Transformatie

Transformatie

We gaan  de maand augustus bijna afsluiten.

En dat betekent dat de verbindingen in onze Ankerpoorten steeds steviger in hun fundament komen te staan.

De gouden 8-code van onze boventoonwaardes gaat meer en meer verbinden en zichzelf gronden in ons bewustzijn.

De gouden 8 vormt hiermee een poort van bewust ZIJN in ons systeem.

Hoe dieper de boventoonwaardes indalen hoe meer positieve energie we gaan aanmaken. En hoe meer positieve energie we aanmaken hoe krachtiger de frequentie wordt in onze nieuwe blauwdruk.

Wat betekent dit de komende tijd?

In de aanloop naar 21 december 2014 betekent dit dat we een steeds krachtiger stroomveld gaan opbouwen. Dit stroomcircuit zal straks in staat zijn de verbindingen in ons bewustzijn te activeren die onze nieuwe blauwdruk gaan bekrachtigen.

Om nog wat puntjes op de i te krijgen gaat in september de engel Michael ons helpen om nog vaster in onze besluitvorming te staan. Energetisch krijgen we een stroom Michaels licht toegestuurd dat de laatste koorden en aanhechtingspunten van de oude blauwdruk gaat helpen losmaken.

Het Michaels licht is eigenlijk nu al aan het indalen. Het geeft ons houvast om standvastigheid te scheppen in onze besluitvorming. Het laat ons nog eens duidelijk voelen waar we staan en wat we NIET meer willen. Keuzes maken dus, ultieme keuzes.

De Michaels maand is niet voor niets de 9e maand in onze kalender. 9 staat voor afmaken van lopende zaken, loslaten, patronen definitief omzetten. Oftewel  nog een keer krachtig onkruid snoeien, zodat de oogst voor de komende periode niet overwoekerd wordt.

Dan komt oktober in beeld.

Oktober gaat inwerken op de stroomcircuits van de nieuwe blauwdruk.

Vanuit de pijnappelklier, door het gehele klier/hormonenstelsel heen worden minieme kristalletjes geactiveerd, die steeds meer met elkaar gaan verbinden en een netwerk gaan vormen.

Dit netwerk wint aan kracht en energie en gaat pulseren, flitsjes afgeven. Deze flitsjes activeren honderden kleine ( nu nog dode) kristalletjes om ons heen. De kristalletjes zullen steeds meer gaan verbinden en tot leven komen. En rondom 21 december 2014 zullen zij in volle glorie gaan schijnen. Hiermee een nieuwe laag in het bewustzijn ontsluitend, die enorm lichtgevend zal zijn. Via dit circuit worden we op een diepere manier verbonden met onze zielegroep en de sterrenpoorten. Ook zal dit circuit een nieuw aansluitpunt vinden in het hart van de planeet zelf.

Op deze manier worden duizenden ter wereld geopend op een diepere laag en gaat dit licht zich via het collectief bewustzijn  steeds verder uitbreiden.

Dit circuit bevindt zich eigenlijk op de lokatie waar vroeger ons pijnlichaam zat. Met deze lichtende energie gaan we inwerken op het pijnlichaam van de wereld en deze doorstralen.

Naar mate de nieuwe blauwdruk meer stroom krijgt vanuit onze innerlijke kern, zal de oude minder toevoer van energie krijgen. En in de aanloop naar Pasen 2015 kan dit energieveld voor velen ophouden te bestaan. Het zal  vanzelf oplossen. Mits men er voor kiest om de poorten van drama en geweld voorgoed te willen verlaten. Dat is echt een individuele keus. Iemand die drama nodig heeft kan zijn oude circuit niet verlaten en zal niet in de verse blauwdrukken overstappen. Alles blijft gebaseerd op eigen keus en verworven trilling.  Die NIET mentaal gemaakt kan worden. Niet vanuit hoop, niet vanuit bezitsdrang, puur vanuit verworvenheden. Zo zullen er de komende honderden jaren zeer veel mensen gaan overstappen in de blauwdruk die hen voorbij het lijden gaat brengen.

Sommigen onder ons doen dit NU al. De voorlopers gaan eerst. Omdat zij bedraad zijn om deze blauwdrukken te activeren en te openen.

Tegelijkertijd zijn zij ook vaak degenen die het diepst in de poorten van het lijden zijn afgedaald.  ( Lees het witte zielen artikel). Het is dus geen kwestie van beloning, maar van gerechtigheid. Zij zullen nog hard moeten werken om de energie van de nieuwe blauwdrukken te ankeren en te stabiliseren, want zo vanzelfsprekend is dit nog niet in deze wereld. Waar nog zoveel mensen onderworpen zijn aan de codes van macht en manipulatie.

Toch wordt het begin gemaakt en dat is verheugend.

Nog heftige maanden voor de boeg.

Blijf goed in het Ankerhuis zitten. Laat je niet meeslepen door de hectiek om je heen.

Deze ombouw moet geschieden en is echt nodig om de nieuwe wereldorde op te starten.

Natuurlijk kun je jezelf moe voelen, soms zelfs lamlendig of wat ziek. Het is ongelooflijk dat er een heel nieuw netwerk in ons wordt geactiveerd, dat kost ook energie.

Niet iedereen is krachtig genoeg om die overstap te maken. Vele zielen zullen er de komende maanden geoogst worden. Wat niet haalbaar is in dit leven, mag in een volgend ( direct aansluitend) leven worden afgemaakt.

Zo voorkomt de lichtwereld dat velen blijven steken in de oude blauwdruk met het gevaar dat zij terug zakken of afgeleid worden.

De grensgebieden tussen het oude en nieuwe in zijn werkelijk levensgevaarlijk.

Dit afbreken van een leven zal zich in alle leeftijdscategorieën, rassen en volkeren voordoen.  Het is geen inbreuk op de eigen keus, maar geeft gehoor aan de ziele -oproep die uit miljoenen wezens omhoog klinkt in de kosmos om hen te bevrijden van het aardse leed.

De aarde gaat hierdoor een kwantum sprong vooruit maken in de evolutie.

En de oude blauwdruk zal des te sneller uiteenvallen, oplossen.

Kijk dus niet met je emotie, maar met je hoop en liefde. Alles is opgenomen in het hart van de goddelijke orde.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email