Ruggengraat krijgen

Ruggengraat krijgen

Op dit moment vindt de grote galactisch uitlijning plaats. Iedereen heeft hard gewerkt om NU aan te kunnen sluiten op het Totaal.

De weg hier naar toe was niet gemakkelijk. Er is oneindig veel energie omgezet. De transformatoren in ieders bewustzijn hebben op de hoogste niveaus gewerkt. 
Je zou kunnen stellen dat " het energetisch vuil" uit het collectief bewustzijn zodanig gezuiverd is dat de aarde door deze transitie heen moet kunnen komen zonder al te veel uit het lood te schieten.
Ik geloof er heilig in dat we de zwa(a)rtekrachten kunnen trotseren binnen de mogelijkheden die er nu zijn.
Je ziet zelfs al dat de nieuwe tijdsenergie doorbreekt nog voordat dit proces af is. De gouden straal is daar een goed voorbeeld van.
En nu staat er al weer iets anders voor ons klaar. Als je veel last hebt van botten, pezen en spieren klopt dat. De energie in het beendergestel is totaal aan het veranderen. Onze beenderen zijn de grootste geheugenbank van ons lichaam. Het is gevormd uit sterk aardende energieën. De mineralen die ons beendergestel opbouwen, dragen vormkracht, geleidingskracht en ankering in zich mee. Bot is oer, is herinnering, is draagkracht. Vooral de grotere botten als schouderbladen en heupen dragen veel herinnerringen mee. Die nu tot op de laatste punten gezuiverd worden.
Het sterke, helende licht dat al jaren instroomt is doorgedrongen tot ons merg, bot, huid en haar.
En doet zijn werk.
Een ( soms) pijnlijk proces, dat het best doorstaan kan worden als je jezelf toestemming geeft om los te mogen laten. Jezelf te ontlasten van oude echo's, pijnen en verantwoordelijkheden. Ook doet zich een fenomeen voor dat zich binnen in het beendergestel afspeelt. Met name in de ruggengraat vindt een totale omvorming plaats. De nieuwe mens krijgt een nieuwe ruggengraat. Op energetisch niveau is deze zich al aan het vormen. De ruggengraat is niet belast met oude energie. Hij is helemaal wit en straalt een zachte pulserende energie uit. Vanuit de ruggengraat lopen V-vormige verbindingen naar alle kanten. Nog het meest gelijkend op bijv. een vissengraat. Een tijdje geleden heb ik jullie geschreven over het gouden pad, waarop de V-woorden ( de gouden V-snaar) je houvast gaven. Nu zie je die V-woorden terugkomen langs de rug. V-lijnen die als nieuwe ribben vanuit de ruggengraat groeien. Iedere V bevat een schat aan mogelijkheden. De V staat ook voor Vaas. Het woord Vaas staat weer in verbinding met het woord graal. Alsof ons herstelde ruggenmerg de nieuwe codes van de Graal-energie beter kunnen opnemen en door ons energielichaam heen verspreiden. De Ruggengraat is op energieniveau al zichtbaar. Het werkt in op alles wat Verfijning, Vooruitgang en Verlichting met zich mee draagt. Het gaat de draagkracht vormen voor ons nieuwe lichaam. Elke V is een Vaas waar licht in stroomt. Het licht stroomt in de ruggengraat zelf en stroomt van V naar V naar beneden om alle Vazen te vullen. Elke keer krijgen we een lichtinjectie door de punt van de V heen in ons DNA. Een V is ook een omgekeerde piramide. Een opslagplaats voor energie. Het V-bewustzijn kan en mag zich koppelen aan elk V-woord dat je bewust aan je eigen scheppingsplan wilt toevoegen. Vrede,Vreugde, Vrijheid, Vriendschap, Vernieuwing. Vooral het woord Vermogen zal de energie van Onvermogen vervangen waarop zoveel mensen hun levens baseren.

Ik hoop dat je de nieuwe ruggengraat energetisch voor je ziet. Van boven naar beneden lopend in een rechte lijn. Op alle lagen V's vormend met de punt naar beneden, die zich in de ruggengraat zelf op kruispunten inboren. De energie van de Vernieuwing zal zich in duizenden kleinere moleculen Verdelen die in duizend-Voud door je ruggenmerg zullen pulseren. Met elke slag van je nieuwe gouden hart zal het zich door je bewustzijn heen verplaatsen.
De nieuwe mens is hierdoor niet langer belast met oude energie en krijgt elke dag een injectie van nieuw licht.

Dit werkt nog niet bij iedereen..
Niets kan zich vormen voordat er draagkracht genoeg is en Vermogen om dit alles te kunnen dragen. Je kan het je niet toe-eigenen. Het IS of het IS niet. Zonder oordeel. Feitelijk Zijn.

Laten we hopen dat de dag snel komt waarin iedereen vanzelfsprekend mee kan gaan in deze Vernieuwing.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email