Reptiel DNA

Reptiel DNA

Het is al weer enige tijd geleden dat ik schreef over het reptiel DNA en de invloed hiervan op het wereldbewustzijn. 
Enige tijd geleden schreef ik over het " Bloedkristal". Lees dit artikel eerst voordat je verder gaat met wat ik je nu toon. Deze week kwam ik weer eens terecht in de catacomben van het reptielenrijk. Op een ochtend werd er gewerkt door het bewustzijn van twee cliënten ( P en A) heen om iets te veranderen in dit proces.
De ene cliënte (A) is de persoon uit het vorige verhaal. Zij wees ons de weg naar het reptielenrijk en werd op voorhand gekoppeld aan dit proces, terwijl zij als laatste zou komen.
We ( P en ik) daalden af naar de centrale, onderaardse ruimte van dit rijk. We passeerden de toegangspoorten vrij gemakkelijk. De metershoge honden die in de gangen en voor de poort grommend rond liepen aanvaarden vrij snel ons gezag. Wat al een beetje vreemd was. Eenmaal door de poorten heen gekomen hoorde ik een brommerig,zoemend gezang. Alsof duizenden reptielen tegelijk aan het " zingen" waren. Hun lied weerkaatste door de gewelven.
Alles in mijn wezen begon te trillen van het lage geluid. Het voelde niet prettig aan.
Voorzichtig naderden we de ruimte waar het vandaan kwam.
Wat ik zag was zeer indrukwekkend.
Ik zag weer de sokkel waarop het Kristal lag dat beschreven wordt in het vorige artikel. 
In plaats van het bloedkristal zag ik nu een eivormig Kristal. In het ei zinderde en pulseerde een wit gouden gloed. Allemaal lichtdeeltjes die door elkaar flitsten. Het verlichtte vanuit zijn kern de ruimte met een zachte gloed.
Ik begreep dat er een ceremonie gaande was. Het voelde sinister en tegelijkertijd ook mooi aan. De leider van de ceremonie stond naast het ei, gekleed in donkergroen gouden kledij inclusief cape. Zijn schuine ogen merkten ons al snel op. Sterker nog; hij liet weten dat hij een impuls uitgezonden had om ons uit te nodigen. En hier waren we dus.
Hij nodigde ons triomfantelijk uit om naast het ei te komen staan. En in een paar gedachtegolven legde hij uit dat hierin het gezuiverde DNA zat, waaruit het reptielbewustzijn zich teruggetrokken had. Hij " overhandigde" het ei aan ons en legde uit dat deze energie toegevoegd mocht worden aan zuivere waterstromen om geboortepoelen te bekrachtigen. Ik begreep dat er veel zielen langs de Oeraardepoorten zouden reïncarneren en dat de substantie in het ei nodig was om hun DNA aan te vullen. Ik begreep in een flits van een seconde hoe het werkte. Ook begreep ik waarom we in de vorige sessie middels het bewustzijn van dezelfde client P " dode poelen" hadden gezuiverd. Dat was echt een akelige herinnerring. We werden naar de poelen geroepen. Moesten zwarte en bruine waterdraken verjagen en toen de poelen zichtbaar werden dreef er drabbige materie in. Er werd ons toen verteld dat dit DNA-poelen waren. Maar het leven in de poelen stonk. Wat waren we blij dat we de moleculen van dit water mochten reinigen en verbinden aan bepaalde Oerwaterpoorten.
NU kreeg die sessie dus blijkbaar een vervolg.
De " Meester" keek ons aan en liet weten dat dit ei achter bleef, waarna alle reptielen zouden vertrekken en het aardebewustzijn zouden verlaten.
In eerste instantie waren we zo blij dat we ons lieten misleiden door zijn voorstel. De reptielen vertrokken en we bleven samen achter naast het ei. Ik vroeg mijn cliënt om zich groot te maken en een poort van goud wit licht te helpen vormen om het ei heen.
Ondertussen volgde ik met mijn gedachten de reptielen.
Ik zag buitenaardse schepen aanmeren aan bepaalde " Gates" en de groep reptielen bewoog zich massaal naar de uitgang.
Iets klopte er niet, maar wat??? Ik voelde dat het bewustzijn van de Meester me constant het ei liet zien en de mogelijkheden volgend op dit gebeuren.
Maar plotseling begreep ik dat er iets ontbrak.
Als de reptielen allemaal af zouden reizen naar een ander lichtstelsel, wat zouden ze daar dan weer gaan doen? De systemen ontmantelen van dat leven? Dat kon en mocht niet gebeuren.
Er straalde een enorm licht door me heen en ik voelde me verbonden met de lichtmeesters en vooral met Meester Jezus. Ik brulde een luid : HALT" door de gangen. Ook flitste ik een witgouden mist mee en legde een sluierlaag van dit licht tussen de reptielen en de Gates.
De reptielen schrokken van dit fenomeen en keken massaal toe wat er gebeurde. Ik vroeg aan allen of ook zij de keus hadden gekregen om te mogen blijven. Of om hun reptielgedaante af te gooien. Er ontstond gemor, omdat dit niet zo bleek te zijn. ik vertelde hen dat de aarde een keuzeplaneet is, en dat ook zij de keus mochten maken om via het Aardeportaal naar een lichtere versie van zichzelf te mogen gaan. Er ontstond verwarring. De Meester werd razend en zond een tegenkracht uit. Maar ik bleef volhouden dat de enige planeet in het universum met een keuzepalet ook voor hen een verandering in mocht zetten als zij dit wilden.
Gelukkig bleek de keuzekracht van de planeet sterker te zijn dan de kracht van de Meester.
De reptielen hielden halt en vroegen zich af wat en hoe dit zou moeten gebeuren.
Ik maakte mijn cliënt P er op attent dat er ook van hem een reptieldeel tussen liep. Ik vroeg hem om dit deel naar hem toe te halen en in zijn wit gouden kern op te nemen. Hij was stomverbaasd en begreep het eerst niet, maar deed wel wat er gedaan mocht worden. Hij nam het reptielwezen in zich op en de kracht van zijn licht deed het versmelten met zijn wezen. Even voelde dit zwart en zwaar. Maar de kracht van het licht bleek sterker en transmuteerde het wezen van dit reptiel. Het loste op en ging over in het totaal van zijn bewustzijn. Op de plaats waar hij verteerde ging een gouden gloed stralen. Er vormde zich een soort van gouden, gevleugelde draak. Zo leerde ik hem dat te doen wat ons hoger bewustzijn ook doet als we sterven. Het neemt de delen van ons lager bewustzijn op, zet het om in licht, en maakt een gouden versie van ons echte zelf waardoor het Totaalbewustzijn groter en meer stralend wordt.
Tegelijkertijd zonden we de kracht van dit gebeuren uit via ons bewustzijn naar het ei.
We riepen alle zielen op in hun hoger levensvorm om hun reptielgedaante " op te eten" met de liefde en het licht vanuit hun hoger hart.
Deze keuze is geïnitieerd. De reptielen kunnen pas weg als de keuze duidelijk is. Zowel in hen als in hun hogere " wezensdeel". Tot die tijd moet de Meester wachten met het vertrek.
Ik leerde mijn cliënt in de poort bij het ei te blijven en op alle mogelijke manieren de keuze voor iedereen zo goed mogelijk uit te vergroten. De zaal werd een auditorium. De reptielen verzamelden zich om hem heen en luisterden naar zijn beweegredenen en keken naar de mogelijkheden die hen dit bood.
Ik trok me voorzichtig terug en ging naar boven. De Meester keek me loerend na. Hij gaf mij het gezuiverde DNA en dacht daarmee weg te komen. En nu blokte ik zijn plannen af. Hij voelde zich verraden.
Ik kon er niets meer aan veranderen en liep door. Ergens voelde ik dat de kracht van zijn wezen opgebouwd was uit de kracht van de kleinere reptielen. En hoe meer van hen zouden " recyclen" in het bewustzijn van hun hogere wezensdeel, hoe meer ook hij uit elkaar zou vallen en zou oplossen in het licht.
Ik weet niet hoe lang het gaat duren voordat dit proces klaar is. Voorlopig nog niet. Er zullen altijd zielen zijn die hun macht niet op kunnen geven en via hun reptielbewustzijn de wereld aan willen sturen. Ook dat is een keuze.
Maar er staat een lange termijnoplossing klaar. Als de kracht van het reptielbewustzijn sterker blijkt te zijn dan hun hoger hartslicht, dan zullen zij meegetrokken worden in de ruimteschepen.
Zij zullen met hun reptiel naar een lager afgestemde planeet mee gaan. En dan tot de ontdekking komen dat zij tot slaven worden gemaakt van hun eigen lage gedachten.
Ook daar heb ik visioenen van gezien. Ongelooflijke beelden. Ik wens iedereen van harte toe dat het niet zover hoeft te komen. En dat het andersom mag zijn. Dat de kracht van het licht hun lagere zielsdeel zal opeten en verteren. Maar dat de wereld middels deze keuzemogelijkheid vrijgemaakt gaat worden van dit lagere licht is een feit. Je ziet het niet meteen. De evolutie gaat door. Maar we hebben een daadwerkelijk verandering aangebracht in dit proces.

De hoogste graad van bescherming wordt om iedereen heen gelegd die op welke wijze dan ook mee helpt om het reptielbewustzijn naar het licht te brengen.
Dat moet ook. Want dit is een zeer gevaarlijke overzetting, die in het NU moet gebeuren.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email