Richtlijnen voor de nieuwe blauwdruk

Richtlijnen voor de nieuwe blauwdruk

Richtlijnen voor de nieuwe blauwdruk.

Behandelaars en therapeuten, en iedereen die in behandeling is om welke reden dan ook.

 • Voel in waar je zelf staat, ook al weet je niet zeker naar welke laag je verhuisd bent. Een behandelaar die NIET meer af mag dalen in de oude energie, zal dit innerlijk voelen en mag proberen niet in de valkuilen der verleiding te  stappen, door toch te willen helpen. Een geroepene zal bemerken dat de oude manier van werken hem/haar meer vermoeid maakt, soms zelfs kregelig en veelal gepaard gaande met een gevoel van aversie tegen de behandeling in zijn algemeenheid. Wanneer dit optreedt, ligt het niet aan de behandelaar zelf, maar aan het feit dat de behandelde persoon geen stappen wil zetten om de behandelaar tegemoet te komen. Deze blijft te veel hangen in oude patronen.
 • Merk je dit op als cliënt, wordt dan niet boos, maar besef dat  je op een andere manier aan jezelf mag gaan werken.
 • Verwijs de behandelde door naar collega’s die nog niet geroepen zijn om welke reden dan ook. Er zijn nog altijd mensen die het werk moeten/mogen doen waar de geroepenen al door heen zijn.
 • Hang daar geen etiket aan vast. De oversteek van geroepenen verloopt in golven. Degenen die het eerste gaan, hebben het ook het hardste nodig. Zij zijn het diepst afgedaald en mogen nu aandacht besteden aan hun eigen heling.
 • Accepteer het feit dat een geroepene door MOET gaan. Om zichzelf te kunnen helen voordat de grote kosmische beweging ten einde is.
 • Er worden door de energieverhuizing behandelaars wakker, die grote capaciteiten hebben t.a.v. heling geven aan de mens die nu bij hen om hulp komt vragen Deze groep is het die net hun karma voor het grootste deel heeft ingelost en nu anderen mag helpen om hun karmarestschulden weg te werken. Zij ontwaken in liefde en gedrevenheid. Niet in ego-beleid.
 • Ervaar je als cliënt geen liefde, stop dan onmiddellijk met de behandeling. Liefde is de eerste voorwaarde waaraan een uitwisseling van energie moet voldoen, van beide kanten.
 • Bedenk welke therapieën nog voldoen en welke niet. Ook nieuw ontwikkelde therapieën kunnen inmiddels al weer tot de oude blauwdruk behoren. Een geroepene werkt veelal niet volgens therapie richtlijnen, maar heeft met behulp van “ boven” een eigen manier van werken ontwikkeld die niet gelabeld kan worden
 • Vermijd als cliënt sessies waarbij grote golven van emoties vrijgemaakt worden. Dit trekt nl. entiteiten aan die maar wat blij zullen zijn dat zij zich kunnen voeden met dit dramalicht. En omdat er veel mensen nog kwetsbaar zijn na hun innerlijke verhuizing, zullen deze entiteiten zeker proberen om hen terug te trekken. Voor behandelaars die na de shift bemerken dat deze manier van werken voor hen niet meer goed voelt. STOP onmiddellijk  en werk aan een ander beleid.
 • Volg  als cliënt geen cursus, workshop, of iets dergelijks om maar wat te doen te hebben. Niet zomaar ergens aan beginnen.  Veel zielen zijn de komende maanden aan het herbronnen en weten nog niet goed wat zij willen.
 • Laat je niet leiden door twijfel, doe dan liever niets.
 • Als je binnen een cursusgroep steeds aangesproken wordt in negativiteit, verlaat de groep dan en besef dat jouw hogere waardes aangevallen worden. Binnen de oudetijds blauwdruk is dit een geliefd spel geweest om juist hogere zielen onbekwaam te maken, door hen voor gek te zetten of te kleineren. Die tijd is voorbij. Je verlaat met opgeheven hoofd het pand.

 

 • Voor behandelaars  geldt; kleineer nooit mensen, behandel iedereen met respect, laat hen geen kleding uittrekken waar het niet nodig is en vermijdt kritiek.
 • De verhuizing brengt met zich mee, dat we met elkaar moeten kijken naar de nieuwe mogelijkheden en niet langer vast moeten houden aan de oude technieken.
 • Daarom roep ik iedereen op om niet in het ego te wonen, maar in het hart. Als het hart echt betrokken is, hoor je altijd de waarheid in zaken.
 • Kijk uit voor de MIND-professionals die weliswaar precies weten waar ze over praten  (ze hebben de boeken goed bestudeerd!!), maar ze werken niet vanuit het hart. Hun eigen onzekerheid laat hen vaak te veel vanuit de mind werken.
 • De nieuwe energie vraagt van ons dat we zoveel mogelijk hogere waardes aantrekken in de vorm van blijdschap, dankbaarheid, vertrouwen. Kies daarom een behandelaar uit die deze waardes uitstraalt. Want deze therapeut zal “ zijn” cliënt ook instralen met dit licht en aanvullen.

Het moge duidelijk zijn dat er t.a.v. de behandelingstechnieken grote veranderingen op komst zijn.

Voel duidelijk in waar je staat, wat je wilt en waar je behoefte aan hebt. Bedenk dat de nieuwe tijd niet van ons vraagt om terug in de put te kruipen. Juist niet. Ook al sta je zwak aan de rand van de put, kijk niet langer om. Ga door op de ingeslagen weg. In vertrouwen.  Met jezelf. En je innerlijk gevoel. Luister niet naar wat anderen zeggen, maar hoor nu eindelijk eens wat je zelf wilt.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Vooruitgang heet.

Print Friendly, PDF & Email