Waarachtigheid

Waarachtigheid

Nu de grote ommekeer in de wereld zich voltrekt is het misschien goed om te weten waar je naar kijken kan.

We kijken nog eens naar de wereld en alle lagen en dimensies die aan onze planeet vastgehecht  zijn .

We hebben keihard gewerkt  om binnenin de “illusiewerelden “ gaten te slaan.

Verschillende  astrale kooirasters zijn open gebroken en vele zielen zijn op die manier al innerlijk bevrijd. 2000 jaar zijn we hier al mee bezig.

Kooirasters zijn matrixen waarbinnen sterke  aanwezigheden anderen gevangen zetten.

Denk bijv. aan Hitler die er in slaagde om zoveel miljoenen zielen aan zich te onderwerpen door zijn wil.

Hitler is de enige niet geweest. Er zijn binnen de originele scheppingsmatrixen van deze planeet, vele kooirasters gegroeid, waar zielen in angst en onderwerping aan vastgekluisterd raakten. Deze rasters zijn nooit gebaseert op vrije wil en liefde. Het zijn EGO-rasters waar laag afgestemde zielen zoveel mogelijk voedsel voor hun ego in willen proppen om er langdurig van te kunnen “eten”, zodat zij zich gevoed voelen.

In de vorige eeuw zijn er vele van deze EGO-zielen geweest. Buiten Hitler kan ik er zo nog een paar noemen. Ik ga hen niet allemaal bij name noemen. Belangrijk is het om te weten dat de vorige eeuw een verzameleeuw van laagheden is geweest, die allemaal onttroond en ontmanteld moesten worden en dat dit ook daadwerkelijk is gebeurd. Hun zielen zijn apart gezet. Niemand mag die plaatsen kennen. Als de wereld bereid is de kooirasters te verlaten, dan houdt voor deze zielen op een dag vanzelf hun voedselbank op te bestaan en kunnen zij zich niet meer verrijken aan deze energie. Zij zitten  in een kosmische wachtkamer, en zullen pas door gaan als buiten de wachtkamer het voedsel op is. Zodat zij zichzelf als het ware opheffen.

Ergens in tijd en ruimte moest er een beweging op gang gebracht worden waar binnen alle frequenties en energiepatronen van vele tijden bij elkaar moesten komen.

Dat is in de vorige eeuw gebeurd. De grootste uitzuivering aller tijden is op gang gebracht.

Ook al lijkt het alsof er vele lichtzielen gesneuveld zijn, toch is er een kentering aangebracht.

Het gif, karma van eeuwen is in de oceaan van tijd gevloeid, binnen het kader van de 20eeeuw. Een vreselijk moment in de kosmos. Maar het moest gebeuren. We moesten er door heen. Anders kwam de evolutie van de planeet voor altijd in gevaar.

Een ongelooflijk fenomeen. Waar vele lichtzielen in zijn afgedaald om het  energetisch en emotioneel gif te neutraliseren, transformeren en transmuteren.

Ik zal jullie besparen hoe dit allemaal in zijn werk gegaan is. Alhoewel een oplettende lezer die dit werk al jaren volgt zijn optelsom zelf kan maken.

Nu  naderen we de tweede Ascentiegolf van deze eeuw. In het jaar 2018 is deze een feit.

En nu al zijn we in de opmaat hiervoor aan het komen.

Op 21 december 2015 wordt het Christuslicht geboren in een hogere frequentie. Het goddelijk licht daalt dieper in, bij alle mensen die hier klaar voor zijn.

Deze frequentie zal weer door de matrixen razen.

Want door alle dimensies lopen nog aanhechtingskoorden, waar het antilicht zich aan wil hechten.

Valse goden en demonen die zich manifesteren vanuit de wil van aardse mensen hebben nog altijd veel macht.

Op sommige plaatsen dan.

Je ziet in de wereld dat er bepaalde aanhechtingsplaatsen zijn die sterker zijn dan anderen.

Op andere lagen zijn die aanhechtingen al veel zwakker.

De zielen die deze goden nog steeds aanbidden en vooral aanroepen, halen energie uit de etherische vorm die  als Overziel gegroeid is uit hun gedachten en wensen.

Dit zijn valse goden, gegroeid uit het geloof van duizenden die hen aanbidden en vereren.

Elke vorm van macht die anderen de wil oplegt en zelfs dood, is een demonische macht.

Want De Bron van al het Leven bestaat uit Liefde.

Deze zal nooit doden of onderwerpen, maar stimuleren en aansporen tot innerlijke groei.

Het is dus heel belangrijk dat de laatste aanhechtingsplaatsen waar het antilicht zich vast hecht, ontmanteld gaan worden.

Dit ontmantelen moet vanuit de mensheid zelf op gang gebracht worden. Vanuit hun vrije wil en liefde, die het niet langer accepteert dat Onderwerping op aarde bestaansrecht heeft.

Aan dit thema wordt volop gewerkt, in het klein en in het groot.

Hoe meer mensen zichzelf opwaarderen naar  een hogere hartswaarde, hoe minder dit antilicht zich kan presenteren.

En nu het hartchakra van de planeet weer aangesloten is op een hogere frequentie zal dit ook gaan gebeuren.

Door de matrixen van onze planeet gaat veel meer universeel hartslicht stromen.

Het aanbod van dit licht wordt groter en groter.

Dit brengt de beweging naar de 2e ascentie golf op gang.

De 21e eeuw zal de smetten van de 20e eeuw zuiveren met het hart.

De wedergeboorte van het HART is een feit.

En ik spreek de wens uit dat velen terug mogen keren naar het hart en de waardes weer geen ervaren.

Zodat elke ziel van welke dimensie dan ook op aarde en in de astrale werelden, zijn waarachtigheid kan tonen, zonder gevaar om het leven te verliezen.

Ook in het klein zullen de tirannen onttroond worden die velen aan zich onderwerpen, op werk en huisvloeren van welke aard dan, waar ook ter wereld.

De nieuwe tijdsbeweging is op gang. Door de matrixen stroomt nieuw licht.

Pas in 2018 zal dit harts-licht op volle sterkte zijn.

Blijf dicht bij jezelf. Laat je hart niet vergiftigen door emotioneel vergif van welke aard dan ook.  Kies voor de waarheid, het licht en het leven. En voor al voor de LIEFDE.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email