Het Zonneatomium

Het Zonneatomium

Verspreid over de wereld worden er verschillende bouwwerken geactiveerd. Onder leiding van het Ashtar Command vinden er op wijdvertakte schaal enorme ontsluitingen plaats.
In Zuid Holland, boven op de al eerder beschreven tijdspoort is een enorm Atomium gebouwd. Het ziet er als volgt uit. Grote, glanzende, goudgele zonnebollen koppelen zich aan elkaar in een piramideachtige vorm. De bollen zijn verbonden door " leidingen". Het patroon bouwt zich tot ver in de kosmos uit. Iedere bol in het systeem is gevuld met licht. Dit licht wordt op bepaalde tijden door de leidingen heen naar het hart van de aarde geïnjecteerd. Ik heb jullie regelmatig op de hoogte gehouden van het feit dat er in het chakra Zuid Holland – tussen de grote steden in – een enorme zonnewijzer is geactiveerd. Bestaande uit een twaalfvoudig ringenstelsel ( zie eerdere waarnemingen) dat met de grote bewegingen in de kosmos meedraait.
Boven op deze wijzer is dit bouwwerk geactiveerd. Het bouwwerk beslaat een groot gebied tussen Leiden en Alphen aan den Rijn in. Het centrum er van ligt in Hazerswoude – Rijndijk. 
In de grote zonnebollen zijn codes verwerkt. Die codes staan geschakeld aan bepaalde planeten, sterren, en dragen in hun kern de verbinding met het zonnecentrum ( het hart) van de aarde mee. Ieder mens geboren op aarde draagt in zijn diepste wezen een zonnezielsvlammetje. Dit vlammetje is verbonden met de Grote Centrale Zon. Vanuit de Grote Centrale Zon worden er regelmatig activaties uitgevoerd. De frequenties en kleine lichtpartikeltjes worden door dit bouwwerk opgeslagen en naar het hart van de aarde getransporteerd. Ook straalt het in de energetische lagen op deze plaats veel warmte en kracht uit. Er wonen in dit gebied mensen die van oudsher op dit alles geschakeld staan. Hun bewustzijn is nauw verbonden met De Grote Zon en d.m.v. dit bouwwerk vindt er een mooie uitwisseling plaats die o.a. ook dwars door het bewustzijn van deze mensen heen werkt. Het flitst als het ware door hun tijdspatronen heen om overal het licht aan te steken. Zo kunnen de Lichtmeesters werken door zielen die op aarde leven. Zij hebben allen een oude geschiedenis. In hun energetisch geheugen liggen de blauwdrukken naar lang vergeten tijden. Maar ook naar de tijdspoorten die hieraan verbonden zijn. Door het bewustzijn van ons mensen op aarde heen worden de koppelingen gemaakt naar het verleden. Door de zonneactivaties wordt dit alles in het licht gezet en kunnen we letterlijk in donkere gebieden het licht ontsteken waardoor er zaken aan het licht komen die lange tijd verborgen zijn geweest ( lees bijv. de waarneming over de verloren kinderen van Atlantis).
Dit Atomium is o.a. gekoppeld aan het Tempelgebied in Castricum (N-H). In dit gebied heeft recent een diepe ontsluiting plaats gevonden. Veel van dit licht is nodig om o.a. het Bakkumportaal uit te zuiveren. Dat gebeurt ook. Ik weet dat er op meerdere plaatsen Zonne – Atomiums gebouwd worden. Door Nederland heen, maar ook door Europa heen. Hier in Genk staat een zelfde bouwwerk. Op alle plaatsen waar zonnewijzers en/of zonnezegels in het geheugen van de aarde liggen kunnen de Atomiums worden opgebouwd. En een verbinding vormen naar de Centrale Zon. 
Veel mensen dragen onbewust de ontsluitingscodes van deze bouwwerken in zich mee. Door een bepaalde verbinding te maken met het Licht worden zij ontsloten. Dit kun je niet zelf. Dit koppelt zich aan de opening van bepaalde tijdspoorten in de kosmos. Onder leiding van de lichtmeesters en alle hulptroepen die om ons heen zijn, worden dan de activaties ingezet. Er wordt goed gekeken wie sterk genoeg is om de basissleutel te vormen voor dit bouwwerk. Iemand die in een bepaald gebied een Zonne Atomium opent is daar ook min of meer verantwoordelijk voor. Met andere woorden, de lichtmeesters moeten weten of zo een ziel draagkrachtig genoeg is om de juiste frequenties daarvoor te kunnen distribueren. Dat wordt zorgvuldig uitgezocht. Omdat het belangrijk is dat dit zuiver gebeurd. Wij mensen kunnen dat niet besturen en er geen invloed uitoefenen met onze wil. Het gebeurt of het gebeurt niet. De veiligheidsmarges hier om heen zijn er niet voor niets. De verantwoordelijkheid hierover is heel groot.
Het gouden licht uit dit Atomium begint in het gebied waar het geactiveerd wordt op grote schaal transformaties toe te passen. Sterrencodes in te weven. Zuiveringen uit te voeren. De energiefrequenties die vanuit dit bouwwerk op de omgeving afstralen zijn heel hoog. Iedereen in de betreffende omgeving krijgt te maken met ombouw in zijn zenuwnetwerken. Deze moeten aangepast worden aan de straling. Tijdens zo'n activatie komen er klachten voor als hoofdpijn, zenuwachtig voelen zonder duidelijke reden, onduidelijke pijntjes hier en daar, enorme vermoeidheid. De pijnappelklier, de hersenstam en de zenuwbanen moeten wennen aan deze frequenties. De frequenties maken in ons het instrumentarium wakker dat de trillingen kan omzetten naar draagbare lichtcodes.
Die lichtcodes worden verbonden met het bewustzijn van een bepaald gebied en beginnen van binnen uit aan hun ontsleutelingsproces Het Atomium is in feite een gigantische lichtsleutel die gefaseerd naar iedereen binnen in het bereik de energiecodes gaat overdragen. Ons bewustzijn neemt hen over. Wij versleutelen die codes weer naar draagbare frequenties en zo worden we dus allemaal levende antennes die van binnen uit het Gouden Licht uitstralen naar de wereld. Prachtig en heel ver reikend. Zo zorgen we zelf voor de omsleuteling van de energie. In onszelf, in ons woongebied, in de wereld. Op deze wijze zorgt het Ashtar Command er voor dat alles in goede banen geleidt wordt. Zij zijn verantwoordelijk voor de opbouw en overdracht. Zij zijn als het ware de transmitters in het geheel. Door de koppeling naar ons te maken werken we samen en bouwen we met elkaar aan weer een mooi stukje energie. Het licht dat hierbij vrij komt is helend. Het repareert zwakke plekken in het bewustzijn van de aarde. Het maakt soms letterlijk een fijnmazig, gouden weefsel aan dat in zwakke en beschadigde plekken van het wereldbewustzijn wordt geïmplanteerd.
Of in ons weefsel, in onze aura's, mocht dit nodig zijn.

Er zullen nog veel van deze Atomiums herrijzen uit onze herinneringen. Zij zullen samen werken met de Zonnetempels, de Zonnewijzers en allen die hiermee verbonden zijn sinds oudsher.
Zij zullen een schakel van licht vormen, dwars door de kosmos heen naar het hart van de Grote Centrale Zon. 
Is het niet geweldig?

Ik groet jullie vanuit de bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email