Visioen van de nieuwe aarde

Visioen van de nieuwe aarde

Ik wil jullie deelgenoot maken van een prachtige ervaring.

Toen ik laatst aan het werk was met een cliënt gebeurde er het volgende. 
Eerst verscheen er een entiteit met een kristallen bol in zijn handen. Hij ging staan aan de rechterkant ter hoogte van de schouder en begon op het energieveld van mijn cliënt in te stralen. De energie flitste door zijn energiebanen. Later verplaatste deze entiteit zich naar de rechtervoet en deed van die kant af hetzelfde.
Plotseling verscheen er een ufo in de energetische lagen van zijn aura. Ik zag vele wezens uit deze ufo komen en zij begonnen om mijn cliënt heen allerlei apparatuur uit te stallen. De apparatuur werd aangezet en in samenwerking met de entiteit die met de lichtbol stond te werken werd zijn hele bewustzijn gescand. Met toestemming uiteraard van mijn cliënt, want ik laat iedereen altijd de keus maken of men dit wil of niet. Zijn aura werd steeds lichter en ruimer. Ik kon zien dat er veel peilingen en metingen werden verricht. Met name in de blauwdrukken van de voorouderlijnen. Toen het scannen klaar was, zag ik dat er heel voorzichtig een energielaag uit het bewustzijn van deze cliënt werd los getrild. Er verdween een complete blauwdruk en er werd bij gezegd dat dit proces zich regelmatig voor zou gaan doen. Omdat het hard nodig is dat deze blauwdrukken voor eens en altijd uit het geheugen van de aarde verdwijnen. 
Mijn cliënt is een lichtwerker. Al jaren weet hij waar hij mee bezig is en wat hij doet. Zo is hij jaren lang bezig geweest om in de omgeving waar hij woont de giftige energievelden te transformeren. Gif dat nog afkomstig was uit de tijd dat Atlantis ten onder ging. Hij woont dan ook boven op de tijdspoort in Zuid-Holland waar ik al eerder over schreef. Na jaren van hard werken kunnen we constateren dat de meeste energetische gifresten verdwenen zijn. Het aandeel van onze lichtwerkersgroep daar ter plaatse is sowieso hierin heel groot geweest.
Zijn taak zit er dus op. In plaats van de blauwgroene energiebollen waar hij al die tijd mee werkte om het gif te neutraliseren, verschenen er doorzichtige, transparante bollen. Heldere krachtbronnen die op de nieuwe energievelden worden ingesteld.

De entiteit die bezig was met de lichtbol, kwam plotseling naast me staan. Ik stond op dat moment aan de linkerkant en werkte in op de hartsenergie. Hij sloeg een arm om me heen en samen werkten we verder. Witblauwe vonken kwamen los en stroomden de hartsenergie binnen. Het w as ontroerend.
Toen pas herkende ik de identiteit. Het was een andere cliënt van mij, die anderhalf jaar geleden op diezelfde plaats is overleden. Ook hij hield zich bezig met het opruimen van energetische gifstoffen. Na zijn dood is hij afgedaald naar de diepte, om astrale gifputten open te slaan en te verwijderen. Ook was hij bij de ontzetting van het slot op dit punt waarover ik al eerder schreef.
Zo werken mensen over de grenzen van leven en dood heen gewoon door aan hetzelfde doel. Waar de een niet verder kan gaan, neemt de ander het over.

Toen het scannen en opruimen gebeurd was, vertrokken de wezens om ons heen. Ik voelde dat ik mee instapte. Ik zag niets om me heen, maar vloog wel mee. Op een gegeven moment werd me gevraagd te kijken. Ik zag een wereld die sterk op de onze leek. Ik keek van bovenaf en zag de besneeuwde bergtoppen, prachtige natuur. En ik voelde een enorme rust. Er werd me gezegd dat dit de trilling van de nieuwe aarde was. Zoals het in de toekomst op aarde zal aanvoelen. Het was fenomenaal. Wat een rust en stilte. Ik rook de geur van de angst niet meer. Voelde geen emotionele spanningsvelden. Pure rust en harmonie. Leven zag ik niet. Op dat moment was dat ook niet de bedoeling. Het ging meer om het “ proeven “ van de atmosfeer. Er werd me gezegd dat ik vanaf dit moment op beide werelden zal gaan leven. Overdag gewoon op deze aarde, zoals we die met elkaar kennen. Maar ’s nachts wordt het me toegestaan om te reizen naar de nieuwe aarde en in die atmosfeer de rust en stilte te vinden. Mijn lichaam zal rusten op aarde en mijn geest zal werken en leven op de nieuwe aarde. De aarde van de toekomst. Wat werd ik hier blij van. Het voelde vanzelfsprekend en passend aan. 
Ook werd er gezegd dat anderen die er aan toe zijn mede opgehaald gaan worden om hier t e kunnen verblijven.
Elke nacht wordt het mogelijk om in de nieuwe energie te kunnen zijn, als het dan tijd word om te ontwaken neem je een deel van die energie mee door de dagpoort van de normale aardse tijd en verwerk je deze trilling in het nieuwe diamanten veld.
Wat een bemoedigend vooruitzicht. Ik wil de wens uitspreken dat ik velen van jullie hier zal ontmoeten. In de dagtijd van de nieuwe aarde zullen we elkaar treffen en samen werken. De oprechtheid van jouw energie zal dit mogelijk maken. Niet wat je beoogt te zijn zal dit mogelijk maken, maar puur dat wat je werkelijk bent. Een natuurlijke selectie die jouw energieveld verwelkomt in de energie van de nieuwe aarde. Je trilling moet “ passen” in de mal van die schone tijd. 
Zodat je naadloos aansluit. Maar je moet ook de overgangen van daar naar hier kunnen verwerken. Want natuurlijk vraagt dat aanpassingsproblemen. Je bewustzijn moet zich steeds aanpassen aan de nieuwe tijd. Dat is een heftig proces. Niet gemakkelijk. Stabiliseren hierin kost tijd. Je kan je daardoor een tijd lang erg ongegrond voelen. Draaierig en moe. Ook moet je bereid zijn om de nieuwe aarde elke ochtend weer te verlaten. Je kan en mag niet constant daar zijn. Daar is het nu nog niet de tijd voor. 
Je begrijpt dat je sterk genoeg moet zijn om deze uitdaging te kunnen weerstaan. Want natuurlijk mag je het niet als vlucht gebruiken om weg te zijn van deze tijd. Deze tijd heeft jou nodig, met alle consequenties van dien. Daarom kan en mag je leren om op beide plaatsen je vreugde te voelen en je te verbinden met de ziel en het hart van beide tijden. Je moet dus je verantwoordelijkheden kennen. Alles wat mooi lijkt, is nl niet altijd hanteerbaar in het dagelijks bestaan. Vandaar dat er een zorgvuldige selectie wordt toegepast, waar geen levend wezen op deze aarde over beslist.

 

De vrede zij met u tot in lengte van dagen.

Print Friendly, PDF & Email