Geboortevelden

Geboortevelden

Het Ashtar Command is bezig op bepaalde plaatsen in Europa geboortevelden te scheppen. Nu er wereldwijd steeds meer hoog geladen energetische kristallen worden vrijgeven die hun energie verbinden met het aardse leven groeit de algehele trilling op aarde. Daardoor wordt er ruimte gemaakt voor hoger zielsleven. Leven dat vanuit de kosmos naar de aarde komt om de ontwikkeling van onze planeet te helpen ondersteunen.
Ik zag het volgende gebeuren; bij mij was Jorinde, zij woont in Leiden ( Z-H). Zij is moeder van een prachtig sterrenkindje met de naam Rafaël. Ook zij zelf is een nieuwetijds "kind". 
Via de plek waar zij woont, zag ik het Ashtar Command met lichtftlitsen inwerken op de energie. De stralen gingen diep de aarde in. Er werd een kristal ontsloten. Uit dit kristal sprong een energiestraal omhoog. In de hogere lichtlagen boven Leiden veroorzaakte dit een kettingreactie. Allerlei kristallen flitsten open en uit deze kristallen groeide een kristallen ring met een doorsnede van ongeveer vijf kilometer. De hele ring is beschreven met symbolen. Ik zag een groot basisstation van het Command boven dit alles aanwezig. Door dit station heen scheen het licht van de Grote Centrale Zon. Dit licht activeerde de symbolen. De symbolen flitsten op en straalden met kracht de binnencirkel in. Spiralen van Licht en Kracht wervelden rond, in een veelheid van kleuren. Na verloop van tijd leek het net alsof de mist optrok en ik zag een etherische plek ontstaan. Op deze plek zag ik bedrijvigheid. Ik kan niet precies omschrijven hoe het er uit ziet, omdat het nog in wording is. Het komt er op neer dat er ruimtes in ruimtes worden gemaakt die allemaal verbonden zijn met het basiskristal en De Grote Centrale Zon. In deze ruimtes worden een soort van overdrachtskamers gemaakt. In deze kamers zijn zeer hoogstaande zielen aanwezig die lichtvonkjes vanuit allerlei lichtstelsels opvangen en hen de kans geven om uit te groeien in verbinding met de aarde en het licht tot een " mens". Niet direct, maar op den duur zal via deze verbinding kosmisch leven op een ander niveau worden verbonden met het aardse leven. Ik zag " kinderen" uit allerlei richtingen zich verenigen en samen spelen en les krijgen van gidsen en leraren. Zij toonden de kinderen een Totaaloverzicht van de situatie zoals die op dit moment is en zij leerden hoe zij hier mee om moesten gaan. 
Een paar maanden geleden heb ik geschreven over het Rozenkwartscentrum in de regio Delft – Hoek van Holland- Rijswijk. Ook dit centrum werd hier aan gekoppeld. Het licht van Venus en de roze straal van de engel Chamuel doorstraalde dit alles met een diepe Liefde. Ik zag astrale lagen en kosmische lagen ontstaan, in allerlei dimensies en gradaties. Dit geboorteveld wordt er één van grote waarde, met koppelingen tot diep in de Kosmos en naar het Hart van de Aarde. Alleen toegankelijk voor hen die hier binnen kunnen komen via een ingewikkeld patroon van sterrencodes. Dit alles onder de hoogste bescherming van het Ashtar Command, de engelen en Lichtmeesters. Werkelijk prachtig. De kristallen ring is doorgloeid met het Venuslicht en straalt tot in de wijde omtrek met een prachtige intentie. Is het niet verheugend dat dit soort schitterende energievelden er kunnen ZIJN?

Ik groet jullie vanuit de Bron waar we één zijn en verbonden

Print Friendly, PDF & Email