Erstlijnen

Erstlijnen

Ook de ondergrondse portier van de Tussenwoning heeft me laten weten dat er inderdaad metalen rasters door het wereldbewustzijn heen lopen. In bepaalde gebieden liggen enorme klompen metaalerts die een sterk uitstralend effect hebben op de omgeving. Door de lichtrivieren heen liepen sterrenstroomdraden, maar ook ertsdraden. In eerste instantie bedoeld om evenwicht in het geheel aan te brengen. Wat logisch is. Deze verschillende ertsdraden zorgden er voor dat zij met hun magnetische werking de energie in goede "banen" konden leiden. 
In Hazerswoude – Rijndijk ligt een enorm brok ertskristal. De straling die hiervan uit gaat is heel zwaar en indringend. Mensen die hier gevoelig voor zijn ervaren dit in hun bewustzijn als een stoorzender. Het trekt de opgebouwde energie steeds omlaag. In Hazerswoude zelf wonen veel mensen die van oudsher met de Tussenwoning en zijn dramatiek te maken hebben gehad. Velen van hen zijn in de gangen omgekomen of besmet geraakt door het vervuilde water en ziek geworden. In hun onderbewustzijn zit die ziekte nog steeds. Omdat er in deze tijd gewerkt wordt aan de uitzuivering er van en de aansluitingen veranderd moeten worden schieten de verbindingen naar die tijden in het bewustzijn van velen open. De omgekomen zielen in de gangen zitten vanuit die tijd ook vaak vast aan deze plek. Heel akelig. Dat moet doorbroken worden. Veel ziektegevallen in deze plaats en tijd relateren aan  de processen van TOEN. Veel zielen hebben het op zich genomen om de gifdampen te filteren in hun bewustzijn. Anderen hebben karmisch uit te werken wat zij d.m.v. dat gif anderen hebben aangedaan. Kortom weer een gecompliceerde plek in het Atlantis bewustzijn.
Ik krijg te horen dat ik me voorlopig niet meer in de gangen mag begeven. De plek wordt geheel ontsmet door het Ashtar Command. De giftige dampen weggefilterd en de zware metalen lijnen schoongemaakt en aangesloten op zuivere energierasters.

De Tussenwoning staat in Hazerswoude en is verbonden met een gebouw in die plaats. De beheerder van dat gebouw is dezelfde beheerder als uit die Atlantis tijd. Een gekwelde mens die nog nooit een sprankje liefde of respect heeft uitgestraald naar zijn omgeving. Hij was verantwoordelijk voor het gevangen zetten en bewaken van de Atlanteanen. Hij handelde met de slavenhandelaars en heeft mede daardoor in die tijd enorme rijkdommen verworven. Iedereen was doodsbang voor deze mens. Door zijn bewustzijn heen heb ik de verborgen ingangen naar deze geteisterde plaats gevonden. Ik heb de afgelopen jaren dit gebouw vaak bezocht en heb moeten constateren dat er veel pijn, kwaad en duisternis in de muren en bodem zat. Honderden mensen hebben in de loop der jaren meegewerkt om met hoogwaardig licht de duistere portalen omhoog te halen. Vorig jaar werd aangegeven dat ik de plek niet meer mocht bezoeken omdat de definitieve ontsluiting plaats zou gaan vinden en we niet langer in die energie konden zijn. Het werd te gevaarlijk. Daar heb ik gevolg aan gegeven. Nu een jaar later, is het gebouw schoon. Het is in andere handen overgegaan en ook het beheer is vernieuwd. Symbolisch gezien enorm passend in het verloop van al deze gebeurtenissen.  
Na twintig jaar werken in deze energie beginnen de puzzelstukjes steeds meer in elkaar te vallen. Natuurlijk heb ik toen ik dit werk begon niet geweten wat er aan vast zat. Stukje bij beetje hebben de ontsluitingen plaats gevonden. Zijn de juiste personen op mijn pad gekomen en heb ik door hun bewustzijn heen de energieportalen gevonden die nodig waren om tot ontsluiting te komen.
Ik weet pas sinds april dit jaar dat ik ooit gouverneur van deze Provincie ben geweest. Na het beschrijven er van is mijn site meteen geïnfecteerd, gedecodeerd en uit de lucht gehaald.
Veel beelden en visioenen die ik al mijn hele leven heb vallen samen in dit weten. Het opgesloten zitten, de pesterijen, bepaalde gedrevenheden om zaken recht te zetten enz.
We zijn er bijna. Energetisch beginnen de zaken op hun plek te vallen. De zielenlijnen gaan weer kloppen. We hebben bijna een herstelpunt gemaakt. Nog even en het werk is af. Voor 2012. De deadline is gehaald. Ik hoop en bid dat op andere punten in het wereldbewustzijn lichtwerkers hetzelfde kunnen bereiken als wat wij met elkaar de afgelopen jaren hebben bereikt.

En ik wil mijn onuitsprekelijke dank neerleggen bij iedereen die het mogelijk heeft gemaakt om ons stuk van dit karmisch proces omhoog te halen en te kunnen helen.
Veel oud Sirianen willen vanuit hun ziel meewerken, maar hun stoffelijk bewustzijn wil dit vaak niet toegeven. Gelukkig maar dat hun zielsenergie sterker is dan al het andere. Ook voor hen zal straks een last verdwijnen uit hun energieveld. Ook al begrijpen zij dit vaak nu nog niet.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email