Zwarte Hagelstenen

Zwarte Hagelstenen

Ik voel al de hele week dat er iets " gaande " is. Het is al een paar dagen onrustig om me heen. Ik kan er niet de vinger op leggen, maar er gebeurt iets.
Dan komt Anja, uit Haarlem.
Eind vorige week ontstond er een drang om hier te moeten zijn en gelukkig maar.
Ik kijk door haar heen en wordt verbonden met Amsterdam. Net voorbij Amsterdam, richting Aalsmeer, IJsselmeer hangt een grote energetische zwarte wolk. Als ik dichter bij komt zie ik dat de wolk bestaat uit miljoenen zwaar geladen energiemoleculen. De wolk leeft. Hij pulseert en drijft langzaam verder. Vanuit de wolk komt een enorm negatief geladen energieveld los. Met iedere pulsering daalt er een wolk van zwart, mistig licht op de omgeving neer. Ik voel dat de mensen onder de wolk, levend op aarde, er enorm door worden beïnvloed. Ik voel dat hun energie geïrriteerd is. Er hoeft maar iets te gebeuren of de energie ontlaadt zich in ruzie en geweld.
Ik besef dat de wolk een enorm gevaar in zich draagt. Dat hij langzaam door de wereld drijft en overal waar hij komt onrust zaait. Ik zie ook dat de wolk in staat is om van tijd tot tijd zwarte hagelstenen te laten " regenen" op aarde. En overal waar de hagelstenen op de aarde slaan en open barsten komt een mistig, akelig licht los. Het hecht zich aan mensen/ of negatief geladen vortexen. Het verspreidt een stank die onruikbaar is. Het vergiftigt de hersenen van alle levende wezens en daardoor beïnvloed het hun handelen. Ze worden koud, onverschillig en vooral onredelijk.

Dan wordt ons gevraagd de wolk te verpakken in goud licht. Daarna komt er een violette laag om heen. 
Plotseling gaat het snel.
Ik zie leden van het Ashtar Command, engelen en andere lichtwezens. Ze duwen de wolk omhoog. Weg uit het aardebewustzijn, in de stratosfeer. Daar valt de wolk uit elkaar. Ieder stuk dat loslaat wordt op zijn beurt weer omvat door goud en violet licht. En dit gaat maar door. Net zolang totdat het laatste molecuultje opgelost is in de goudviolette straling. Er valt een enorme druk weg. De lucht klaart letterlijk op.
Ik zie witte ruimteschepen. Zij seinen dat deze zwarte wolken het uitzicht op aarde vanuit de kosmos belemmeren. Dat ze allemaal opgeruimd moeten worden en dat we klaar moeten staan innerlijk om hier alert op te zijn. Het is een vreemde situatie.
Ik draai me om en zie de zee. Langs de kustlijn zie ik een kilometer brede strook van lichtende deeltjes in het water. Prachtige, lichtgevende energie straalt omhoog langs de hele kustlijn. Ik voel dat de wolk boven de zee had kunnen gaan hagelen en de lichtdeeltjes uit elkaar had kunnen slaan. Om de bescherming die middels deze lichtdeeltjes langs de kust aangebracht is in het water te verbreken. Ik voel dat de wolk de energiedeeltjes op had kunnen trekken in zichzelf en er zwarte hagelstenen van had kunnen maken. En als de wolk verder de zee op had gedreven had het zich totaal ontladen. Al het gif zou in de zee gevallen zijn en had zich middels de zee met alle rivieren en kanalen van de wereld kunnen verbinden. In een symbiose van uitwisselende energie zou de wolk weer opgestegen zijn en zichzelf vermeerderd hebben en het leven van deze wereld zou voor altijd ontkracht kunnen zijn.

Dan zie ik het lichtdeel van Anja naar het water toe lopen. Zij strekt haar armen uit en verbindt zich met het oerpunt van de wereld in Hawaï. Ik zie in andere delen van de wereld mensen hetzelfde doen, op andere stranden. Uit hun hart en handen straalt regenbooglicht. Het straalt de zee in. Het is een ceremonieel gebed van licht en hoop. Het wordt door de zee ontvangen, door de dolfijnen opgepakt en door de walvissen geïnitieerd. Ik zie ze zwemmen langs de leylijnen van onze wereld en hoor hen hun AUHMklank uitstoten in de zee.
Net op tijd een ramp voorkomen.
Ik tril er nog van na.
En ben blij dat Anja is gekomen.
Ze heeft geluisterd naar de oproep van haar ziel omin te grijpen op iets zeer gevaarlijks.
Waar de een afhaakt en de roep negeert, staat de ander op en maakt het af.

Zo zal het gaan. 
Het kwaad krijgt geen grip meer op onze wereld.
Het licht, de engelen, onze ziel zullen ons waarschuwen.
En er zal worden ingegrepen.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email