Het Eiland van smaragd 3

Het Eiland van smaragd 3

Vanaf de Tempeleilandjes om het smaragden eiland heen zullen er  zuivere lichtstralen overgeseind worden en prachtige klanken.

Midden op het eiland staat een reusachtige zuil. Als een soort van kristallijnen mast. Via deze zuil zullen genezende klanken over het hele eiland heen rollen.  Niet zo direct hoorbaar voor uiterlijke oren. Zij verbinden zich heel subtiel, met steen en plant, met grond en lucht. Moeilijk uit te leggen.

In de klanken is dankbaarheid verwerkt en liefde.

Dit zal op deze wijze het hele eiland voeden en verheffen. De prachtige smaragden grotten zullen mee resoneren met deze frequenties en de slapende schaduw draken doortrillen.

Zij roepen oude herinneringen op.

Zij laten dromen wakker worden in hun wezen die hen terug brengen naar de oorsprong.

En ooit, als de schaduwdraken genezen zijn en weer samen kunnen smelten met hun lichtzelf, dan zal er op het eiland een machtige energie geboren worden. Die door de hele

wereld resoneren kan.

En deze trilling kan schaduwhelften weer verbinden met lichthelften.

Polariteiten opheffen.

Niemand kan zomaar naar dit eiland toe gaan.

Het ligt versluierd in onze diepste herinnerringen.

Ooit komt er een moment waarop de toegang ontsloten wordt.

Als de totale versmelting op gang komt.

Maar nu nog niet.

Nu wordt het smaragden eiland voor een deel uit de sluiers getild. De innerlijke poort wordt opengesteld, om vooral en eerst de drakenenergie tot in de kern te helen.

Niet geheel en al ontoevallig in een periode  dat de Michaelsenergie klaar staat.

Het is bijna september.

Tijd om draken te ontmoeten, te omarmen en vooral te genezen.

Het draken eiland is gelokaliseerd boven de Keltische zee. Verbonden aan de landkusten van Cornwall, Devon en Somerset. Aanhechtingspunt op de Scillie Islands en dan aan de tegenover liggende Ierse kust.

Ik geef deze coördinaten door, omdat er vele zielen zijn die het smaragden hartepad naar dit eiland mogen vinden.

Maar er staan machtige wachters langs dit pad.

Een ieder die komt om draken te verslaan zal geen voetstap op het pad mogen zetten.

Een ieder die komt om zijn energie bij te gaan dragen aan de genezing van de draken zal doorvoeld worden tot in de kern van het net geactiveerde smaragden hart.

En dat is goed.

Niets mag er geschieden dat deze Poort bezoedelen of ontkrachten kan.

Print Friendly, PDF & Email