Opening van de Drakenpoort

Opening van de Drakenpoort

De drakenkracht is nu ongeveer een jaar actief aan het werk. En er is al veel gebeurd in de ontwikkeling van de processen die hiermee in verbinding staan.
Via de drakenenergie is er beweging ontstaan. Grote tunnels zijn gegraven in het wereldbewustzijn. Tunnels die op een specifieke manier aansluiten op de oude kosmische verbindingswegen. Die er van oudsher zijn. In de blauwdruk van het aardebewustzijn waren deze tunnels verscholen. De draken hebben door hun energieke werkkracht deze tunnels vrijgemaakt van verstoppingen. En nu loopt er dwars door het aardebewustzijn een gigantisch netwerk van lichttunnels. De wanden bekleed met drakenstof. Een soort gekleurd sterrenpoeder, dat de wanden van de tunnels zuivert en verlicht. De draken scheiden deze stof af dankzij een speciale klier die aan weerszijde aan de zijkant van hun hals zit. Door op een speciale manier hun kop te bewegen komt dit poeder vrij en stuift over de wanden van de tunnels. Met vuurkracht klinken zij dit poeder in de wanden vast. Het smelt dan als het ware en legt zich als een soort geleiachtige laag neer in en over de wanden.
Ook verwerken zij grote kristallen in dit geheel, die in staat zijn – ieder op eigen wijze – grote hoeveelheden energie vast te houden en netjes te verdelen. Iedere instroombuis heeft zijn eigen inkleuring en kracht. Iedere buis is weer anders aangesloten op het totaalnetwerk en heeft een eigen functie. Er zijn twaalf tunnels gegraven. Deze tunnels worden ieder op zich bewaakt door 1 draak die het totaaloverzicht heeft. Die ook in staat is grote afstanden te overbruggen dankzij zijn extreme vliegkracht. Hij kan zich razendsnel verplaatsen. De aangekondigde geboortes van de 12 krachtdraken heeft zich voltrokken (zie doorgeving juli 2005). Deze 12 verzorgen ieder op zich een tunnelbuis en staan onderling in contact met elkaar. Deze tunnels komen op een centraal punt bij elkaar. In het hart van de aarde is een enorm bouwwerk ontstaan. Ik noem het gemakshalve HET DRAKENSLOT. In dit slot komen alle verbindingswegen bij elkaar en splitsen zich uit. Zo zijn de tunnels in staat zich in achtvormige cirkels uit te bouwen. De cirkels komen in het slot bij elkaar en van daaruit vormen zich nieuwe cirkels. Alsof het slot op een centraal punt staat. Temidden van een gigantisch netwerk dat zich in rozetvorm uitsplitst. Multidimensionaal 
In dit slot staat een soort van generator. Een grote stroomverdeler. Deze generator staat in verbinding met de kosmos, via allerlei tussenstations. Deze tussenstations dienen als transformator. De stromen kosmisch licht die hier door heen afdalen naar de aarde, worden door de transformators omgezet in een aanvaardbare kracht. Die op zijn beurt weer naar de generator in het slot stroomt en van daaruit verdeeld wordt over de tunnels. De 12 draken vertegenwoordigen ieder een stroming en hebben de kleur aangenomen die bij deze stroming hoort. Zo zien we de draak de hoofdkleur van zijn stroming vertegenwoordigen. Terwijl deze kracht ook weer uitgesplitst wordt in secundaire kleuren die op zich in staat zijn het spectrum van de hoofdkleur te vertegenwoordigen. Alle wezens die in de drakentunnels samenwerken met de draken stemmen zich af op de kleur die zij op kunnen nemen met hun bewustzijn en nemen deze mee de tunnels in. Zo kan je de kleur blauw bijv waarnemen in een hoofdkleur van kobalt -pauwblauw licht, maar in lichtere en donkere varianten zie je alle kleuren blauw in de tunnels zich weerspiegelen, zodat uiteindelijk het hele spectrum van blauw licht aanwezig is. En dit zie je natuurlijk ook bij de andere kleuren. Het is een ongelooflijk schouwspel. Het drakenpoeder in de wanden houdt dit alles vast en versterkt de energetische waarde van dit alles. Deze tunnels zijn van onschatbare waarde voor de veranderingen die plaatsvinden in de energiehuishouding van de aarde. Zij vertegenwoordigen een heel eigen, sterk geleidende kracht. De tunnels worden streng bewaakt. Geen onbevoegde mag zich hier in begeven. Daarom zijn de draken ook weer in hun oude functie van wachter aangesteld. Doordat het lichthart van de aarde evolueert, en het drakenslot in dit licht zich kon heropbouwen, is er weer een belangrijke stap gezet in de goede richting.
Vanuit het hart van de aarde begeven deze tunnels zich naar alle kanten en trillen zij allen aan die van oudsher met deze krachten verbonden zijn. In Engeland zit een belangrijk chakra. De drakenpoort zit o.a. daar geschakeld op de kosmos. Het is dus belangrijk dat deze verbinding geopend blijft en zijn volle krachtsveld kan gaan gebruiken. Dit chakra is heel groot, het loopt tot aan de randen van Europa zelf. De kustlijnen van Europa worden aangetrild en in beweging gezet. Daarom wonen er veel oude zielen in dit gebied, die van oudsher al meewerken in de energie van de draak, de graal en de rondetafel -energie. De verbinding in dit stuk is gekoppeld aan dezelfde kern. Velen worden op dit moment opgeroepen om innerlijk mee te werken aan de wederopbouw van de aansluitingen naar de kosmos. Een andere verbinding loopt naar de andere kant van de wereld. O.a. naar China. Ook hier zit een belangrijke drakenpoort naar de kosmos. Die weer op geheel andere wijze afgesteld staat dan de drakenpoort hier in het westen. Het is belangrijk dat deze 2 poorten elkaar hervinden en de krachten gaan verenigen. Daarom zullen er ontwikkelingen gaan plaatsvinden die er op gericht zijn dat het oosten en het westen elkaar gaan ontmoeten en met elkaar om de tafel gaan zitten. Een ontwikkeling die op economisch niveau al aan het ontstaan IS.
De beweging die rondom dit alles voelbaar is, wordt opgemerkt in alle lagen van bewustzijn. Ook in de lagen die deze beweging niet appreciëren en alles op alles zetten om deze ontwikkelingen te saboteren en/of te blokkeren. Het is daarom dat de draken terug keren in ons leven. Zij bewaken niet alleen de tunnels en de ingangen hiervan, maar helpen ook om ons te beschermen tegen de aanvallen vanuit de duistere lagen. Sommige zielen hebben zich gedaantes aangemeten die niets menselijks meer hebben. De reptielen en slangen uit oertijden zijn zich naar de oppervlakte van ons bewustzijn aan het begeven en willen ons verleiden tot dwaze ideeën. Jammer genoeg lenen sommige zielen op aarde zich om deze energie letterlijk "de ruimte' te geven door hier aandacht aan te besteden en hen omhoog te halen uit de verborgen hoeken van de tijd. Zodat men speelruimte creëert voor de sluwe plannen van deze krachten. Het is daarom noodzakelijk dat de drakenkracht zich met de ziel van het aardewezen verbindt en het de innerlijke "kracht "geeft om te strijden tegen de duisternis. In de kern van ieder leven woont licht, hoe duister het ook lijkt te zijn. Veel zielen hebben de kern in hun wezen laten bekleden met pek, zodat het goud in hun kern niet meer stromen kan. Het is aan ons om zo sterk te zijn, dat het licht hun kern beroert en in beweging brengt. Zodat het geweten van de wereld een kracht wordt, die de mens zijn integriteit teruggeeft. Door liefdevol en geduldig door te werken aan onze taak ( en ons door niets en niemand tegen te laten houden onder leiding van alle licht- en ruimtewezens die het goede met de ontwikkeling van ons sterrenstelsel voor hebben) zullen we ook overwinnen en sterk genoeg zijn. Afleiding is de grootste kracht van hen die werken voor het duister. Het is aan ons om die verleidingen te weerstaan die afleiden van het werkelijke pad. 
De draken herkennen hen die snode plannen hebben en doorzien hen. Zij zijn in staat om een wand van vloeibaar drakenlicht om ons hen te zetten, zodat de duisternis niet kan binnen dringen. Het is prachtig dat de wezens die het meest verguisd zijn op onze aarde en miskend in hun kern, zo veel liefde op kunnen brengen dat zij zich hiermee weer willen inlaten. Er rest ons een diep respect voor deze oudste levensvorm van onze tijd. 
En zo kan het gebeuren dat de drakenpoort zich opent en er weer een nieuwe aansluiting aan alles wordt toegevoegd. De Siriussluis verdiept zich naar vele kanten en dit is er èèn van. 1 facet van het totaalplan, maar een belangrijk facet.

De vrede zij met u tot in lengte van dagen.

Print Friendly, PDF & Email