Het Eiland van smaragd 4

Het Eiland van smaragd 4

Van grote afstand waarneembaar.

Dit kristal is een smaragden poort naar andere drakendimensies.

Via dit kristal wordt het licht verdeeld dat vanuit de bron naar het eiland wordt  gericht.

Het voedt  de smaragdlagen van het eiland  die  door de aardlagen heen meanderen en alle smaragden die in de grotwanden ingebed zijn.

Zodra het licht in het Moederkristal valt, gloeien alle  smaragden op. Dit geeft in de grotten  een prachtig schijnsel te zien.

Het schijnsel doorstraalt de draken die er leven en slapen.

En brengt tot op diep celniveau een heling aan.

Rondom het Moederkristal staan twaalf uit prachtig, groen gesteente gehouwen draken.

In een cirkel er om heen.

Elke meer dan manshoge draak is gesneden vanuit een ander type groen kristal/gesteente.

Iedere draak vertegenwoordigt een bepaald aspect van de groene straal.

Dit doet het vermoeden reizen dat er nog veel meer draken eilanden zijn.

Op vergelijkbare wijze ingericht, allemaal verbonden met een bepaalde kleurenstraal, en

met prachtige uit kristal en gesteente gehouwen draken versierd.

Het ene eiland is gericht op genezing, de ander op verlichting of ordening.

Het eiland van saffier heeft een heel andere functie dan het eiland van robijn of smaragd.

In ieder geval staan de drakeneilanden in verbindingen met de grote zonnewijzers van ons lichtstelsel.

En via de zonnewijzers met de Grote Centrale Zon.

Draken die genezen worden op het eiland van smaragd en samensmelten met hun lichtkant, zullen ook door mogen gaan naar de andere eilanden.

Zo zullen de Draken eilanden weer in ere worden hersteld.

 

Wordt vervolgd

Print Friendly, PDF & Email