Het verbreken van oude contracten

Het verbreken van oude contracten

Er zijn van die momenten die zo belangrijk zijn dat je hen wilt vangen met woorden, zodat deze momenten een platform kunnen vormen voor de toekomst. Gedurende de laatste maanden van 2008 heeft er een enorme zuivering plaats gevonden. Opgestart in de zomermaanden tot en met de kerstperiode hebben zich heel wat drama's achter de schermen afgespeeld. We zitten nu in de naweeën van die tijd. De engel Michael, het Ashtar Command en allen die nauw in dit contract verbonden zijn hebben heel wat werk verzet om bepaalde lagere portalen in het bewustzijn van de aarde uit te zuiveren. Je kunt hier o.a. over lezen in alles wat ik schrijf rondom het Bakkumportaal.
De commotie rondom deze uitzuivering was immens. Het violette licht heeft hard gewerkt om dit alles te ondersteunen. Het waren een paar maanden om nooit te vergeten. Bij het uitzuiveren van dit soort gelegenheden komen er altijd zaken aan het licht die voorheen niet duidelijk waren of echt geheim werden gehouden. 
Zo heeft de schaduwwereld lange tijd dwangmatig contracten afgesloten met vele lichtzielen. Ik heb jullie bericht over het feit dat de hogere lichtmeesters hun energie noodgedwongen hebben terug getrokken toen duidelijk werd dat ons lichtstelsel zou imploderen omdat de lager graad meesters hun eigen krachten niet wilden overzien. Veel zielen met een hoge bewustzijnsgraad kwamen toen vast te zitten in het nieuwe beleid. De priesters, de astrologen, de strategen enz. van die tijd zijn op den duur gevangen genomen en gedwongen voor nieuwe " Meesters" te gaan werken. Alhoewel deze term ongelukkig gekozen is. Toen men samenwerkte in het originele lichtplan was er nl. echt sprake van samenwerking. Nadien werd het een gedwongen aanvaarden van wat anderen als beleid uitstippelden.
De schaduwkrachten wisten het zo te manipuleren dat hoog opgeleide zielen met diepe inzichten zich aan hen bonden d.m.v. dwang. Vervolgens gebruikten zij de inzichten van deze zielen om intensiever aan hun eigen plan te kunnen werken. Zo werden prachtige lichtwezens gebonden aan de duistere krachten en moesten zij zich onderwerpen aan hun macht. De makkelijkste manier om mensen aan zich te onderwerpen is door het creëren van schuld. Hogere bewustzijnvormen kunnen niemand op welke wijze dan ook pijn doen of doden. Dat komt simpelweg in hun bewustzijn niet voor. Door deze zielen in te zetten in situaties die juist dit soort elementen in zich dragen, en o.a. hun kennis te gebruiken om dood en verderf te zaaien ipv opbouw en groei veroorzaak je een drama. Dit drama is het waardoor prachtige lichtzielen zo in conflict gebracht werden met hun innerlijke kracht dat zij afgesneden werden van hun werkelijke waardes. Zo'n contract, onder dwang en manipulatie opgesteld heeft veel zielen van hun innerlijk licht afgehaald. Doordat het fenomeen " schuld" ontstond en in het verlengde hiervan boete doen, ontstond er een verwrongen beeld van het werkelijke plan. Op deze wijze zijn de mooiste zielen in deze dualistische houding gemanoeuvreerd. Zo in conflict met zichzelf dat zij niet meer wisten wat te doen. 
Een lichtwezen is ook trouw, loyaliteit staat hoog in het vaandel. Een eigenschap waar grondig misbruik van is gemaakt. Waardoor er valse contracten afgesloten konden worden, die het hoger doel van de ander diende en niet die van het wezen zelf. Contracten die over leven en dood heen werkten, ondertekend door het bloed. Geldigheidsduur….oneindig. Dit soort contracten overstijgen leven en dood. Zij treden onmiddellijk weer in werking wanneer beide partijen elkaar in opvolgende levens weer ontmoeten. 
In deze tijd werkt men in op deze valse contracten. Alles wordt in het werk gesteld om die contracten te verbreken en van de mensheid af te halen. De contracten kunnen echter pas verbroken worden als de ziel die van oudsher in dit programma opgenomen is door de waan en illusie van die contracten heen durft te kijken en hen vanuit de kern van zijn diepste Ik verbreekt.
Afgelopen vrijdag is daar krachtig op ingewerkt. Bij mij was een prachtige ziel, iemand die ik al jaren ken en met wie ik ook al jaren samenwerk om in bepaalde geledingen van het aardebewustzijn door te dringen. Deze mens heeft dmv zijn functie wereldwijd belangrijke betrekkingen uitstaan. Middels zijn functie is hij nauw betrokken bij veel politieke en strategische kwesties en weet hij veel af van de ontwikkelingen in de wereld. 
De ziel van deze mens is echter heftig getraumatiseerd geweest door o.a. het onbewuste vastzitten aan die oude contracten. Gelukkig is de lichtziel in deze mens gegroeid door de jaren heen en nu gaat hij steeds meer beseffen dat als hij in zijn kracht gaat staan hij het ook in zich heeft om Het Contract voor eens en altijd te verbreken. We hebben een krachtige oefening gedaan waarbij hij vanuit het diepst van zijn ziel het Hoofdcontract en de daaruit volgende kleinere contracten heeft verbroken. Deze contracten zijn als een soort van implantaten in iemands aura te zien. Een soort van " dimmers' die het licht onder controle houden. En als iemand steeds meer gaat geloven in schuld en boete dan worden de dimmers naar de verkeerde kant stevig aangedraaid waardoor ze in de weg gaan zitten.
Door het uitspreken van zijn Kracht, vlogen al deze implantaten uit zijn systeem en het licht brak er door heen. Omdat dit een mens is met een politieke, maar ook militaire achtergrond (en dat al levens lang) staan er in zijn contracten miljoenen namen. Wereldwijd is hij verbonden met duizenden die op welke wijze dan ook ergens in deze contracten staan vermeld. Door het vrijmaken van deze contracten, geeft hij niet alleen zichzelf de vrijheid terug maar ook duizenden anderen die in dit contract met hem te maken hebben gehad. Het effect van deze handeling is dus enorm. Doordat hij het plan er achter gaat doorzien ( al is het op zielsniveau) verandert alles. Dit valt samen in een week waarin Barack Obama zijn inauguratierede houdt. Door zijn initiatie ( het neerzetten van zijn kracht ) verbeken er wereldwijd nu miljoenen contracten die door de tijdslijnen heen aan elkaar geschakeld staan. Miljoenen contracten die in het bewustzijn van onze wereld op alle niveaus het licht " dimmen" worden vrijgegeven. Op zielsniveau dus een enorme stap vooruit. 
Op alle niveaus moeten de valse contracten verbroken worden. De zegels die op de contracten staan moeten loslaten. Hun geldigheidsduur is voorbij. De oneindigheidswaarde er af.
We gaan een nieuwe tijd in, waarin mensen moeten doorzien wanneer ze in een programma leven, werken, ademen waarin hun geest gevangen wordt gehouden, hun lichaam gemarteld, hun wensen genegeerd.
Het is de mens zelf die NU opstaat in zichzelf en vanuit zijn diepste kern de contracten verbreekt door in zijn kracht te gaan staan en alle onechtheid, manipulatie en pijn er uit te jagen. Op individuele basis zal dit gebeuren. Maar ook op grotere schaal. Wereldwijd zal het gaan geschieden dat mensen voor zichzelf op gaan komen en niet langer tolereren dat een enkeling de ziel van een heel volk gevangen houdt.

Ik wens je toe dat ook jij in je kracht gaat staan en je grootsheid erkennen wilt.
Geen mens op deze aarde mag op welke wijze dan ook gebonden zijn aan contracten die niet volledig vanuit het hart onderschreven kunnen worden.
Laat je hart spreken en niet je echo's uit het verleden. Jij kiest hoe je leven wilt en met wie je dat leven in oprechtheid wilt delen.

Print Friendly, PDF & Email