De Overzetcode

De Overzetcode

Nu er zoveel duistere plaatsen ontmanteld zijn in de astrale werelden, komt er in het wereldbewustzijn zelf een enorme toestroom van zielen op gang die anders diep in de astrale werelden verscholen bleven.
Het is niet anders, ook deze zielen komen nu in het Aarde-Plan terecht. Zij zullen altijd proberen tijdens hun aardse leven macht te verkrijgen. Het is dus belangrijk dat (voordat deze zielen opgroeien tot volwassen mensen ) de energie hier op aarde magnetisch minder sterk geladen wordt met lage trillingen. Daarom worden o.a. de energiespiralen ingezet. Zij mogen de werking van de zwarte straal helpen omkeren en de straal invullen met nieuwe energie.
Een spiraal kun je zien als een injectienaald. Als je zo een spiraal met de punt op een bepaald netwerk zet ben je in staat om een hoge dosering kosmisch licht te injecteren in het geheel.
De wereld krijgt dus heel wat injecties met hoogwaardig licht voordat deze zielen volwassen worden. Het feit dat hun energie zich niet gemakkelijk ankeren meer kan aan de zwarte netwerken scheelt ook.
De spiralen scheppen een enorme verdeeldheid. Zij beletten ook dat energiestromen op bepaalde plaatsen niet langer naar andere dimensies kunnen stromen, zodat belangrijke astrale poorten gesloten blijven. Vooral op kruispunten in de netwerken zullen zij bijzonder actief zijn.
Veel zielen die door oude contracten gebonden zijn aan bepaalde codes ( de maffia-code is daar een voorbeeld van) krijgen ontsnappingskansen.
Nu ze niet langer in de duistere werelden klem zitten en noodgedwongen hogerop in het astrale plan komen te zitten kunnen veel zielen de spiralen gebruiken als ontsnappingsroute.
Zij die niet langer gebonden willen blijven aan dit soort lage codenetwerken kunnen in een snelle beweging de portalen gebruiken als overstapplaats. Het is een pijnlijk gebeuren, maar wel een doeltreffende. Als een ziel van zijn " bloed contract" af wil of bepaalde vervloekingscodes wil verlaten dan kan hij in de overzetspiraal springen. Deze spiraal cremeert dan als het ware zijn oude lagen in hoog tempo. Koorden verbranden, beloftes worden verbroken. Het is een enorm pijnlijk gebeuren, maar de desbetreffende ziel zet zich wel heel snel over in zijn nieuwe ZELFversie. En de schaduwkant kan hem/haar niet langer verplichten mee te werken aan hun zijde.
Zo zullen er in de loop van deze en de volgende eeuw steeds meer aanhechtingspunten/portalen/vortexen verdwijnen waarlangs laag astraal leven onze planeet kon binnendringen. En dat is uiteraard heel belangrijk. Dat komt de evolutie van ons lichtstelsel ten goede.
Er worden spiralen ingebracht die er op gericht zijn pijn, verdriet en andere laag emotionele trillingen snel om te zetten in een hogere vibratie, zodat er minder " wolken" van laag licht door de wereld heen bewegen.
Veel van deze spiralen werken door ons eigen bewustzijn heen. zodat we aktief mee kunnen werken aan het stopzetten van de energie die DRAMA heet.
De wereld wordt een aanschouwelijk toneel, waar hoog en laag, licht en duister door elkaar heen bewegen als dansende schaduwen die om elkaar heen bewegen. In eerste instantie zal het lijken alsof de toestand op aarde verergert, maar dat is niet waar.
De eerste aanzet tot de overzetting is net van start gegaan. Hoe meer spiralen er geactiveerd worden hoe sneller de ontwikkelingen zullen gaan. Als een kettingreaktie zal het licht van deze spiralen over de wereld uitwaaieren en ernstige brandhaarden van laag emotioneel leven blussen.
Gigantische energiestromen die voortdurend in beweging zijn. die plaatsen waar entiteiten samen scholen zullen schoon vegen waardoor zij zich niet aan kunnen hechten aan lage emotiepatronen.
Zo zal de schaduwwereld steeds minder ruimte krijgen om woongemeenschappen te vormen.
Plaatsen met een negatieve lading op aarde gaan verdwijnen.
Maar het kost tijd.
Want in gebieden waar de energie nog laag trilt door oorlog/angst en aanverwante zaken kunnen de spiralen nog niet zo veel houvast vinden. Dat kost tijd.
Maar het begin is er.


Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

 

Print Friendly, PDF & Email