Ontsluiting van schaduwvelden

Ontsluiting van schaduwvelden

Ik heb jullie beschreven hoe tijdens de ontsluiting van het Portaal in Bakkum een wezen naar me toe kwam dat zich voorstelde met de naam Ahriman. Hij stelde me voor om te helpen, maar ik begreep zijn " hulp" niet en vroeg om details. Temeer omdat ik er niet van gediend ben dat dit soort krachten zo maar binnenwandelt tijdens het werk. Hij verzekerde me echter dat hij toestemming had gekregen van de engel Michael en het Ashtar Command om hier te mogen zijn en dat hij zeker niet de bedoeling had om als antikracht te komen. Hij vertelde me dat hij al lange tijd werkte als een ahrimanische kracht in het Luciferveld. Dat hij sinds eeuwen de zeggenschap over bepaalde gebieden in handen heeft gehad en dat het gebied waar we nu in werken niet langer verzegeld mag blijven voor het licht. Hij overhandigde symbolisch de sleutels van dit gebied en " waarschuwde' me dat nooit iemand te voor een voet in dit gebied heeft kunnen zetten zonder zijn toestemming en dat ik dingen te zien zou krijgen die zelfs mijn verstand te boven zouden gaan. Ik kreeg de opdracht niet alles te willen begrijpen, maar gewoon aan het werk te gaan, zoals ik al mijn hele leven doe en in vertrouwen er op te rekenen dat alles dat voor het hoogste goed van de mensheid dient zich langs wonderbaarlijke wegen zal voltrekken. Juist ja, zoals gewoonlijk dus. Ook verzekerde hij me dat als ik op enigerlei wijze tegenwerking zou ondervinden ik zijn naam moest roepen, zodat hij aan de oplossing hiervan kon gaan werken. Ik viel van verbazing nog net niet van mijn stoel en dacht bij me zelf" ja, ja, eerst maar eens zien". Ook liet hij me zien dat de antikrachten niet door hem heen werkten, maar door degenen die de antikrachten gebruiken om zaken te vertragen en uit het licht te houden. Hij waarschuwde mij dat er nog velen op deze wereld rond lopen die deze macht ook niet graag uit handen willen geven, dus dat er zeer zeker gevaar om deze opdracht heen zit. Vandaar dus die extra bescherming van het Command en de engel Michael. Ik ben dus zeker op mijn hoede, maar werk op de energie van vertrouwen gewoon door. Die heeft me tenslotte al door veel bizarre zaken heen geloodst en beschermd.
Ik heb jullie ook beschreven hoe de Zwarte Obsidaantempels werkten in de tijden van Mu en dat het zwart niet negatief is, maar datgene gronden kan wat het aangeboden krijgt. Wel, ik ben van plan om het zwart veel licht aan te bieden, zodat het niet anders kan dan dit te gronden in zichzelf. Dat gaat ook wel gebeuren, maar eerst achter de schermen, in de zielslagen van dit lichtstelsel. 
Wat blijkt; ik was aan het werk met iemand die al jaren lang heel goed lichtwerk verricht. Maar toch bleef ze het gevoel houden dat er een sluier over alles heen lag. Toen ik vroeg wat daar de oorzaak van kon zijn, toonde men mij een zwarte schaduw die over haar heen hing als een deken. Die zwarte schaduw filterde alle straling en hield zodoende een soort van innerlijk conflict in stand. Ik begreep dat die sluier te maken had met datgene wat zich afspeelde in Bakkum. Dat de energie die daar nu vrijgegeven wordt, ook deze schaduwen vrijgeeft. Op welke wijze dan ook tot stand gekomen. Ik voelde dat het Ahriman moest zijn die deze sluier weg kon halen. De proef op de som nemend heb ik hem gevraagd om dit te doen, als een soort van test. En bijna onmiddellijk verdween de schaduw die om haar heen hing. Het zicht verhelderde en het licht uit haar hoger bewustzijn scheen veel dieper op haar in. Echt een opluchting. Meteen voelde ik dat op de healing avond die ik dezelfde dag zou geven dit ook bij veel anderen mocht gebeuren. Ik heb haar gevraagd om op die avond goed te luisteren naar haar gevoel en door de zaal heen te lopen en bij allen die hier klaar voor waren deze schaduwsluiers te verwijderen. Dat is ook gebeurd. 
Op de plaats van de schaduwsluier zit het energieveld dat ik beschreven heb in " het Blauwe Kristalkleed", dat in de dagen hierna steeds meer ging schitteren bij degene die ik hiermee mocht verbinden. Is dit toeval..nee, natuurlijk niet. De zekeringen en contacten van dit veld waren stil gelegd en kunnen nu weer actief aan het werk. Weer een bewijs dat de blauwe meester – kristallen werken, dat de duisternis zich terugtrekt en dat het licht steeds krachtiger tevoorschijn treedt. En dat het blauwe licht van Michael en Rafael zijn rechtmatige straling op gaat bouwen. Zodat vele grauwsluiers verdwijnen en het zicht steeds helderder wordt. Deze antikracht heeft aan mij wel degelijk zijn macht bewezen en wat hij kan doen om de processen om te keren. Het voelt nog steeds onwennig dat dit soort krachten mee werken ipv tegen, maar ik ben er dankbaar om. 
De stappen lijken soms achteruit te bewegen door dit soort zaken aan het licht te brengen, maar in feite maken we doordoor grote sprongen vooruit..de toekomst tegemoet.

Ik groet jullie vanuit de Eenheid van de Bron.

Print Friendly, PDF & Email