Kijk uit

Kijk uit

Ik wil vandaag heel serieus iets met jullie bespreken.

En ik wil je vragen dit artikel goed in te voelen en te doorleven.

We zijn aan het verhuizen naar de nieuwe blauwdruk. Als jullie gevolgd hebben wat ik hier al jaren over schrijf, dan weten jullie ook dat dit het belangrijkste evenement is van ons leven. Wij, in die grote verandering levend, zetten energie om naar een andere frequentie, om op die manier de hele wereldaura van nieuw licht te voorzien.

Dit jaar vindt er alweer een enorme dimensieshift plaats ( lees het artikel; de nieuwe stroomverdeling). Iedereen op aarde en in de astrale dimensies schuift op.  De ene ziel minimaal, de andere  op grote schaal. De energiepoorten tussen de dimensies in worden volop doorkruist. Enerzijds van onder naar boven ( zie hetzelfde artikel), anderzijds van boven naar beneden ( lees de omgekeerde exodus).

En nu komt het er op aan, om jezelf niet mee te laten slepen met de stromingen die er gaande zijn. Maar dicht bij jezelf te blijven, om innerlijk de verhuizing mee te maken die voor jou als persoon klaar staat.

In dit verhaal wil ik de echte lichtwerkers (zij die bij hun geboorte bedraad zijn om deze enorme overgang te begeleiden en te ondersteunen) vragen om niet meer mee te gaan in energiepatronen van anderen.

De echte lichtwerkers, zij die van jongs af aan hebben moeten afdalen  in de lagere dimensies om de oude aardepoorten terug te vinden en te helpen openen. Zij die al miljoenen zielen hebben geholpen om over te gaan naar het licht. Zij die hun hele leven in dienst van dit licht gesteld hebben en op grote schaal getransformeerd hebben binnenin het pijnlichaam van deze planeet, hen roep ik op om NIET meer terug te reizen in de tijd. Niet meer te kijken naar vorige levens. Nog van henzelf, nog van anderen. Want terug reizen in de tijd is nu een gevaarlijke onderneming.  Als de poorten zich straks sluiten en jij uit medelijden/medeleven vast blijft kleven aan de energie van een ander, die dus niet bereid is om te veranderen,  of t e lang aarzelt zit er een deel van jouw bewustzijn “ gevangen” achter de poort. En dat is vreselijk. Dat mag niet gebeuren, want we weten niet wanneer de kosmische poorten zich weer op zo een grote schaal gaan openen. De witte zielen roep ik op om in het NU te komen. 

Ik heb het niet over de vele zielen, die anderen mogen helpen bewust maken binnen hun eigen energiecirkels, dat zullen er hoe dan ook nog velen zijn.

Ik spreek tot hen, die energetisch  en geestelijk voortdurend uit hun lichaam  zijn getreden, om af te dalen in de databanken van een veranderende wereld. Dit is nl niet zomaar iets. Een echte lichtwerker is er op getraind, om binnen een nanoseconde in een proces af te dalen en daar de gevoelstemperatuur te peilen, zielen los te maken uit hun geestelijke armoede en daardoor met gevaar voor eigen leven af te dalen in een wereld die niet van hen is.

De term lichtwerker is daarmee zeer ondermaats. Want de krachtsmetingen die zich binnenin het lichaam en de geest van zo een ziel zich afspelen zijn vreselijk vermoeiend.

Het bewustzijn klapt voortdurend om. Naar beneden om in het duister te helpen, naar boven om zielen veilig te stellen. Het levensportaal/ de energie van een lichtwerker is daarbij de deur van uitwisseling waarlangs dit alles zich voltrekt. Dit vraagt van jongs af aan veel van het lichaam. Ook de geest moet sterk zijn, anders word men volkomen opgezogen door het gevoelsklimaat in de astrale laag waar men werken moet en raakt men  de verbinding kwijt met het eigen aardse leven. Daardoor is het ook dat lichtwerkers vaak zelf veel ziek zijn geweest. Elke afdaling brengt gifstoffen in het cel- bewustzijn van die mens.  En deze gifstoffen moeten geneutraliseerd worden. Dat kost enorm veel kracht binnenin het lichaam zelf. Als er dan ook nog veel pijn en verdriet getransformeerd is, is het cel bewustzijn erg verzwakt door die omstandigheden. Tegelijkertijd worden deze zielen  opgeroepen om “ De Grote Oversteek” te begeleiden en zelf terug te keren naar het licht. Zolang een lichtwerker op aarde leeft, is zijn energie onderhevig aan heftige,innerlijke klappen. En dat MOET stoppen. Nu mag men zich bedraden en opladen in het hier en nu, om na gedane arbeid in het aardeportaal ZELF terug te kunnen keren naar het Hemels licht. Met een zover mogelijk geheeld energielichaam. En dat gaat dus niet goed komen als je jezelf laat verleiden om steeds in die energiewisselingen te blijven hangen. Omdat anderen die heus wel weten wat ze eindelijk moeten gaan doen, jouw inzichten vragen om zelf verder te kunnen gaan.

Ik spreek middels dit artikel tot het hoger bewustzijn van hen die niet door leuke cursusjes en workshopjes vinden dat zij gecertificeerde lichtwerkers zijn. Sorry, dit is niet akelig bedoeld, maar zo werkt het NIET. Die cursussen zijn zeker goed voor een ieder die daar iets positiefs uit haalt en daardoor zijn krachten in dienst van de mensheid kan stellen om op welke wijze dan ook deze grote verandering te willen/kunnen dienen. Helaas heb ik te vaak gezien dat het IK zichzelf een verdienstelijk lichtwerker vond, terwijl het hart er geen enkele rol in speelde en het hoofd koning werd op de troon van het leven zelf.

Het gaat niet om  geleerd materiaal uit cursussen, het gaat om de innerlijke oproep die iedere echte lichtwerker van jongs af aan heeft gehoord. Waardoor zijn/haar leven niet van hem/haarzelf was, maar totaal in dienst van de mensheid is gezet. Een functioneel leven, met veel verdriet, keihard werken en soms een grote wanhoop van binnen omdat niemand deze zielen begreep. Ik weet ook dat iemand die dit niet in kan voelen, er nu ook niets van zal begrijpen en misschien zelfs boos word om wat ik zeg. Maar dat maakt me niet uit. Boosheid trilt altijd iets aan dat de waarheid verdoezelen wil.  Het camoufleert de werkelijkheid. En de werkelijkheid staat op het punt geboren te worden, met alle gevolgen van dien.

Niet meer omkijken dus, sorteer de emoties goed uit. Wordt heer en meester over je vertrouwen en verban twijfel naar het land van wanhoop, waar de angst regeert.

De nieuwe hersenbrug zal je helpen om in je echtheid te komen.

De oude blauwdruk brokkelt af, leef niet langer in de bouwval van overtuigingswaardes die niets zeggen over wie jij bent van binnen.

Ik steek over, doe straks echt de deur dicht naar het oude land. Ik laat het wegzinken om het nieuwe land te laten herrijzen.  In liefde en glorie. Lemurie keert terug op aarde. De scheppingskracht komt vrij. Binnenin dit energetisch netwerkkunnen we werken aan ons innerlijk herstel en de opstart maken naar “ Hoger Leven”.

Ik neem dus nu afscheid van allen die niet mee willen gaan in de nieuwe blauwdruk. Wie weet zien wij elkaar ergens ooit in het licht terug. Ik wens iedereen werkelijk het allerbeste toe.

Daarnaast nodig ik allen die in het herrezen land komen wonen uit om samen aan de nieuwe blauwdruk door te werken en er een stabiel geheel van te maken.

In vreugde.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet.

Print Friendly, PDF & Email