De goddelijke navelstreng

De goddelijke navelstreng

Stel je voor dat er diep in je kern een heilige plaats is. Die plaats zit net onder je navel. Het is je “ Ikben heiligdom”.  De plaats waar je wilskracht en je scheppende machten samen komen. Stel je voor dat je op die plaats vol verwachting plaats neemt om een bijzonder schouwspel gade te slaan. Je ziet van rechts een mannelijke gouden gestalte aan komen lopen. Zijn ogen glanzen, hij straalt pure zonnekracht en liefde uit. Dan komt er van links een zilveren vrouwelijke gestalte, haar hart straalt als de maan en er schijnt hoop en ontvankelijkheid uit haar borst. De twee gestaltes lopen op elkaar af. Zij zien jou niet, zij zien alleen elkaar. Steeds dichter naderen zij elkaar. Dwars door jou heen omhelzen ze elkaar in een pure, innige liefde. Jij zit daar midden in en versmelt met hun wezen. Je hele bewustzijn tintelt van licht en liefde en dit gevoel is heel sterk, het is een heilig gevoel. De twee gestaltes gaan zo op in elkaar dat zij een tweelingvlam van goud en zilver licht vormen.  Jouw wezen straalt in roze Venusliefde onvoorwaardelijk open en verbindt zich met de vlam.  De vlam van Eenheid wordt geboren en klimt omhoog naar de thymus. In de Tempel van het heilig hart wordt deze drievoudige vlam aangestoken en op je innerlijk altaar wordt deze liefde zichtbaar. Het wil omhoog klimmen, maar het wil zich ook gronden.

Terwijl de energie omhoog klimt naar je fontanel en daar zijn licht verspreidt, schieten er uit je “Ikben heiligdom” twee stralen naar beneden. Een gouden en een zilveren. Zij schieten door je benen heen en verenigen zich in de aardester tussen de voeten. Zij gronden zich in elkaar en vlammen hoog op. Tussen je aardester en je Ikbenpunt loopt een koord. Dit is het koord van onmacht, onbalans en onwaarheid. De vlammen branden langs het koord omhoog terug naar je  “Ikben Heiligdom” en zuiveren de onwaarachtigheden. Tussen je voeten en in je buik schiet er een energieveld los. De twee punten worden pompen, zij beginnen het licht van Eenheid naar elkaar door te geven en er wordt een lichtcirkel wakker die begint te draaien. Het goudzilveren licht wordt langzaam rondgepompt in een cirkel van kracht. En de cirkel wint dag na dag aan snelheid. Ergens tussen Nu en 21 december is de snelheid van de cirkel zo krachtig dat het via Je Ikbenpunt in klikt  in de bovenste cirkel. Zodat de twee cirkels naadloos in elkaar over gaan en een lemniscaat vormen.

Het inklik moment is belangrijk. Dat is nl het signaal dat jouw onderste bewustzijnslagen volledig gesynchroniseerd zijn met de bovenste. Dat betekent dat er vele dimensies in elkaar over gaan en elkaar versterken en in het licht zetten. De Eenheid wordt wakker. Dit zal gaan gebeuren bij duizenden mensen op de aarde. Massaal gaan zij terug verbinden in een diepe laag van hun wezen met een geheeld evenwicht in de mannelijke en vrouwelijke energievelden.  Dit bijzondere moment zal op 21 december geïnitieerd worden door de goddelijke bron.  Als de lemniscaat volledig gesynchroniseerd is zal er een doorgroei naar  “boven” naar de bron plaats vinden. De bron zal deze energiestrengen opnemen in zijn/haar heilig hart en onmiddellijk beginnen met energie te sturen. De energie zal door ons heen razen als een kosmische storm. Het zal door  ons Heilig hart en ons “Ikben heiligdom” razendsnel omgezet worden en via de onderste cirkel zich naar beneden toe uitvouwen.  De strengen zullen in klikken in het Hart van onze planeet, in het Eenheidsraster. En vanaf dat moment zullen we op een natuurlijke manier terug aangesloten zijn op de  energie van Eenheid.

De energie zal door ons DNA heen flitsen en de pijnen en wonden gaan helen die uit onmacht en onbalans zijn ontstaan. Duizenden kleine, goudwitte lemniscaatjes zullen  door de chakra’s heen in ons cel bewustzijn over flitsen en tussen de celletjes en energievelden heen nieuwe verbindingen bouwen. Bruggetjes van licht die zwakke plekken en kapotte verbindingen  gaan helen.

De energie zal een sterk fundament bouwen in ons diepste innerlijk.  Waarschijnlijk zullen we het hele jaar 2014 nog nodig hebben om deze reparaties innerlijk uit te voeren. Maar daardoor zal er steeds meer evenwicht geboren worden in ons. De foute programmeringen verdwijnen. We zullen op een nieuwe manier met ons mannelijk en vrouwelijk evenwicht om gaan. Het Hart zal zich hier steeds dieper mee verbinden. We komen hierdoor meer en meer in het vertrouwen terug. In het geloof dat er wel degelijk een prachtige balans mag bestaan in ons diepste gevoel.

De Goddelijke navelstreng brengt ons terug bij dat waar het om gaat. We zullen massaal in klikken in dit pulserende, lichtende, liefdevolle energieveld en de wereld gaan besproeien met intenties van genezing en hoop.

Steeds minder ruimte blijft er over voor diegenen die een scheiding aan willen brengen tussen goed en kwaad.  Het goede wordt geboren uit de kracht van ons verlangen. De glinsterende goud-witte navelstrengen zullen overal openbloeien en vanuit de kosmos zullen zij wel degelijk zichtbaar zijn.  Als lichtende strengen van vruchtbaar licht zullen zij stralen en een hemelse brug door de dimensies heen bouwen.

De Poort van 20/21 December 2013 vormt weer een heilig moment in tijd en ruimte.

Ik wens je toe dat je er bij bent, aansluit en de heilig navelstreng vanuit je binnenste kan en mag verbinden met de bron

 Dan zal je wedergeboorte echt een feit zijn.

Het nieuwe leven kan beginnen.

Ik groet jullie vanuit De Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email