De gouden poorten

De gouden poorten

Stel je voor dat de prachtige, gouden straal van bovenaf door je heen begint te werken. Op zijn weg naar beneden al je chakra’s tot in de kern aanrakend en tegelijkertijd activerend.

In jouw bewustzijn opent zich een poort. En deze poort zendt op alle niveaus het gouden licht uit naar buiten. De gouden stralen flitsen door je energetisch veld. Om je heen beginnen zij op hun beurt ook poorten te open. Zodat je op een gegeven moment omgeven bent door twaalf gouden poorten.

Probeer oprecht hen te visualiseren. Zodat je werkelijk voelt dat jouw innerlijke gouden poort, omvat wordt door twaalf gouden poorten.

De poorten beginnen meer en meer aaneen te sluiten. Ze staan als wachters om je heen.

We noemen deze poorten, de twaalf poorten van geluk. Jij die in het midden staat, in de eerste ofwel de dertiende poort hebt besloten dat jouw levenspad vanaf nu naar het geluk mag leiden.

Probeer deze gedachte tot in de diepste kern van je Ik benpunt te aanvaarden, zodat de twaalf poorten om je heen zich aan deze trilling kunnen hechten. En spreek met jezelf af dat alle afleiding die niet naar het geluk leidt door de dertien poorten herkend gaat worden. Zodat de gouden poortwachters om je heen meteen op je in beginnen te werken als je “ foute” keuzes begint te maken.   Doordat je vanuit je eigen gedachtes, ofwel door andermans gedachtes je van jouw geluk laat afbrengen. Deze code staat dus puur geschakeld op jouw welzijn. Daardoor zal een ieder  die dit poortstelsel bouwt andere wegen naar geluk vinden, omdat dit stelsel afgestemd raakt op ieders unieke, innerlijke code. Je kunt jezelf hierin dus niet meten aan anderen. Het gaat eerst om jouw geluk, en als daardoor de trilling in jou verhoogt en anderen doen op hun manier hetzelfde, pas dan zullen de trillingen elkaar gaan vinden in een afgestemde frequentie. Je queeste is dus nog een eenzaam verhaal. Maar tegelijkertijd een les. Zodat je nu echt eens begint te kiezen voor dat wat voor jou klaar staat, en datgene waar jou hoger zelf je naar toe wil leiden. Waarschuwing; je kunt erg ziek worden als je de signalen van de poorten negeert. Want dat wat niet klopt, zal in extreme uitvergroting op jou terug stralen, omdat je jezelf bewust MOET worden van wat er scheelt. Houd dit dus goed in de gaten. Ben je hier bang voor, dan zou ik dit fenomeen niet activeren als ik jou was. Je moet er nl. wel mee leren werken. Eerlijk durven zijn, keuzes durven maken.

In de poorten zitten gouden filters, die als draaideuren door de poorten werken. Ze draaien rechtsom.

Het linksomdraaiende gevoel dat nog in jou woont wordt daardoor aangetrild en omgezet. En de poorten zorgen ervoor dat elke trilling die los komt zich niet buiten jouw energieveld gaat begeven. De links omdraaiende factor wordt binnenin ons eigen systeem rechts omdraaiend gemaakt.

Dat merk je echt wel. Want op alle lagen begint dit licht zich aan te dienen. Overal waar nog links omdraaiende bewegingen zitten, wordt aan gewerkt. Deze maand worden op duizenden lagen en laagjes de energie van omgekeerde macht en onderdrukking rechtsom gebracht. In ons, en in het groot in de wereld.  Ieder gouden poort-stelsel dat zich in het klein in onze aura’s opbouwt, worden later gekoppeld aan de anderen. En op heilige plaatsen in de wereld, daar waar zielepoorten zitten worden zij aan elkaar gekoppeld. Denk aan Saqqara, of Stonehenge, daar waar vroeger de aansluitingen naar de hogere lichtwerelden  zich bevonden, worden deze gouden poortstelsels geactiveerd.

Op 21 maart 2015 zal ik mezelf in Stonehenge met de gouden Vaderstraal verbinden. Hier wordt de omkering bekrachtigd. Daarna zal ik me in de steencirkel van Avebury begeven om mezelf hierin met het Moederlicht te verbinden. De Ma kracht en de Ra kracht zullen in een nieuwe, heilige verbintenis samen vallen. Het licht van de heilige graal wordt in het hartchakra van Engeland, via Glastonbury  ( de aansluiting met Avalon) in een andere trilling gebracht en dit zal wereldwijd doorgegeven worden. Naar alle andere plaatsen waar deze immense poortstelsels hun werk mogen gaan doen.

21 maart 2015 wordt een gedenkwaardige dag in de energetische geschiedenis van deze planeet. Het is een sacramentaire dag, een heilige dag in tijd en ruimte.

Alles gaat veranderen. The Grand Cross ( zie dagtekst), de zonsverduistering, het heeft er allemaal mee te maken. De mensheid staat op het punt  een immense databank van karmisch licht te verbranden. Kronieken die nergens meer toe leiden, bilbliotheken vol met geschriften die niet meer ter zake doen. Het mag en moet weggebrand worden met het zonnevuur uit de goddelijke bron. We staan op het punt om de code van “ ongeluk” om te zetten in “ geluk.” Het begin wordt gemaakt.

Daarom nodig ik jullie nu al uit om de twaalf poorten van geluk om je heen te zetten en er mee te leren werken.

Laat de grote filters in de draaideuren de energie van zwaarte en pijn om mogen zetten in lichtheid en liefde.

Straal het lood uit je schoenen, het ijzer uit je hart, alles wat te zwaar is uit je weg, en gebruik de alchemistische werking van de poorten om dit tot goud om te smelten.

Niets komt buiten de filters, dat mag niet. Anders wordt het zware metaal alweer gevonden door anderen om er wapens van te smeden.

We zijn de smidse in ons eigen haardvuur.

Het zonnevuur stookt het vuur hoog op en we laten alles los wat van de oude tijd is.

Ik wens jullie een Schitterende toekomst toe.

En het pad van goud wordt zichtbaar onder jullie voeten.

De gouden lopers worden uitgerold.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email