Het kansenraam

Het kansenraam

Eens in de zoveel tijd doen er zich in een mensenleven bepaalde kansen voor. Kansen die er op gericht zijn een ziel een groeisprong te bezorgen. Innerlijk voelen we vaak wanneer dit gebeurt. Het is alsof alle voorwaarden om ons heen zodanig gerangschikt worden, dat we een ander pad kunnen kiezen. Een pad waarin we als mens beter  tot ons recht gaan komen.

Het enige probleem is dat we hierin ook zelf moeten kiezen.

Het gebeurt maar al te vaak dat mensen uit angst of wantrouwen deze kansen laten liggen. Zodat men vast blijft houden aan het oude patroon, hoe pijnlijk dit ook is.

De voorwaarden die nodig zijn om een kansenraam te bouwen hebben met veel zaken te maken. Natuurlijk is het van belang hoe de sterren en planeten zich tot elkaar verhouden, hoe de kosmische stromingen fluctueren. Maar een ziel die bewust een geboorte pad kiest heeft op voorhand de “ ramen” gezien.. Zodat men op een diep niveau in het systeem weet dat er overstapplaatsen aanwezig zijn in het leven.

Niemand kan eigenlijk zeggen : “ Ik wist het niet” . Velen zeggen:  “ik durf het niet”.

Eenmaal geïncarneerd in de stof vallen we ten prooi aan emotionele bewegingen waarin we ons maar al te gemakkelijk laten vangen.

Er zijn genoeg zielen die zich zodanig ziek laten maken in het oude emotieraster dat ze er aan kunnen sterven. Ze gaan ten onder aan hun eigen angsten, terwijl de mogelijkheden om op een parallelle levenslijn te stappen zich voor hun ogen opstapelen.

De overgangstijd in deze tijd…de aanloop naar 2012 en alles er om heen is een Kansenraam met een Hoofdletter. Nooit eerder in de geschiedenis van onze planeet heeft er zich zo een enorm portaal geopend waarin zielen massaal over konden stappen naar een andere levenslijn.

Duizenden maken daar  gebruik van. Zij moedigen ook anderen aan om die overstap te maken. Het is letterlijk een kans voor grote groei.

Alles is gebaseerd op stroming en beweging, en als de ramen zich sluiten, dan laten mensen een enorme groeikans letterlijk liggen.

En de ramen sluiten onherroepelijk.

Doordat veel zielen de “ ramen” al hebben gezien, hebben ze met hun ziel een afspraak gemaakt.

Zij hebben er voor gezorgd dat er een “interventieplan” klaar ligt.

De ziel mag in deze fase op hen inwerken met alles waar pijn op zit, om de kans dat de ziel de pijn wil loslaten te vergroten. Dat gebeurt massaal in deze periode. Mondiaal gaan we met elkaar door enorme pijnstukken heen, omdat we gedreven worden om de pijnrasters te gaan verlaten. Het “ ik wil dit niet meer” principe en “ zo gaat het niet langer” liggen hieraan ten grondslag.

Als de ziel ondanks alle aanwijzingen en waarschuwingen niet luistert kunnen er de volgende zaken gebeuren.

  1. 1.De mens wordt door zijn eigen back-up, de ziel..door dit raam geduwd. Mensen met een grote taak op aarde kunnen/mogen niet alleen wachten op hun eigen besluitvorming, omdat er een collectieve besluitvorming in verweven zit. Op voorhand gemaakt.
  2. Mensen die wel graag willen, maar vastgehouden worden door de emotionele kracht van hun levensomgeving worden door het raam getrokken. Alsof duizenden engelenarmen deze ziel door het raam heen trekken in hun oneindige liefde.
  3. 3.Mensen die tot bewustzijn gekomen zijn, maar desondanks blijven aarzelen, worden meestal ziek. Zij zitten klem tussen hun keus en de angst. De levensenergie blijft steken en de mens blijft letterlijk “ hangen”.  Meestal in een slachtofferrol.
  4. 4.De mens die ondanks beter weten zich toch laat verleiden door lage frequenties om terug te zakken en/of mee te gaan werken in die frequentie wordt geplukt. Weggehaald uit de tuin van het leven. Deze sterft dus. Om hem/haar voor erger te behoeden. Een snelle dood ligt hier meestal aan ten grondslag. Hartaanval. Epilepsie, ongelukken. Die mens heeft immers geen groeikans meer en wordt voor erger behoedt, om zodoende zo snel mogelijk terug geplaatst te kunnen worden in het “ zaaiveld” , de aarde.
  5. 5.Een mens die moedwillig anderen van hun groei af houdt, door eigen emotiebelangen, jaloezie, haat of wraakgedachtes wordt gemaaid. Met de zeis der gerechtigheid. Velen van hen staan bij de deur van de verandering en houden mensen vast in hun emotionele, energetische gevangenissen. Het mag niet meer.

Dit lijkt wreed, maar is het niet. Ten tijde van de opening van het kansenraam heiligt het doel de middelen.

We moeten snel handelen, want als het raam sluit, zijn de kansen voorbij.

In het groot en in het klein doen zich hierdoor grote verschuivingen voor op de planeet.

Mooie verschuivingen.

Het Kansenraam van deze eeuw is gebouwd uit het verlangen en de liefde om onze planeet een groeispurt te bezorgen. Het is een heilig raam. Waarin alles wat er geschiedt opgedragen wordt aan de Verandering, aan de Groei, aan de Bron.

Zo doen er zich op macro en micro niveau grote kansen voor. Echt voor iedereen.

Ik hoop en spreek de wens uit dat een ieder zijn eigen Kansenraam benut. Stap over naar een parallelle levenslijn, desnoods met niets dan jezelf, als je je gevangen voelt in onmacht en verdriet. Het gaat om jou, je levenskracht, je licht, je ziel.

Laat angst en wantrouwen niet langer je leidsman zijn. Want als je dit leest, dan weet ook JIJ.

Je zoekt naar kansen om je bewustzijn te vergroten, anders kom je niet bij dit artikel terecht.

Spring, duik, zweef door het kansenraam.

Je kan er alleen maar door GROEIEN.

En ergens in een andere, parallelle dimensie je geluk terug vinden.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet.

Print Friendly, PDF & Email