De poel des levens

De poel des levens

Het volgende visioen dat door zowel Eelke als Ank ( los van elkaar) geopend is wil ik met jullie delen.
Ik kom uit in een gebied achter de sluiers van het directe leven. De energie is nl mistig en versluierd, bedrukkend bijna.
Ik zie Eelke lopen op een pad in het moeras. Hij wenkt dat ik moet komen. Hij heeft mijn hulp blijkbaar nodig. Ik volg hem en raak steeds dieper en dieper in het moeras. Het water stinkt alsof de poelen in geen eeuwigheid zijn schoon gemaakt. Rottende, zompige, bijna adembenemde stank. We lopen door. En plotseling zien we een eilandje in de mist te midden van een aantal dichtgeslibde poelen. Ik schuif de mist opzij en we stappen het eiland op. In het midden van het eiland raak ik een koepel aan. De bovenste ronding komt net boven de grond uit. Ik vraag me af wat het is en kijk er in. Plotseling valt er een zonnestraal in de koepel. De koepel begint op te lichten en ik zie nu dat er een enorme geslepen kristallen bol in de grond zit waar de zon of maankracht zich in op kan slaan. De bol is minstens anderhalve meter in doorsnede.
Als de bol zich begint te laden, komt er een verandering op gang.
Ik krijg te zien dat er vroeger om het eiland heen prachtige poelen lagen, zij werden gevoed met het licht van de zon en de maan. Op de bodem van iedere poel zie ik een symbool. Geschakeld aan de planeten. Ieder symbool vertegenwoordigt een kerngevoel. Bijv. het gevoel van blijdschap, onvoorwaardelijkheid, liefde, vrede, geluk, voorspoed, rijkdom enz. 
Als de zonnestraal overdag of de manestraal ‘ s nachts op de juiste manier in de poel valt en het kernsymbool op de bodem aanraakt gloeit dit op. Door het water heen opent het symbool zich in een wervelende spiraal trapsgewijs naar de oppervlakte. Steeds grotere wentelingen makend naar boven toe. Iedere cel in het water wordt doordrenkt met de kerngedachte en de poel straalt de kerngedachte uit. Onderling zijn de poelen verbonden. Net als lemniscaten lopen hun verbindingen om het eiland heen als grote achtvormige symbolen in elkaar over. Van bovenaf gezien lijkt het sprekend op de Flower of Life. De uitlijning naar de sterren is perfekt. Ik begrijp dat er vele rituelen rond volle maan of planetenconjuncties uitgevoerd zijn om de poelen te initiëren.
Vrouwen mochten komen om in deze poelen te baren. Hun vruchtwater en het levenswater mengde zich dan in een dans van licht en liefde. En de indalende zielen werden met dit licht doordrenkt. Zodat zij vol passie aan hun leven konden beginnen. Ik zie Tempels om de poelen heen. En priesteressen die dit alles begeleiden en verzorgen. Schoonheid en zuiverheid van hoog niveau.
Plotseling verschuift het beeld.
Er nadert gevaar.
De tijdsgeest dringt binnen in de vorm van soldaten en paarden. Verraad. Er is een gids bij die de weg wijst naar de poelen. De priesteressen en de wachter op het eiland doen er alles aan om dit af te schermen, maar na verloop van tijd breekt hun kracht.
Ik zie steeds meer duisternis en grijsheid binnen komen. Er is geen houden meer aan. De wachter vlucht weg. Hij moet wel. Wil hij de codes beschermen in zijn ziel en de kennis omtrent deze poelen, dan moet hij wel wegvluchten. Hij steelt een paard en verdwijnt door de sluiers naar de andere kant van de mist.
De priesteressen worden vermoord, hun lijken worden in de poelen gegooid. Veel lijken belanden in de poelen, ook van de indringers en de soldaten die de koning van dit gebied naar het complex had gestuurd.
De poelen worden bezoedeld, hun zuiverheid aangetast. Hun originele werking verdwijnt. Het goud en zilver dat men op de bodem dacht te vinden was geen echt goud, maar zonne/maanmetaal. Het gebied stroomt leeg en blijft jaren in duistere nevelen gehuld. Het wordt een spookgebied. Zwarte waterdraken bewaken de poelen en vreten alles op wat de poel nadert. Lugubere spookgedaantes hangen boven de poelen
In augustus 2012 worden we herinnert aan dit gebied. Het is een 8maand met twee volle manen. De poelen moeten gezuiverd en aansluiten op de tijd van NU.
Ik merk heel duidelijk dat dit gebied gesitueerd is in de Noordzee. Op de plaats waar de Doggersbank ligt. Vroeger verbond dit Europa en Engeland. Het was een geheel. Maar dit deel is een verzonken continent geworden. De poelen zijn onder het zeewater verzonken. Nu wordt het gebied energetisch opgetrokken en geheeld. Ik zie Merlijn komen en hij leert me hoe de codes werken in de poelen, welke aansluitingen er nodig zijn vanuit de kosmos om hen terug te verbinden. De eilandwachter keert terug op zijn plek en begint op het strand van het eiland zijn codes te schrijven. De zwarte draken worden aangeraakt in hun ziel en aan hen wordt gevraagd alles op te eten wat in de poelen ligt. Beenderen en al. Elke keer spuwen zij hun maaginhoud uit op het strand en er begint een recyclingproces op te starten waarbij ik niet in detail zal treden. Alles keert zich om.
Er wordt aan gewerkt om dit gebied in zijn volle glorie te herstellen. De poelen, het eilandje in de kern, de Tempeleilandjes om de poelen heen. Rituelen worden uitgevoerd. Kosmische hulp in de vorm van UFO's hangt boven de plaats om dit te bewaken. De energetische verbindingen worden aangekoppeld. Een enorme kristallen draak glijdt zachtjes door de poelen en gaat van tijd tot tijd boven de kristallen bol op het eiland hangen.
De komende jaren zal er hard gewerkt worden om de poelen in hun originele setting werkzaam te krijgen.
Ik zie dat er meerdere van deze gebieden zijn op de wereld. Ik zie zo'n zelfde gebied in de Indische Oceaan in het originele MU-gebied. Op de plaats waar ooit Lemurië verzonken is.
De energie keert zich om. Dat wat verzonken is komt omhoog.
De regenboogbrug bij Hawai is geheeld. De aard-as wordt geactiveerd. Oude kennis komt omhoog. De ziel van onze planeet trekt aan oude beschavingen.

Ongelooflijk dat dit samen lijkt te vallen met mijn beschrijvingen over de ombouw van het pijnlichaam naar het fijnlichaam.
Ons energielichaam mist enkele zeer belangrijke verbindingen en codes die mijns inziens door dit soort gebeurtenissen worden aangevuld en verrijkt.

Ongelooflijk dat er na de opening van de Oerwaterpoort en mijn verslag over de waterdraken dit vervolg op komt.

Ongelooflijk dat Ank en Eelke broer en zus zijn in deze tijd. En dat beiden, onafhankelijk van elkaar ( zelfs zonder er over te spreken met elkaar ) dezelfde informatie prijs geven. Beiden vanuit hun onbewuste herinneringen. Dit is al vaker gebeurd. Mede daardoor is er veel geheime informatie boven tafel gekomen en aan onze beschermheren overgedragen.

In ieder geval zal dit alles een positieve verandering op gang brengen in ons nieuwe aarde DNA.
Als de poelen vrijgegeven worden, wordt je waarschijnlijk uitgenodigd om een duik te komen nemen. Dit gaat onbewust, nooit via eigen gedachtekracht. Niet via je willen of anderszins ego-gerelateerde wensen. Dat kan en mag niet. Omdat de zuiverheid van dit alles gewaarborgd moet zijn. Merlijn zal over dit proces waken. Vergeet dus dat je hier invloed op uit kan of mag oefenen. Er is een geheime toegangsweg. En die weet maar een enkeling op aarde. Als je geforceerd binnen komt breng je duisternis binnen en dat mag niet gebeuren.

Begin je te zien hoe zaken gaan aansluiten op elkaar. Hoe ogenschijnlijk verschillende gebeurtenissen gekoppeld zijn en een geheel vormen samen ?

Het stuk over het reptiel DNA en dit stuk staan niet los van elkaar.

Zoals alles een eenheid vormt uiteindelijk.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet

Print Friendly, PDF & Email