De hoogste waardes

De hoogste waardes

Er is goed nieuws voor vele zielen die gedurende hun  levens keihard gewerkt hebben aan het transformeren van de wereld energie.

Veel dienaars van het licht hebben in hun systeem de codes meegenomen die  geschakeld stonden op mindere  frequenties. We hebben de codes van angst, onderdrukking, verdriet en pijn tot in de hoogste gradaties ingeweven in ons bewustzijn. We hebben die plekken gekozen die in aanmerking kwamen om binnen deze codes te kunnen werken.  De verwevenheid met deze intenties waren zo sterk dat we onszelf niet meer los konden zien van die omgevingswaardes. We werden omsloten door, raakten bekneld in, doorstraald met de trillingen van pijn en verdriet.  2000 jaar lang hebben we onszelf tot in de diepste lagen van onbewustzijn begeven. De poorten van de hel zijn voor velen realiteit gebleken. Maar al dit harde werken heeft iets opgeleverd. Moeizaam zijn we tot een  punt in ons collectief bewustzijn gekomen waar de hogere waardes meer en meer zichtbaar worden.

En nu is het tijd de hogere waardes te ankeren in onszelf. De hele maand augustus staat in het teken van het ankeren  van de boventoonwaardes. Ik geef een voorbeeld; stel dat de codering van angst toen je geboren werd 70% betrof en de codering van vertrouwen 30%. Stel dat het je gelukt is die waardes om te keren. Misschien niet totaal. Maar als het vertrouwen gestegen is tot minimaal 51 %, dan is er  49% angst overgebleven. En bij velen zijn die waardes nog positiever omgepoold. Dit geld voor alle tegenstrijdige aspecten in onze persoonlijkheid.  Welke dan ook. En ieder aspect dat in positieve zin boven de 50% marges uitstijgt is een hervonden waarde. Dit is zichtbaar in de collectieve aura van de planeet. Elke boventoonwaarde die groeit is als licht, klank, kleur en geur in die aura zichtbaar. Nu komt het er op aan deze waardes in onszelf geankerd te krijgen. En dat gaat deze maand gebeuren.  Augustus is de 8e-maand. 8 staat voor oneindigheid en verbinding. Wij bevinden ons in het kruispunt tussen de cirkels in. In de zgn. Middentijd. De tijd die tussen alles in staat. Het is belangrijk om je hiervan bewust te zijn. Dat je overal tussen in staat, nergens houvast in vindt en daardoor alle energiestromen door dit punt zijn gang kan laten gaan. Zodat er een ordening ontstaat. Een logische ordening in de verdeling van al je aspecten. Zodat de energiepatronen zich kunnen herschikken en een nieuwe blauwdruk mogen openen. Elke positieve trilling die in dit ankerpunt houvast vindt is een zegen. Ieder mens die zo hard gewerkt heeft om tot dit punt te komen, staat niet alleen. Via de matrixen zijn we onderling allemaal met elkaar verbonden. De nieuwe impulsen zullen door de netwerken stromen en houvast vinden in het bewustzijn van duizenden tegelijk. Zo krijgt het collectieve gedachtegoed van de overheersende waarde houvast en zal deze verankerd worden op diep niveau in de mensheid. En als dit patroon ankert en aangroeien kan, zal de versnelling in evolutie mogelijk worden. Het gelijke trekt het gelijke aan. De positief geladen waardes  zullen aangroeien en hun kracht vermeerderen. Zo kan er in deze eeuw daadwerkelijk een begin gemaakt worden met de bouw van de nieuwe wereld. Niet door de oude te vernietigen, maar door de nieuwe groeikans te geven.  Het mag zelfs besmettelijk worden. Hoe meer mensen boventoonwaardes ankeren in hun systemen, hoe sneller de groei plaats zal vinden. We staan op het punt om een enorme groeisprong te maken en niets houdt dit nog tegen.

Laat je niet afleiden door wat je in de wereld om je heen ziet gebeuren. Geloof in het baanbrekende werk dat op zielsniveau plaats vindt.

Steeds meer matrixen die in elkaar overvloeien, energiestromen die elkaar aantrekken. Groei tot op het hoogste niveau.

Zorg dat je klaar staat en ontvang deze grote inzegening.

Er wordt op je ingewerkt deze maand.  Het is de belangrijkste maand aller tijden.

Het enige wat je hoeft te doen is klaar staan. In je Ikbenpunt aangesloten zijn. Op die plek jezelf ankeren en daar ontvankelijk zijn voor wat mag gebeuren. Bereidheid is het enige dat nodig is.

Terwijl je jezelf op die plaats bevindt gaat er een snelweg van lichtcoderingen door je heen. Heel heftig, soms lastig. Maar blijf staan, geef niet op.  Zolang je op je post staat, bevindt je jezelf in het oog van de storm. In de rust. Om je heen flitst en galmt het oorverdovend. Maar jij staat in de stilte van jouw tijd op de juiste plaats. Laat je door niemand naar buiten trekken. Blijf standvastig. Kijk naar de wereld en jezelf en relativeer ALLES.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email