De Atlantiscode

De Atlantiscode

Er gebeurt zoveel in de kosmos dat het niet echt te bevatten is. Op vele lagen tegelijkertijd verschuift de energie. Dat ziet er voor onze aardse ogen erg chaotisch uit, maar er is wel degelijk een bepaalde ordening in te ontdekken als je voorbij de chaos kijkt. Ik probeer op alle lagen de gevoelstemperatuur bij te houden. Dat betekent dat ik de ene keer een stuk schrijf waar heel veel licht in verwerkt zit, maar een andere keer niet. Daar ik toestemming heb van de lichtmeesters om op alle lagen te anticiperen lopen die stukken gewoon door elkaar heen. De ene keer beschrijf ik dit, de andere keer dat. Dat wat ik vandaag mag beschrijven is mooi en niet mooi. De trilling in dit stuk is wisselend van lichtkracht en energie. 
Waar handelt het om.
DNA.
Maar weer eens.
DNA dat vanuit de Atlantistijd gemuteerd is en verzwakt. Of juist versterkt.
In Atlantis hebben machtige families gewoond, met uitgestrekte familievertakkingen.
In de nadagen van Atlantis zijn veel authentieke families omgebracht, als slaven tewerkgesteld of gedeporteerd naar andere dimensies.
In de huizen en op de domeinen zijn families gaan wonen die van origine niets hoogstaands hadden.
Er is veel geëxperimenteerd met DNA in die tijd. Gedwongen vermenging van ras en bloed was aan de orde van de dag. Zo hoopte men de oorspronkelijke families het zwijgen op te leggen en tegelijkertijd gebruik te maken van hun krachten.
Het Atlantis-DNA werd zodoende onzuiver.
Wat is er gaande?
Uiteindelijk zijn er een aantal machtige families overgebleven die zichzelf ten onrechte Atlantis toe-eigenden. Zij bestuurden het rijk met hun wetten en dogma's. Het originele idee van gelijkwaardigheid en liefde werd bezoedeld en ontkracht.
Het DNA van deze families is zorgvuldig bewaakt. Er zit een bepaalde code in verwerkt die zielen toelaat tot de clan of niet. En de zielen die tot deze families behoren – al dan niet gedwongen – blijven energetisch "eigendom" van deze familie. Je kan er niet meer uit weg. Je bent gecodeerd en herkenbaar. En dient je als zodanig te gedragen.
Door met dit DNA een stempel te drukken op het totale DNA krijg je macht in handen. Een beetje vergelijkbaar met wat er in Italië gebeurt. Ben je eenmaal onderdeel van een maffia-familie zie er dan maar eens uit te stappen.
De controle over elkaar is heel groot.
De families zijn er op uit om rijkdom en macht te verwerven. Zij zijn de baas en alle bezittingen zijn in hun handen.
Dit systeem viel lichtelijk onderuit toen Atlantis in de golven verdween. Hierdoor zijn vele families uit elkaar gerukt.
Toch zijn er ook velen gevlucht. En hebben hun heil elders gezocht. In bijv. Egypte, Mexico. De allerrijksten en machtigen konden vertrekken voordat Atlantis ten onder ging. 
Onder valse voorwendselen hebben zij aangeklopt bij andere rassen. Egypte was voor hen Luilekkerland. Een prachtige land geladen met de energie van rijkdom en creatie. Binnen de kortste keren hadden zij zich verbonden met dit volk en begonnen zij hun DNA te vermenigvuldigen. Want er moesten weer zo snel mogelijk zielen bestempeld worden met deze DNA-code.
Door snel door te stoten naar de hoogste plaatsen en posities begon deze code ook dit imperium te vervuilen en viel de beschaving om. Ik beschrijf dit even in een notendop. Want natuurlijk is het ingewikkelder en meeromvattend dan dat ik nu beschrijf.
Deze dominante code is wereldwijd verspreidt geraakt.
En zit in zoveel DNA-strengen verwerkt dat het bijna onbegonnen werk is om dit te ontleden.
Toch gebeurt het.
Want de macht en vervuiling moet van deze code af.
Zo zijn er zielen die hun DNA ter beschikking stellen voor bestudering.
Zodat de Atlantis-code gevonden wordt en weggehaald.
Eerst mondjesmaat, maar nu op steeds grotere schaal begint dit te werken.
Op zeer geheime (etherische) locaties wordt het DNA ontrafeld en bekeken.
Men zoekt een manier om de code helemaal weg te halen.
Zodat de machtsimperiums niet meer door deze families worden geregeerd.
De DNA-code zelf zit overal in het aardse DNA, maar ook in de astrale DNA-velden.
Het is een zeer gevaarlijke onderneming om dit DNA voor bestudering aan te bieden en te decoderen. Want natuurlijk zit de familie zelf in alle geledingen op wacht om hun rijkdommen te bewaken. En vooral de familieleden binnen de clan te houden.
Het is extreem gevaarlijk om zelfs maar een poging te ondernemen om hier uit te willen stappen.
Wereldwijd is dit een enorm probleem. Er worden met grote regelmaat astrale en directe aanslagen uitgevoerd op zielen die hieraan meewerken.
Maar we zetten door.
Want de onderste steen moet boven komen. Het originele DNA geactiveerd, zodat we terug kunnen keren in een genormaliseerd levenspatroon.
Kristallen netwerken worden opgebouwd om de kristalcodering die in het DNA zit veilig te stellen en op te laden. In alle klieren en meridianen zitten verbindingen die aansluiten op de netwerken. In ons aardse bloed zweven kristallen die wel of niet geladen kunnen worden met licht ( energie).
Vandaar dat de aanslagen om de opbouw van deze netwerken te voorkomen veelvuldig zijn.
Vandaar dat het belangrijk is dat we de sterrenpoorten openen en de lichtrasters herstellen.
Vandaar dat we vanuit ons diepste geheugen de lemuriaanse rasters moeten ophalen en de kristalkracht moeten activeren ( scheppingskracht).
In deze kristallen zit levend licht. Codes van licht en liefde die de schepping harmoniseren ipv ontkrachten.
De belangrijkste voedingsbron is de Ra-kracht. Het goddelijke zonnegoud. Dit goud moet terugkeren in het DNA. En zich verbinden met de kristallen. 
Als dat lukt is er een grote onderlaag geïnstalleerd die wereldwijd een voedingsbodem kan vormen voor al het leven op aarde.
Er hangt zoveel van af.
En we weten het.
Al dan niet bewust.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email