8-8-2014

8-8-2014

Omdat deze datum als een zeer belangrijk moment de energetische  geschiedeniskronieken in zal gaan, wil ik jullie verslag doen van een aantal bijzondere zaken die vandaag wereldwijd mochten plaats vinden. Met dank aan de inzet van alle licht-krachtwerkers op onze planeet die mee geholpen hebben om dit tot stand te brengen.

 • De lichtkrachten van de Europese en Russische lichtwerkersgroepen hebben elkaar gevonden in een belangrijke verbindings. Via een  ( nu weggewerkte) blokkade die tussen de twee groeperingen instond en die gezeteld was in de Oekraïne hebben de netwerken elkaar gevonden en kunnen deze de energie in Europa beter gaan ondersteunen.
 • In de energetische   hogere ruimtes van Berlijn is  de nieuwe galactische raad geïnstalleerd. Een besturingsgroep die zich bezig gaat houden met de omvorming van de wereldenergie vanuit Europa. De federatie bestaat uit afgezanten van vele planeten en lichtstelsels, aangevuld met verschillende bewustzijnsvormen die afkomstig zijn uit besturingsfuncties van de  planeet zelf. Denk daarbij bijv. Aan Mandela en Ghandi.
 • Vanuit Berlijn gaan de verbindingen groeien. Op dit moment is er een sterke verbinding met Den Haag ( NL. ) Bij het  Vredespaleis daar is al enige tijd geleden een afgezantenraad van hogere lichtstelsels  aan het werk, in het diepste geheim. Maar de verbindingen zullen van hieruit dieper en dieper de wereld in gebracht worden.
 • Er wordt nog steeds hard gewerkt aan het wegwerken/oplossen van de energie van de blauwdruk van de Holocaust en er worden mooie resultaten bereikt.
 • Vanuit Europa is de energetische lijn naar Amerika opnieuw gezuiverd. Via het hoger bewustzijn van Columbus, die in zijn energetische vorm nog steeds aan deze lijn geschakeld staat. Met name omdat “ zijn” ontdekking” ook geleid heeft tot misbruik van continenten en volkeren en hij zich daar schuldig over voelt.  Wat natuurlijk niet nodig is, maar hij draagt er wel de verantwoordelijkheid over en wil in samenwerking met de hogere machten deze lijn op een nieuw verbindingsniveau brengen. Zodat de schuldpatronen weg kunnen vloeien en de energie zuiverder stroomt.
 • Onder het Pentagon ( Washington) is een enorme blokkade weggehaald en er is een volledig nieuwe matrix opgestart, die door de energie van de Divine Feminin aangestuurd gaat worden. 
 • Het hogere bewustzijn van President Eisenhower heeft zich hier mee verbonden in alle zuiverheid.
 • Vanuit dit concept is er een aanvraag naar de “ verloren volkeren” van deze planeet onderweg, om hen in hun eer te herstellen. Dat betekent dat de energie van vergeving nodig is om tussen de volkeren onderling de beschadigde band te herstellen.
 • Er is een helende energie gebracht naar alle plaatsen waar vele zielen hun leven verloren hebben, niet alleen in Amerika, maar wereldwijd. De bloedschuld mag verdwijnen.
 • White Eagle is de grote mediator tussen de schuldpatronen en zielepijnen van het indianenvolk en de wereld. Hij bemiddelt op hoog niveau en werkt er aan om dat wat “ gestolen is” terug te krijgen.
 • Niet omdat dit tot welk mensenras dan ook behoort, maar omdat de heiligheid van het land verstoord is en daardoor het menselijk leven in zijn algemeenheid beschadigd is en niemand echt kan wortelen in ontheiligde bodem.
 • De indianen dragen van oudsher de pure codes in hun ziel mee om de heiligheid van het land te waarborgen. Dit MOET opnieuw geïnitieerd worden vanuit de Bron.
 • Deze codes worden in zijn algemeenheid door de oervolkeren meegedragen om de aarde te verbinden met goddelijk licht.
 • Er is ingetuned op de energie van de Reptielenpoort.  Hierin is ook  de energie omgekeerd.  Alle wezens die tot de krokodillen, salamanders, hagedissen behoren, zijn bedraad met de energie van goddelijke intentie en samenwerking..
  • De smet die kleefde op het leven van deze wezens is opgeheven.  Ook hun inzet om de mensheid schrik aan te jagen is voorbij. De Krokodil is van oudsher een wachter, een heilig dier. Verwant aan de dinosaurus en draak. Een oer-wezen dat eigenlijk diep in zichzelf de codes van de heilige graal ondersteunt.
  • Via de wateren, die tot diep in de jungles reiken gaan deze dieren de oercodes activeren en terug aansluiten op het zielewezen van steen en plant.
  • Deze energie zal doortrillen naar alle dimensiepoorten van onze planeet.
  • Van hieruit komt er een nieuwe scheppingscode in de oermatrix. Deze zal geactiveerd worden binnen de energiepoorten die nu haalbaar zijn. En elk leven, van welke origine dan ook, zal codedrager worden van deze schepping en zijn krachten er aan gaan geven.
  • Er vindt in alle dimensies een “ bestuurswisseling” plaats. Het oude maakt plaats voor het nieuwe. Ook de Elfen-en andere natuurwezen-raden veranderen van samenstelling.
  • Het Ashtar Command zoals wij dit sinds duizenden jaren kenden, mocht  naar “ huis”  terug keren. Zij hebben een planeet toegewezen gekregen waarop zij een nieuw bestaan kunnen opbouwen. Eindelijk kunnen zij uit gaan rusten van hun taak, die sinds de laatste galactische oorlog heeft bestaan. Een enorme dank voor hun inzet voor de bewaking van ons lichtstelsel is zeker op zijn plaats.  Wij wensen hen een stralende toekomst toe.
  • Hun plaats is ingenomen door de Galactische Federatie die enorme ruimteschepen heeft gestuurd om binnen het planetaire bestel van ons lichtstelsel orde op zaken te kunnen stellen.
  • De schepen zijn zo breed en hoog als flatgebouwen, Binnen deze schepen leven de afgezanten van verschillende lichtstelsels en houden zij de aarde in de gaten. Via de Galactische raad in Berlijn, Den Haag en Washington gaan zij een begin maken met het aanstellen van de nieuwe wereldorde. Weldra zal dit ook door de andere continenten ontvangen moeten worden.
  • De schepen zijn verbonden met bepaalde ertslagen in onze planeet.  Deze lagen worden doorstraald met energie. Met name het brons, het koper, het zilver en het goud en platina. Dat betekent dat de geleidende krachten in deze lagen groeien en dat de aarde zelf weer “ Power” gaat genereren.
  • Al deze zaken tezamen gaan er uiteindelijk toe leiden dat de nieuwe wereldorde, zoals deze aangekondigd is, werkelijk kan opstarten.
  • Natuurlijk houdt dit in dat er op aarde zelf nog veel verschuiven moet, met alle gevolgen van dien. Daar is niets aan te doen.  De inzet van alle hulpkrachten die de mensheid ondersteunen en als het nodig is begeleiden naar de “ overkant” is tot op de hoogste prioriteit gebracht.
  • Ik hoop dat deze globale samenvatting van de gebeurtenissen die zich NU aanschouwelijk maken, iedereen tot hoop stemt en dat dit moed geeft voor een ieder die Nu leeft en te maken heeft met de diepgaande veranderingen.

Naast de  dank voor alle krachten wereldwijd die meegeholpen hebben om dit tot stand te brengen wil ik met name Jenneke, Margot, Nienke, Vera, Eric en Manfred bedanken, die op zo een belangrijke dag de moeite hebben genomen om dit in het hier en nu tot stand te helpen brengen.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

 

Deel deze informatie uiterst voorzichtig 

Print Friendly, PDF & Email