De nieuwe stroomverdeling

De nieuwe stroomverdeling

Stel je de aarde voor als een bol die volledig omgeven is door energetische netwerken die ook bolvormig om en door de aarde heen zijn gesitueerd. Deze netwerken bevinden zich dicht om de aarde heen, maar dijen steeds verder uit de kosmos in. Via de sterrenpoorten gekoppeld, zodat de aarde als het ware in het centrum van al die netwerken 'hangt'.  Door al die netwerken heen loopt 'stroom'. Iedere ziel op aarde, zowel fysiek als astraal, is aangesloten op een 'stroomveld' en binnen dat stroomveld beleeft men zijn levensloop.

 

Stel je voor dat de netwerken onderling steeds meer op elkaar aan gaan sluiten, waardoor er binnen afgesloten stroomcircuits nieuwe stroom binnenstraalt. Gedragen door het bewustzijn van mensen die deze stroomcapaciteit innerlijk kunnen verdelen en in de circuits over kunnen pompen.

 

Zo zou je jezelf voor kunnen stellen dat onze planeet momenteel door een proces gaat, waarbij op diep niveau allerlei oude aansluitingen vervangen worden door nieuwe. Zodat er een hogere stroomcapaciteit door de netwerken vloeit.

 

Iedereen wordt aangeraakt door deze 'stroom' en in beweging gebracht. Niet iedereen binnen de circuits kan al met de nieuwe stroom werken, maar de planeet kan niet aan het proces ontkomen dat al het leven op aarde gaat verschuiven binnen de netwerken. In elk netwerk zitten zielen die de 'hoofdschakelaar' kunnen bedienen. Oude machten zijn energetisch van hun plaats geduwd, waardoor nieuwe krachten bij de 'hoofdschakelaar' kunnen komen en we energetisch de stroomverdeling anders in kunnen stellen. Oude aardepoorten zijn geopend en terug in gebruik genomen.

 

De krachtsstroom van december 2014 gaat een tsunami van licht veroorzaken binnen deze netwerken. Waardoor iedereen, maar dan ook iedereen, een interne verschuiving mee gaat maken. Zelfs de meest duistere zielen zullen een kleine verschuiving binnenin hun bewustzijn meemaken.

 

Als je weer kijkt naar het bolvormig element, dan zie je in de bol een middenlijn. Onder de lijn leven zielen en boven de lijn ook. Helaas leefden er meer mensen onder de middellijn, dan er boven. Exact de reden waarom we de planeet een lichtinfusie geven; iets wat aan de onderkant te zwaar beladen is, zakt naar beneden. Met andere woorden, ons lichtstelsel zakte dieper en dieper weg in de duistere lagen.

 

Dit jaar gaat de lichtimpuls als een flits door de netwerken heen bewegen. De poorten op de middellijn gaan wagenwijd open. Duizenden zielen zullen door die poorten heen in de bovenwerelden belanden. Alles schuift daardoor op. Rondom de middellijn hangt nog veel grijs licht. De meeste zielen zullen rondom deze lijn hangen, maar vanuit het grijze licht in de bovenwereld schuiven er ook weer veel zielen op naar de nieuwe circuits. Zij komen in een hogere 'leefwereld' terecht. De verdeling van energie op onze planeet wordt daardoor anders. De zwaartekracht verlegt zich en het zwaartepunt verschuift. In de bovenwerelden komt meer zielestroom, in de onderwerelden minder. Doordat de energie in de onderwerelden te veel op elkaar geplakt zat, zaten er miljoenen zielen in energetisch te dicht op elkaar gepakt licht hun machtsposities te verdedigen. Nu er een stroom van zielen door de middelpoorten gaat, komt er wat ruimte in de onderwerelden. Het licht verdeelt zich anders.

 

Vanuit de bovenwerelden komt er een steeds grotere 'trekkracht' vrij, om de zielen uit de onderwerelden magnetisch op te tillen naar een ander niveau. Binnenin die grijze laag is het nog steeds druk. Onrustig en onduidelijk. Angst en onwennigheid houdt deze zielen nog altijd te laag in hun waardes.

 

We zijn er nog niet, maar de grote verhuizing is ingezet. Dit jaar verschuiven op alle lagen de stroomwaardes van miljarden zielen tegelijk. Onder regie van de lichtmeesters en de engelen wordt er hard gewerkt aan ondersteuning en inzicht. Om alles goed te kunnen begeleiden. Om sluizen te bouwen tussen de magnetische velden in, zodat er niet te veel zielen tegelijk oversteken en het een rommeltje wordt. Ik leg in een ander artikel uit hoe dit werkt.

 

Ik hoop dat jullie voor je zien dat de 'aardbol', meer en meer omgeven gaat worden door de nieuwe stroomnetwerken. Zodat als de energiecircuits gaan aansluiten, alles in een groeiversnelling wordt gebracht. Hoe meer lichtstroom er komt, hoe meer de transformatoren gaan werken binnen in dit veld, hoe sneller het licht wordt opgebouwd naar een aanvaardbare kracht voor de nieuwe tijd.

 

Er is geen weg meer terug.

 

De netwerken gloeien op. Ieder ontvangt de nieuwe stroom in zijn levens- en doodsprocessen. Het is afscheid nemen en weer doorgaan. Fysiek de aarde verlaten en via een nieuw stroomcircuit weer ergens geboren gaan worden. Veel zielen gaan in een verhoogde snelheid door deze processen heen. Het overzetlicht van dit jaar is enorm sterk.

 

Andersom gebeurt het ook. Lichtere zielen uit de bovenwerelden kunnen gemakkelijker een aards leven vinden om zich te verbinden, omdat de energielichamen binnen deze circuits letterlijk lichter worden. Deze veranderingen voelen we tot in het diepst van ons wezen. De hersenen veranderen, de hersenbrug, de lichtklieren in ons hoofd. Het ruggenmerg. Onze aarding.

 

Daarom is het goed als je de oefening doet uit het stuk van 'De nieuwe uitlijning'. Zodat je houvast hebt in dit alles. En bodem onder je voeten vindt in de nieuwe stroomkracht.

 

Ik wens jullie een prachtige transfiguratietijd en groet jullie vanuit de bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email