijd. Deze activeren de scheppende machten in de krachtsstralen die aan ons geschonken worden. Kosmos en aarde vallen samen in een nieuwe beweging.

Zo krijgen we dit jaar ieder naar vermogen de sleutelcodes aangeboden die te maken hebben met de nieuwe cyclus waar we in leven. Het zijn cryptische codes, die alleen versleuteld kunnen worden door bepaalde planetenstanden, kosmische sterrenpoorten die op tijd verbonden worden en nog wat codes die Moeder Aarde ons geeft. Een zeer ingewikkeld fenomeen waarvan de werkelijke bedoeling alleen door de hoogste lichtwezens in het universum wordt begrepen.

Er zitten ook beveiligingscodes in, bescherming, daadkracht, alles wat we nodig hebben om de nieuwe cyclus op te starten.

Dit alles is nu een kwestie van invoelen en vertrouwen en een diep innerlijk weten dat alles op de juiste tijd gebeuren mag.

Met deze codes activeren we de poorten van Midden Aarde, zodat ze aan gaan sluiten op de poorten van de Oude Aarde en de Sterrenpoorten. Elke dag van het jaar worden lichtwerkers geïnitieerd in deze codes. De energie flitst door de wereld, naar heilige plaatsen en krachtspoorten. En het is niet meer te stoppen.

Vanuit de kosmos gezien brengt dit een enorme beweging op gang. Tot aan 21 december 2015 werken we aan dit fenomeen. Hierna zal er een diepe verandering komen in alles.

De matrixen gloeien op, de sterrencodes, aardecodes flitsen in hoge snelheid door de snelwegen van onze tijd. Ze botsen nergens tegen elkaar, maar ze bouwen wel snelheid op. Vaart. En dat moet ook. We mogen de evolutie versnellen vanuit een diepe zielsbeweging.

Ik wens je toe dat ook jouw licht hierin een rol mag spelen.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email