De terugkeer van de Atlantiskinderen

De terugkeer van de Atlantiskinderen

Na het indringende stuk over de verloren kinderen van Atlantis heb ik nu goed nieuws. 
Ik heb mogen ervaren dat de zieltjes van deze kinderen overgebracht zijn naar het Lotusmeer ( eerder beschreven) in het hart van de aarde. Dit meer is een prachtig engelmeer. In het meer groeien duizenden Lotusbloemen en allen op hun beurt staan in relatie tot de ziel van een levend wezen. De duizenden kinderen hebben een periode de tijd gehad om aan en rondom de oevers van dit meer hun krachten te hervinden. Gelouterde zieltjes van licht zijn het geworden. Het Lotusmeer staat nauw in contact met De Venuspoort en via deze poort zijn er prachtige verbindingen aan het groeien. Het licht van de universele liefde heeft al deze zieltjes omstraalt met een koesterende warmte. Ze zijn dwars door de oppervlakte van het Lotusmeer afgedaald naar de bodem. Op die bodem, waar de Lotussen wortelen hebben zij hun aardse pijnen achtergelaten. De energie hiervan werd gezuiverd door het meer en door de wortels van de Lotusbloemen opgenomen tot in de kern. Daardoor begonnen er tegelijkertijd duizenden Lotussen extra te bloeien. Het meer werd bedekt met bloemen. Hoe langer de zieltjes op de bodem verbleven hoe schoner zij werden. Het hart van de Lotusbloemen aan de oppervlakte begon te stralen en op een gegeven moment leek het of de zon door de bloemen heen naar de hemel begon te schijnen ipv andersom. De Grote Centrale Zon die dit bemerkte verbond zijn krachten hier aan en nam de energie op in de kern van zijn wezen. Door de warmte van deze zonnestralen ( die door de bloemen heen afdaalden naar de bodem van het meer en in de harten van de kinderen licht begon op te bouwen) smolt alle pijn om deze kinderen heen weg. Zij losten op tot een pareltje van licht en deze pareltjes dreven omhoog naar de oppervlakte van het meer. De Lotusbloemen omvatten hen met hun verzorgende licht en droegen de zielepareltjes op aan de Zon. Op deze wijze gaven zij aan dat de zieltjes klaar waren om terug te keren in het aards geboorteproces. Om opnieuw in hun geheelde versie deel te kunnen nemen aan de cyclus van het leven. De pareltjes stegen op naar de oppervlakte van het leven zelf en werden liefdevol opgenomen in het bewustzijn van hen die op de aarde leven en in verbinding met de Venuspoort deze zieltjes in hun wezen mogen meedragen. Ik was getuige van het feit hoe bij iemand de Lotusbloem in al zijn schoonheid ontwaakte. De holografische bloemen groeiden razendsnel door de bewustzijnslagen heen. Vonden beworteling in het Lotusmeer en werden bezwangerd door deze pareltjes van licht. De persoon bij wie het gebeurde is zelf één van de verloren kinderen van Atlantis. Zij is door een enorme transformatie heen gegaan. Vastberaden om al deze prachtige zieltjes weg te halen uit de moddersluizen van ons lichtstelsel. En nu liggen deze zieltjes zacht vibrerend en glanzend, als pareltjes van licht te rijpen. Totdat het hun tijd is om over te gaan naar een geboorteproces. De Lotusmensen, verbonden met het Lotusmeer, de Venuspoort, het Rozenkwartscentrum in o.a. Zuid Holland zijn nu geestelijk zwanger en staan klaar om de wereld te bevolken met liefdevolle zielen die ondanks de pijnen die zij hebben geleden toch hun opbouwende energie weer aan de aarde willen geven. Als een geschenk van liefde. Een poort van kracht. Een nieuwe levensstroom.
Als de tijd rijp is zullen deze zieltjes uit het bewustzijn van de Lotusmensen rollen en overgaan in een zwangere vrouw. Een vrouw die met heel haar hart uitkijkt naar deze zuivere zieltjes en hen op waarde zal weten te schatten. Zij waren aan de wereld ontnomen, geïsoleerd en op non actief gezet. Maar het levende leven laat zich niet stil zetten en komt hoe dan ook ergens in tijd en ruimte weer tot bewustzijn. Met meer kracht, meer licht en liefde dan ooit tevoor.
Het Lotusmeer bloeit mooier dan ooit, dankzij de gelouterde energie die via de wortels in de bloemen is overgegaan. In het Hart van de Aarde is een punt van kracht geboren. Dit punt is een Bronpunt van voedend leven. Vanuit dit punt zullen miljoenen gesteund en gevoed gaan worden tot in lengte van dagen. Het schept een opening voor de toekomst. Een geboortemoment.

Ik wil jullie hiermee laten zien dat hoe lang de wereld ook in duisternis gehuld is geweest, het licht zich met grote kracht heel snel terug opbouwt als er een kans toe bestaat. En die kans is NU. 
We zijn poorten van licht, die op zeer bijzondere wijze de aarde zijn levenskracht gaan terug schenken. Door ons heen, in ons, rondom ons wordt het nieuwe leven terug geschonken aan een wereld in pijn. Als een lichtpleister op de wonden. 
In het gehele aurabewustzijn van deze wereld wordt nieuw weefsel geplaatst. Op diverse wijzen. Dit is er één van en ik beschouw het als een groot wonder en een voorrecht dat ik getuige mocht zijn van zoiets moois.
Ik weet dat de Venuszielen geleden hebben, pijn hebben gevoeld..maar houd moed al deze pijn wordt door het Lotusmeer omgevormd tot zuiver goud. Rijkdom van de ziel die aan jezelf en de wereld terug gegeven wordt. Al wat je ooit ontnomen is zal je duizendvoudig worden terug gegeven. De tijd van overvloed breekt aan voor hen die willen zien wat overvloed werkelijk betekent. Uit een tragisch tekort groeit een magische wereld die aan schoonheid en kracht wint door de loutering van de ziel.
Laten we hen die deze energie terugbrengen in onze tijd in onze harten sluiten en omgeven met dankbaarheid.

In liefde en licht Tineke.

Print Friendly, PDF & Email