De Drakenkracht ontwaakt

De Drakenkracht ontwaakt

Nu de kracht in de kristallen ontwaakt, zijn er speciale krachten nodig om die kristallen te bewaken. Niemand mag en kan foutief gebruik maken van deze energiebronnen. Een speciale kracht is opgestaan uit het oerbewustzijn. Het is de eeuwenoude kracht van de draak. Met zijn gevleugelde energie kan hij grote afstanden overbruggen en de energielijnen uit de kern van de kristallen door het aardebewustzijn heen trekken. 
De draak kan met zijn vuurkracht de ruimte rondom het kristal schoonhouden van ongewenste energiedeeltjes. Hij kan het kristal onder de speciale bescherming plaatsen van zijn macht en kracht. In vroeger tijden, in de oertijd van de aarde-ontwikkeling is de drakenenergie geboren op onze planeet. Als een van de eerste krachten uit het universum, geschikt voor het klimaat op de wereld van toen is hij uit de ruimte neergedaald. Hij heeft zich van stof en steen een lichaam aangemeten dat in staat was om de extreme temperaturen van de aarde te weerstaan. De draak was een trouwe wachter en dat is hij eigenlijk nog steeds. Toen men door verkeerde besturing van de energiekristallen, vele eeuwen na binnenkomst van de kristaldrakenkracht, de aarde van zijn koers afdwong, sliepen de kristallen in en daarmee ook de drakenenergie. Ze werden steeds zeldzamer en begonnen zich terug te trekken in holen en schuilplaatsen. Meestal op een snijvlak van energielijnen, die vroeger door de kristallen werden geaktiveerd. Vaak op plaatsen waar nu vulkanen aanwezig zijn. Door de ongelooflijke trouw en volharding in hun bewustzijn bleven zij de speciale krachtplaatsen bewaken en lieten hen niet los. De ziel die in zijn buurt kwam, werd verschroeid en brandde weg. Maar zoals de mens alles ondergeschikt weet te maken aan zijn eigen belang is men er op den duur ook in geslaagd de drakenkracht te beteugelen en in te zetten voor eigen doeleinden. Zo gebeurde het dat de schitterende wezens, die leefden voor en met de kristallen in dienst van de mens werden gesteld en hun krachten aan hen moesten onderwerpen. De mens trachtte moordmachines van hen te maken, zetten hen in voor het bewaken van hun domeinen. Ze gaven aan het begrip vuur een andere betekenis door er een vernietigende kracht van te maken. De draken werden verteerd door heimwee en onmacht. Hun bewustzijn zwakte meer en meer af. Toen de laatste draak stierf, sliep ook hun kracht in. Toch bleven zij de aarde trouw. In de ongeziene werelden verbonden zij zich met elkaar en bleven door het bewustzijn van de wereld heen hun signalen uitzenden. Zij bewaakten de wereld, in de hoop dat de kristalkracht ooit zou terugkeren en daar wachtten zij op. Zij leerden de aarde vruchtbaar te zijn nadat het vuur van de vernietiging er overheen was geschroeid. Zodat de door het vuur verteerde plek, ontwaakte en nieuw leven voortbracht. Ze bleven betrokken bij de aarde en zijn bewoners. Zij kregen toestemming van goedwillende zielen om blauwdrukken van drakeneieren in hun hart te plaatsen. Deze zielen wilden de kracht van de draak in hun hart bewaren en terwijl zij meehielpen om de aarde terug te brengen in zijn kracht, bleven de gouden drakeneieren sluimeren in het bewustzijn van deze zielen. Nu heeft echter de roep tot Ontwaken geklonken en ook de drakenkracht heeft dit verstaan. Wereldwijd worden de drakeneieren uitgebroed en klaargemaakt voor het nieuwe leven. De liefde en toewijding van hen die deze eieren in hun hart bewaarden zorgen er voor dat de draak zich voeden kon met schoon licht. Sommige draken zijn al geboren en via het bewustzijn van de draagster of drager naar buiten geschoten. Nu de kristallen ontwaken en zij zich kunnen verankeren op de kracht van hun straling, is het meeste gevaar voor deze wezens voorbij en kunnen zij langzaam terug keren in de tijd van Nu. Nog niet zichtbaar voor menselijke ogen. Maar wel vlak achter de sluier van hun bewustzijn aanwezig. Ik heb recent de geboorte van de drakenenergie mogen meemaken en het was prachtig om te ervaren. Binnen heel korte tijd stond de draak in al zijn grootsheid voor ons. Straalde kracht en energie uit. Zijn vleugels waren vurig en voorzien van heldere lichtvlammen. Hij straalde oranje/geel/goud/rood licht uit in zeer veel schakeringen. Bij iedere beweging die hij maakte kwam er een gloed los en deze gloed verspreidde zich in vonkjes door de ruimte. Het is indrukwekkend om te zien dat zelfs deze krachten, na alles wat hen overkomen en ontnomen is, weer de moed en de wil hebben om ons mensen ter zijde te staan. Eerst en vooral bewaken zij de gloei/groeikracht van de kristallen. Maar de mens die nauw verbonden is vanuit zijn ziel met dit kristallicht valt onder zijn speciale hoede en zal derhalve ook bewaakt en beschermd worden.
De drakenkracht is opnieuw geboren. Hij zwermt uit over de wereld en probeert brandhaarden te vinden en hen te blussen. Hij probeert stilgevallen vuuraderen in beweging te krijgen. Hij probeert naar het hart van de aarde de stuwkracht te bevorderen. De aarde zal door het vuur gereinigd worden. Van binnenuit. Het vuur zal alleen hen verteren die de brandhaarden aangestoken hebben. Ooit, lang geleden, met hun wil tot vernietiging en het misbruiken van hun macht. Het vuur zal zich tegen degenen keren die brandhaarden moedwillig onsteken. En met de geboorte van het vuur zal het water meekomen. Vuur en water zullen door en over de aarde heen razen in een alles omvattende zuivering. Vulkanen zullen tot uitbarsting komen. De sluimerende drakenkracht wil naar buiten toe. En de loutering vanuit de zielskern zal plaats vinden. 
De drakeneieren komen uit. De ene draak roept de andere op te ontwaken en binnen een jaar tijd zullen 12 machtige draken zich verheffen in het bewustzijn van de aarde. Deze draken zullen samenwerken met elkaar. Op 12 punten in het wereldbewustzijn zullen zij hun basis bouwen en van daaruit zullen zij de winden en seizoenen besturen. Onder hun gezag vallen velen die trouw gezworen hebben aan de kracht van de draak. Die hen beschermd hebben, verzorgd en behoed. En al dezen zullen ook ontwaken en vanuit hun innerlijk de nodige krachten aanleveren om de draken te verzorgen,te hoeden en te dienen. Zo zij ons hoeden, zo hoeden wij hen. En het zal bekend zijn in het hart van de draak wie van oprechter trouw is en wie niet.
Zo zal het geschieden en zo zal het gaan. De draken zijn opgestaan en laten van zich horen.
De draak van het kwaad roert zijn staart in de duisternis, maar de draken van het licht zullen hem bevrijden uit zijn gevangenschap. Zij zullen zijn kooi openen en hem weg laten vliegen naar de kosmische zon. Zo zullen zij velen van hun soortgenoten bevrijden en vrijmaken van hun schulden. De zwarte machten zullen niet langer in staat zijn misbruik te maken van de kracht en de trouw van deze oprechte levensvormen. De drakenkracht zal herboren worden, de kristalkracht zal opbouwen en tesamen zullen zij de wereld een enorme impuls van groei en verzorging geven. Onder het licht van de nieuwe zon zal dit alles zich voltrekken en uitgroeien tot de kracht die het moet zijn. De energie die van oorsprong zo zuiver en puur was zal gerechtvaardigd worden en in zijn kracht hersteld. 

Oh vlam van zuivering…ontwaak
Vlam van puurheid…..schitter
Vlam van rechtvaardigheid….overwin
Vuur van liefde…verteer
Doe uw werk in schoonheid en kracht
In de naam van het licht en zijn macht
In de naam van de Ene
De vader, de moeder en het kind
De ziel, de geest en het lichaam
En verenig u.

 

Zo wordt door de Hoeders van alle Tijden dit neergelegd in uw weten. Zodat u dit herkennen zult en er naar handelen……wij groeten u in het diepste respect.

Print Friendly, PDF & Email