Nieuwe gidsen

Nieuwe gidsen

Doordat we midden in de GROTE VERANDERING zitten, verandert er ook daadwerkelijk iets in en ons heen. Ook t.a.v. de begeleidende energie van “ boven”. Nu je oude etherisch lichaam ophoudt te bestaan, je taakstellingen binnen dit fenomeen volbracht zijn en je daadwerkelijk aan je nieuwe levenscyclus begint, krijg je ook nieuwe gidsen toegewezen.

Veel van deze gidsen dragen het voorzetsel EL in hun naam. Daarna komen er klanken die de kracht van het EL ( betekent licht) versterken en weergeven. Een mooie ontwikkeling.  Want deze gidsen weten precies hoe ze onze nieuwe lichtlichamen kunnen ondersteunen. Zij weten wat dit lichaam nodig heeft en zullen ons helpen het lichaam te voeden met  positieve impulsen.

Ook nodigen ze ons uit om achter onze eigen naam het achtervoegsel – EL te plaatsen.

Dit maakt nl duidelijk waar je staat. Het echte EL (licht) kan zich niet achter je naam zetten als je dit zomaar verzint. Je kunt het natuurlijk wel verzinnen, maar het zal niet samensmelten met de essentie van jouw wezen als de intentie niet klopt. Jouw achtervoegsel wordt dus tegelijkertijd het voorvoegsel van je nieuwe gids.

Ik zal het je tonen. Mijn naam is Tineke. Met El er achter staat er Tineke-EL. Dat betekent dat mijn wezen door het licht geïnitieerd is en dat niemand mijn naam mag bezoedelen met valse waarheden of mijn naam mag gebruiken voor onwaarachtigheden.

Mijn nieuwe gids heet EL-BRAHIM.

Als ik dit achter elkaar schrijf. Tineke-EL-Brahim.

Dan staat er eigenlijk dat ik als dochter van het licht verbonden ben met de aartsvader van het nieuwe leven. Want deze gids heeft me uitgelegd dat hij de hogere zielsversie is van A-braham. De vader van alle volkeren. En nu het nieuwe ras opstart wordt hij vader van alle zoons en dochters van het nieuwe ras. Met andere woorden; hij komt door mij/ons heen werken om het nieuwe mensenras terug naar het licht te brengen en te laten leven vanuit de kracht van het LICHT.

Deze ziel is niet alleen. Alle anderen die mee gekomen zijn werken dus vanuit dit principe.  Zij zijn vast besloten om de scheuring die ontstaan is tussen de volkeren in, de godsdiensten in te helen.  En vanuit de nieuwe waardes van Nu gaan zij hier aan werken. Mondiaal.

Een lichtwezen, Aartsvader, Engel of aartsengel is altijd verbonden met een gigantisch plan. Binnenin dit plan spelen wij onze menselijke rollen op aarde. Altijd in contact ( via ons hoger bewustzijn) met dit stelsel van hulpkrachten en krachtswerkers in de hemelen.

Het plan om de wereld te stabiliseren is op diep energetisch niveau af.

Nu gaan we acclimatiseren. Voor allen die net in de nieuwe trillingen gebracht zijn mag duidelijk worden waar zij staan en wat er van hen verwacht wordt. Onze eerste heilige taak is dus een klimaat van licht te scheppen waarin alle levende wezens van goede wil zich veilig kunnen voelen.  Geen kleinigheidje dus. De zonen en dochters van de Aartsvaderen worden opgeroepen om hun taken op te nemen en in HUN kracht te staan.

Daarom hoop ik dat ook jij de samensmelting met het EL-principe aan durft te gaan. Daarin krijg je dan je nieuwe gids toegewezen die zich met jou persoonlijk en jouw werkplan gaat bezig houden. Als dit nieuwe netwerk gekoppeld is, zullen er weer andere gidsen komen die de fine-tuning helpen realiseren. Geweldig. Wat een geschenk.

Het oude netwerk is opgelost, het nieuwe start op.

Vanuit het punt van EL.

Vanuit de Bron, het Licht.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet.

Print Friendly, PDF & Email