Ashtar & Michael

Ashtar & Michael

Zoals jullie weten is er een speciaal peloton om onze planeet heen, in de volksmond genoemd " Het Ashtar -Command" dat al een aantal eeuwen (sinds de val van Atlantis ) onze planeet beschermd. Ikzelf, maar ook vele anderen hebben hier over geschreven.
De werkzaamheden van dit Command zijn niet altijd even goed te begrijpen door ons mensen. Sommigen hebben zelfs moeite met de naam Command. Het moge duidelijk zijn dat dit maar een naam is. Het zegt niets over hun werkzaamheden en/of intenties. Aan hun werkzaamheden kleeft " strijd". De werking die ik beschreven heb rondom het gebruik van de Zonnewijzers en Zonnetempels in het wereldbewustzijn wordt ook door dit Command beschermt en begeleidt. We kunnen nooit vermoeden wat een krachten er ingezet moeten worden om alles te coördineren wat in het strategische plan van ons lichtstelsel vastgelegd is. De krachten waar we mee te maken hebben gaan ons menselijk bevattingsvermogen ver voorbij en dat is maar goed ook.
Wat de leden van dit Command gedaan hebben om de energie van ons lichtstelsel in kaart te brengen is ongelooflijk. Dankzij hun enorme kennis en technische inzichten kunnen de energiepoorten die nu geopend worden ook daadwerkelijk aan ons lichtstelsel worden gekoppeld. Iedere sterrenpoort die openschiet moet verbonden worden aan netwerken. De netwerken moeten dus klaar staan en sterk genoeg zijn om de trillingen die door de netwerken heen flitsen te kunnen vervoeren. Er moeten transformatoren geplaatst. Enorme dynamo's in de vorm van gloeispiralen enz. De netwerken lopen dwars door het wereldbewustzijn heen, door ons heen. Onzichtbare verbindingen lopen door ons bewustzijn heen. Zij werken in, via het persoonlijk bewustzijn op het collectief van onze wereld. Naar groepen, naar regio's naar allerlei richtingen staan zij geschakeld. Continu ervaren we de werking en de straling hiervan. Het heeft ons o.a. aan het werk gezet om veel " vervuilde" netwerken en energielijnen op te schonen. Met andere woorden; we hebben behoorlijk wat energie omgebouwd tot licht, binnen in onszelf. Getransformeerd. Dat was niet gemakkelijk. Maar we hebben het wel gedaan. De nieuwe energiecoderingen die ons bewustzijn binnenkomen zijn heel sterk. Je kan misselijk worden van de krachten die door je netwerk heen flitsen. Je kan er ziek van worden. Ons bewustzijn moet stabiliseren in dit licht. Heel heftig.
De leden van het Ashtar Command doen er alles aan om ons te beschermen. Zij trekken ons bewustzijn op naar " begrip" en " wijsheid". Zij roepen ons op om sterk te blijven en zenden ons hun licht. Zilveren draden van kracht die ons bewustzijn verankeren in het nieuwe ‘ Zijn". De straling die op ons afkomt is zo sterk dat het bijna niet te bevatten is dat we dit kunnen dragen.
De zilveren draden hebben we dus echt nodig. Het klinkt misschien raar, maar de engel Michaël is energetisch sterk verbonden met dit " Command". Het lichtzwaard van Michaël en de pulseringen die hieruit stromen vallen samen met de zilveren draden van dit " Command".
Zij werken samen, zoals wij ook samenwerken, veelal onbewust.
Vanuit de kosmos flitsen op dit moment veel spiraalvormige energiestralen naar beneden. Die spiralen koppelen aan in ons diepste Zelf. Verbinden zich met onze dynamo's, starten ons op. 
Alles valt samen.
Wij, de wereld, de kosmos worden steeds dieper verbonden.
Lichtbruggen worden gebouwd.
Het is een proces dat groots is en veelomvattend.
Het betreft al het leven in ons lichtstelsel, waar het zich ook moge bevinden.
Wat een traject.
We zitten er middenin.
Vluchten kan niet meer.
Ik wens je toe, dat je verankerd durft te zijn in je diepste Zelf, dat je klaar staat om de beslissingen te gaan nemen die nodig zijn om verder te komen. Ik wens je wijsheid, inzicht en kracht. En vooral wens ik je toe dat je jezelf niet laat leiden door emoties en door wat je met je ogen ziet. Veel is niet wat het lijkt te zijn.
Sta sterk, veranker, wees geworteld in dat wat er IS.
En vertrouw er op dat het goed is.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email