De Zon van eigen waardes

De Zon van eigen waardes

Na vele beproevingen in de achterliggende jaren zijn we er eindelijk van overtuigd dat onze eigen waardes belangrijk zijn. Niet wat een ander van ons denkt, hoe de maatschappij ons vormt telt, het is wat we zelf aan eigen waardes hervinden in ons wezen wat er toe doet.

Alle beproevingen hebben er toe geleidt dat we nu zeker weten wat we niet meer willen en dat alle macht die onze persoonlijkheden heeft verminkt ophoudt te bestaan. Dat is een belangrijke overtuiging, welke we terug vinden in ons celbewustijn. Aangezien ons celbewustijn op alle cellen van de planeet geschakeld staat is dat iets wat we zelfs als een collectief patroon in dit bewustzijn hebben opgebouwd. Als overtuiging.

Op dit moment worden die overtuigingen tot een eenheidspatroon omgevormd. Dat gaat als volgt. Je zou kunnen zeggen dat om ieders hartchakra allemaal los zwevende, magnetisch geladen deeltjes  van eigen waarde zweven. Nu wordt het tijd dat al deze deeltjes tot elkaar gebracht worden en een werkelijke eenheid gaan vormen.

We hebben een magnetisch punt in de thymus gevormd waar al deze deeltjes naar toe bewegen. Ze vinden houvast aan dit punt en vormen met elkaar een zon. De zon van de eigen waardes.  Deze zon straalt meer en meer open en groeit dag na dag aan. Ieder kernpunt in de chakra’s neemt de waardes over en vermeerdert deze door ons gehele celbewustijn heen. In iedere  chakra- laag vestigen de stralen van eigen waarde zich in de kern van de cellen. Van binnen naar buiten. Steeds meer cellen meenemend in dit proces.

Van boven naar beneden. Tussen de zon van het hoger en het lager weten in, groeit het koord van Eigenwaarde. Langs dit koord schieten de impulsen heen en weer en zij hechten zich aan steeds meer celletjes. Die in een pulserende, omvormende beweging alle cellen van deze nieuwe blauwdruk openen en van stralend licht gaan voorzien. Deze blauwdruk vormt de belangrijkste en krachtigste basis-laag in onze nieuwe-tijds aura. Het is de eerste waarde die zich in het Essentiekristal vestigt.

Ieder mens die ontwaakt in dit proces draagt de energie van Eigen Waarde met zich mee. Hoe meer mensen dit gaan uitstralen hoe meer de aura van de planeet gevuld wordt met deze kracht. Als de Eigenwaarde groeit en alles er meer toe doet, komen mensen op voor zichzelf en gaan niet langer tolereren dat machtsorganen hun wilsbeschikkingen besturen.

En dat is precies wat er wereldwijd gebeurt.

De energie van Eigen waarde wordt wakker. Wordt als een Eenheidskracht in ons collectief bewustzijn overgezet.

En hier gaan we naar handelen.

Ieder op eigen wijze.

Ieder naar eigen kracht en waarde.

Welkom in de nieuwe poort van Eigen waarde.

Dat deze het begin mag zijn van de totale omwenteling van de oude structuren.

Je kan in het kader van dit weten begrijpen dat de energie van Eigen waarde die zich als basiskracht in je essentiekristal zet, geen oude overtuigingen meer zal tolereren en dat het daardoor is dat alles in jou zich verzet tegen manipulatie en misbruik van energie.

Deze energie zal letterlijk wereldwijd uitgekotst worden, weggehoest.

De witte adem doet zijn werk enorm goed.

De nieuwe waardes vinden aansluiting in ons ZELF.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email