De Christusmatrix

We staan op het punt een van de grootste gebeurtenissen van onze tijd mee te maken.

 

Het is een samenwerkingsproject tussen alle levende wezens in het universum en de Logos van planeet Aarde.

 

2000 jaar geleden zijn vele zielen afgedaald naar het Aardeplan om er een “ reddingsoperatie” uit te voeren. De afdaling vond plaats middels een ingewikkelde constructie.  Via de matrix van het Christusbewustzijn.

 

vajra-heads

 Deze ziet er ongeveer zo uit als de constructie op het plaatje. De 3e van links.

 

Binnenin deze matrix vinden alle andere matrixen hun plaats.

 

Energetisch gezien is het een ongelooflijk groot systeem, dat nauwgezet in elkaar past.

 

En waarin elke ziel die in deze “ operatie” zijn medewerking verleent zijn of haar plaats heeft ingenomen.

 

144.000 zielen zijn verbonden met deze matrix.

 

En allen staan zij exact uitgelijnd op elkaar, de tijdspoorten en de sterrenpoorten.

 

Met hun bewustzijn hebben zij deze matrix  energetisch gebouwd.

 

En toen deze af was, zakte  de blauwdruk hiervan in zijn totaal vanuit de kosmos in de aura van de planeet. Binnenin de aura schoof de matrix op zijn plaats. In uitlijning met de Logos, die zichzelf binnenin de matrix een cruciale functie heeft gegeven.

 

Door de matrix te verzegelen om zich heen, werd er een tijd vacuüm geschapen, dat 2000 jaar lang verzegeld zou blijven. Verbonden door de aardse mens Jezus, die in het fysieke plan de verzegeling ondersteunde.

 

Na de verzegeling zijn de duizenden afgedaald tot in de diepste kruispunten van de tijd om de energie op die kruispunten op te kunnen schonen.

 

Een letterlijk hels karwei. Want de zielen die eigenlijk al voorbij het Aardeplan gekomen waren en hun karma hadden uitgezuiverd, keerden terug om het karma van de wereld op zich te nemen.

 

Niet Jezus alleen daalde af in het lijdensplan. Duizenden zielen gingen met hem mee. Samen betraden zij de lijdensweg.

 

En  gedurende 2000 jaar is er diep ingewerkt op het pijnkronieken van de Planeet. Binnenin deze tijdscirkel is er een opschoningsproces opgestart dat de “ rommel” van alle tijden naar boven heeft gehaald en gezuiverd.

 

Het is moeilijk uit te leggen. Maar als je goed kijkt naar de matrix, met de Logos in het centrum gevisualiseerd dat zie je als het ware de 144.000 op logische plaatsen om de Logos heen gegroepeerd staan. En vanuit deze plaatsen hebben zij zich verbonden met de op aarde levende mens en zijn geslachtslijnen.  En binnenin deze matrix heeft zich de opschoning voltrokken, waarbij iedereen een deel van deze taak op zich nam.

 

Nu is dit opschonen klaar. Binnen het tijd vacuüm heeft de energie zich veranderd.  Zelfs de diepste en laagste portalen zijn schoon gemaakt Alle kruispunten binnenin de matrix mogen openstralen in goddelijke orde. Dat betekent dat er vanaf Pinksteren  nieuw licht in de matrix stroomt. De matrix wordt opgevuld met helder licht. Niet alle lagen van de matrix worden tegelijkertijd geactiveerd, dat zou niet kunnen. Eerst activeren we de aardematrix, nr 6 op het plaatje. Om ons heen en via ons door de wereld heen. Daarna beginnen de andere matrixen op te gloeien. En een na een zullen de matrixen ontwaken en zal de matrix van het Christus bewustzijn weer stralen als ooit te voor.

 

Binnenin de matrix heeft zich een wonder voltrokken. De  karmische pijn van de wereld is  door de benen en kruispunten van de matrix heen gespoeld en duizenden hebben hun rol in de fysieke tijd gespeeld om de energie te kunnen doorsluizen binnenin hun Christushart. Binnenin hun mensenhart.  Om op deze wijze het grootste fenomeen van alle tijden in werking te kunnen zetten.

 

De doorstart van de planeet is hiermee een feit.

 

Er is veel tegenwerking om heen. Omdat de oude machten dit niet accepteren. Zij willen de controle over planeet aarde in eigen beheer houden.

 

Dat gaat niet lukken.

 

De aansluiting op het Kosmisch hart is een feit.

 

De energie daalt in. Dag na dag na maand na maand, tot aan het moment dat de volledige matrix in al zijn afdelingen weer werkt en de planeet ondersteunen kan.

 

De aarde schudt en beeft. De werelden verschuiven. Ook in het fysieke plan.

 

Er is geen weg meer terug.

 

Het is het eind der tijden.

 

Het einde van de zwarte overheersing.

 

En het licht zal terug keren op aarde.

 

De aarde zal doorgroeien en zijn rechtmatige plaats in de kosmos terug krijgen.

 

Van hieruit zullen de nieuwe volkeren geboren worden. De nieuwe mens zal opstaan.

 

Het hemelse licht keert terug. We worden wakker in het besef dat de nieuwe dageraad gloort aan de kim van het menselijk bestaan.

 

Er is veel hulplicht aan het loskomen. Miljoenen worden binnen deze matrix opgevangen en geheeld.

 

Kijk niet naar wat je om je heen ziet. Kijk naar de belofte die TOEKOMST heet.

 

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

 

 

 

 

invocation1

Print Friendly, PDF & Email