Zonnezegels en Drakenpoorten

Zonnezegels en Drakenpoorten

Weer een melding van een belangrijk feit. Er is veel beweging in de drakenlijnen aan het ontstaan. De drakenlijnen vormen door het bewustzijn van de wereld een enorm netwerk. In de maand september vinden er zoals altijd veel activaties plaats vanuit de Grote Centrale Zon. In de aanloop naar september begint hierin al wat op gang te komen.
In het energieveld van de wereld zijn een groot aantal zonnezegels aanwezig. Op belangrijke tijdskruispunten en energieknooppunten zitten deze zegels. Draken en de kracht van de Centrale Zon gaan altijd samen, hand in hand. Als de draken zich melden kun je er van op aan dat de zonnezegels zich wereldwijd op diepere niveaus gaan ontsluiten. Ook hier in Genk zit zo'n zonnezegel. Dit zegel is lange tijd niet in gebruik geweest. Maar daar is verandering in aan het komen. Toen ik deze week aan het werk was met Cindy, uit Genk, hebben we met behulp van twee prachtige draken zo'n zonnezegel ontsloten. De draken zien er prachtig uit. De één heeft een bloedrode rug, een spierwitte buik en op de plek van het hart chakra een geelgouden hartzegel. De ander heeft een spierwitte rug, een bloedrode buik en een geelgouden hartzegels Ze vullen elkaar aan en werken samen om op deze oude plaats het zonnezegel te activeren. Het zonnezegel bestaat uit een kristallen ring. De ring is ingekerfd met symbolen. Naar het centrum van de ring toe lopen meerdere ringen, met in het midden een soort van stiltepunt. Alle ringen lopen in elkaar over, werken samen en kunnen alleen tot werking gebracht worden als de juiste sterrentrillingen de in relatie tot deze ringen afgestemde energie vrijmaken. Mijn partner en ik wonen boven op een immense drakenpoort. Ook deze poort is omsloten door een levensgrote kristallen zonnering. Rondom die ring bevinden zich twaalf kleinere zonnezegels ( als boven beschreven) die allemaal met de grote ring meewerken en hem in gang houden. Als een soort van zonnewijzer gaat hij dan meedraaien met de universele stromingen en dat houdt in dat er in de breedte en in de diepte enorm veel ruimte vrijgemaakt wordt. Deze week is de grote ring van binnenuit geactiveerd. Eén draken – zonnezegel is ook al vrijgemaakt. De twee draken als boven beschreven werken de komende maanden aan de uitzuivering van dit punt. Jammer genoeg zijn deze oude punten in de loop der eeuwen vaak in gebruik genomen als rituele offerplaats, of anderszins als magische plaats. We hebben gezien dat er veel nare energie rondom deze plaats is opgebouwd, door zielen met onzuivere bedoelingen. Over het zonnezegel heen heb ik duistere zegels gezien. Het is de bedoeling dat lager afgestemde zegels, codes en energievelden door deze activaties los moeten laten. Nog een heel werk dus. De grote kristallen ring om de drakenpoort in Genk heen is geactiveerd als volgt. We zaten met drie personen bijeen. In het centrum van ons samenzijn begon de Venusstraal diep de grond in te stralen. Gevolgd door de blauwe pleïadische straal en de goudgele zonnestraal. Er kwamen twaalf draken rondom ons staan, in alle kleuren van de regenboog. Twaalf lichtgidsen in diezelfde kleuren volgden. In onze handen kregen we een cluster kosmische kristallen, van heel zuiver materiaal. Een goudgele, een roze en een blauwe. Die kristallen gloeiden op in verbinding met de galactische stralen en we mochten hen tussen onze voeten leggen. Daar begonnen ze te groeien en te stralen en diepe activaties door ons heen te sturen. Ons basischakra werd ontsloten op een zeer diep niveau. Heel prettig om te ervaren trouwens. In onze borst begon ook een kristallen ring op te gloeien. Met dezelfde symbolen beschreven als het grote kristallen zonnezegel. Een patroon van symbolen gloeide op en de twaalf draken en hun begeleiders stemden zich in diepe meditatie hier op af. Een enorme werking begon voelbaar te worden, er ontstond ruimte en de energie stroomde het zonnezegel in. Dwergjes in alle kleuren van de regenboog stroomden juichend toe en dansten om de kristallen. Een Merlijnachtig figuur liep met stevige passen door dit alles heen wijde armgebaren te maken en te zingen. De sterren trilden, planeten bewogen, alles begon te wervelen en te draaien, te zingen en te dansen. Het was een zeer blijde gebeurtenis. Waarbij veel helder licht in het zonnezegel overstroomde.
Ons werd getoond dat de kern van dit zonnezegel afneembaar is. Daardoor kan deze ring op andere zonnezegelpunten worden gelegd en hen bekrachtigen. Dat zal ook gebeuren in de toekomst. We zagen dat de energie vanuit Genk alle richtingen op stroomde. Dat het door het netwerk van de aarde zijn weg zal vinden. Deze energie zal o.a. ingepast worden in de grote zonnewijzer die zich in het chakra van Zuid Holland bevindt. ( lees hierover de waarneming van een aantal jaren geleden) Daarvandaan zal het naar Engeland, Frankrijk, Scandinavië uitvloeien en zeer veel zonnezegels gaan ontsluiten. In de week van 23 tot en met 31 augustus zal hier veel beweging in aan gebracht worden. Graalcodes, sterrencodes, het Christuslicht, drakenkracht, magische getallen en symbolen, coderingen die vrijkomen. Elke codering gerelateerd aan een ingewikkeld Meesterpatroon. Nooit bewust geweten door een simpel mens van deze aarde. Al deze processen zullen zich in de veiligheid van de oude zielslijnen afspelen en bekrachtigd worden vanuit de kosmos tot een zinderend veld van magisch licht. Het Tempelcomplex en de Ontvangstoren van Het Ashtar Command in Noord Holland vangt de energie op, de sterrentempel in Zeeland ondervangt een deel. 
De hartsring in de borst zal meewerken en zijn codes vrijgeven op de juiste momenten. De thymus energie zal stralen met een kracht die tot op de dag van vandaag niet mogelijk was. De thymus zal het bekrachtigingspunt worden op het hartsveld van vele anderen. Er zal een patroon van fijnstoffelijke energie vrijkomen uit de diepste kern van de thymus. Een magische mist, krachtig en werkzaam. Bij vele priesters van de oude tijd heeft dit zegel lange tijd niet meer gewerkt. Die tijd is voorbij. Het borstzegel ontsluit zich en gaat krachtig inwerken op alle activaties van de komende periode. 
Bereid je voor op een wonderlijke tijd waarin de wereld zoekt naar een balans…het spel gaat beginnen. De drakenpoort staat open en vele draken zwermen in en uit. Het is een magnifiek gezicht om hen te aanschouwen, rond te zien vliegen en met grote vleugelslagen vanaf hier de netwerken in te zien vertrekken naar alle windrichtingen.
Stel je voor wat een prachtige gezicht het zal zijn, als vanuit de kosmos gezien vele zonnezegels in werking treden die de zonnemotoren gaan opstarten. Vanuit de kosmos zal nieuwe brandstof instromen…de zonnezegels komen krakend op gang……trillingen vliegen in het rond…..een wankel evenwicht komt hieruit voort, in alle geledingen van afstemming. Maar geen nood…dit proces wordt zorgvuldig begeleidt vanuit de kosmos door miljoenen lichtwezens van allerlei aard. Blijf dicht bij jezelf, vertrouw op je innerlijk kompas en stuur recht vooruit naar de Zon. De sirenen zingen, de storm woedt, maar jij laat je niet afleiden en gaat recht op je doel af.

VERTROUW en wees DANKBAAR en BLIJ dat de tijd aanbreekt waar naar je zo lang uitgekeken hebt.

Print Friendly, PDF & Email