Opnieuw geboren worden

Opnieuw geboren worden

Ik zie het als mijn taak om verslag te doen van de waarnemingen die ik dag en nacht krijg. Niet alles kan ik beschrijven, maar ik doe mijn best om actueel te zijn en het verloop van de gebeurtenissen te volgen. Gelukkig mag ik getuige zijn van heel veel mooie dingen. Maar er spelen zich ook trajecten af op meer lagere niveaus en soms nemen mijn gidsen me mee naar een laag astraal uitstapje, waar ik zeer bizarre dingen te zien krijg. Het meeste bespaar ik jullie en wees hier maar blij om. Nu we een geboortefase ingaan en zich rondom dit thema allerlei gebeurtenissen voor doen,wil ik verslag doen van zaken die met soms bizarre patronen in verbinding staan.

Het is moeilijk te beschrijven en velen zullen denken" Dit Kan Niet", maar helaas " Het Kan Wel!!" 
Het eerste proces dat ik wil beschrijven is het proces van implantatie door lagere kosmische wezens.
Jullie weten al dat in de nadagen van Atlantis er veel experimenten rondom dit thema geweest zijn. Klonen, samenvoegen van dierlijk en menselijk celweefsel, plant en mens, verschillende rassen, ook menselijk en buitenaards weefsel.. Ik heb daar in het verleden al eens over geschreven. 
Ook heb ik beschreven ooit hoe na de crash van Atlantis, vele rassen zich teruggetrokken hebben tot aan de rand van dit lichtstelsel en hoe zij zich voortplanten. Vaak ook door gebruik te maken van aards celweefsel in welke vorm dan ook. We kennen allemaal de verhalen van mensen die opgehaald worden door ruimtewezens, zwanger gemaakt via ingewikkelde procedures, er wordt hen celweefsel ontnomen, er wordt op hen geëxperimenteerd en zij worden vaak niet geloofd. Toch bestaat dit.
In vroeger tijden gebruikte laag afgestemd leven dit soort procedures om het genetisch materiaal van een ras te veranderen. Hier zijn heel wat deformaties door ontstaan, die we heden ten dage nog steeds proberen op te lossen.
Ik heb laatst geschreven over het portaal Bakkum. Hoe via dit portaal velen weggesluisd werden naar andere lichtstelsels om daar als slaven te werken. Wel, dit verhaal krijgt een staartje. Omdat dit alles nu aangetrild wordt, komen er zaken aan het licht, die voorheen verborgen waren. Er zijn nl. ook zielen teruggekomen die zwanger waren van buitenaardsen. Niet dmv seksueel contact zoals we dit nu kennen, ze hadden daar andere manieren voor. O.a. werden er in het bekken capsules ingebracht, die vervolgens met buitenaards en menselijk weefsel werden geïnjecteerd. In deze capsules ontstond energetisch leven. Dit leven werd dmv allerlei stimulaties tot groei en verbinding aangezet. Vaak werden hier vloeistoffen en materialen voor gebruikt die we hier op aarde niet kennen. De zieltjes die hierin incarneerden waren zeer vreemde wezens. Zij hoorden nergens thuis, niet in het eigen lichtstelsel en niet op aarde. Zij werden de uitgestotenen van beide maatschappijen. Ook ontwikkelden zij soms de eigenschappen van het ene ras veel meer dan van het andere ras. Op het psychische en emotionele vlak zijn hierin veel excessen gecreëerd. Een bepaalde gevoelloosheid die we heden ten dage nog bij sommigen zien, is daar aan gerelateerd. Het gaat te ver voeren om alle aspecten te belichten, ik ga volstaan met te zeggen dat deze processen nu omgekeerd worden. Hoe gebeurt dit? De portalen naar het laag astrale kosmische leven worden gesloten. Al het weefsel dat van de aarde is, keert terug in welke vorm dan ook. Maar dit weefsel moet via het normale proces van geboren worden terugkeren naar het leven. Er zijn mensen in onze tijd die hun bewustzijn daar voor ter beschikking stellen. Zeker zij die hier op bewuste wijze mee omgegaan zijn in de oudheid, voelen een drang tot het " goedmaken" hiervan. Zij laten zich bezwangeren, stoffelijk of geestelijk ( denk hoe dit kan bijv. via tantra) en verbinden de gedeformeerde ziel met het aardse leven. Soms zijn zij astraal zwanger, en soms aards. Op aarde krijgen ze dan miskramen, zo de ziel de gelegenheid gevend zich steeds dieper te verbinden in een veilige omgeving. ( Let wel, niet alle miskramen zijn op dit principe gebaseerd, dit is een heel gesloten traject ) uiteindelijk zijn ze dan " opgeklommen" via de genetische ladders en kunnen zij actief overstappen naar het aardse leven via een reële geboorte. Sommigen van hen ( NIET ALLEN) dragen daar zichtbaar de sporen van. Sommige zwaar gehandicapte zielen zijn met dit programma behept. Zij slaan door hun handicap een brug naar een volgend leven en proberen van lieverlee steeds hoger op de evolutieladder te komen. Tegelijkertijd ons aansporend om tot vereffening te komen. Sommige mensen doen dit dus om hun eigen schulden weg te wassen. Zij laten zichzelf broedkamer zijn voor dit proces. Anderen werken mee vanuit een diepe liefde en zetten hun eigen programma's even in de wachtkamer om deze zielen de gelegenheid te geven over te stappen naar het ( aardse) licht. Ook hierin zijn varianten mogelijk. Probeer het niet te begrijpen, zet jezelf niet in een bepaalde hoek, je maakt het jezelf daardoor erg lastig. Lees dit en ervaar het in je ziel. 
Ik heb de laatste tijd velen van deze zielen geboren zien worden..meestentijds astraal en zij worden onder begeleiding van hoog opgeleide wezens, in diepe liefde groot gebracht aan de andere kant van de sluier. Tegelijkertijd hun lessen lerend en tot begrip komend. Je zult begrijpen als je dit leest dat het geboorteveld boven Leiden ook o.a. voor dit doel gebruikt gaat worden. Zodat deze zielen in versneld tempo een hogere evolutiesprong kunnen gaan maken. Heel ingewikkeld, maar schitterend mooi. Wil dat zeggen dat er in deze omgeving plotseling veel gehandicapte kinderen geboren gaan worden? Nee, zeker niet. Het wil zeggen dat er op ruime afstand van het Bakkumportaal een veilige haven wordt gecreëerd waarin vele zaken rondom dit thema in liefde opgelost kunnen worden. De energie van De Centrale Zon is op dit punt heel sterk. ( denk aan de waarnemingen over de zonnewijzer in dit gebied) Veel al op aarde levende zwaar gehandicapten zullen hun energie openen als een poort waarlangs deze zielen kunnen instromen, in dit geval in de omgeving van Leiden. Zij willen dit graag doen voor hun medelotgenoten. 
Vermoed je dat jij één van degenen bent die nog zo'n capsule in het bekken meedraagt, laat deze dan verwijderen door leden van het Ashtar Command, zij zullen dit met het grootste respect voor jou doen. Maar je moet hen wel toestemming geven. Er moet nl. een energetische operatie voor worden uitgevoerd. Die capsules moeten echt niet blijven, zij dienen in dit hoofdstuk geen enkel doel meer. 
Degenen die zichzelf als baarmoeder voor bovenbeschreven zielen beschikbaar hebben gesteld, weten dit veelal onbewust in hun ziel, dit wordt begeleid en aangestuurd door de juiste lichtgidsen en trillingen. Ik heb al gemerkt dat na opening van het Bakkumportaal dit proces bewuster van start gegaan is. Wees voorzichtig in je seksuele contacten. Wees je bewust dat veel zwangerschappen ontstaan op het geestelijke niveau en zo dicht bij de stof tot afwerking komen van hun zieledoel. Als je, je dit bewust bent en je realiseert je dat jij op deze wijze ook je steentje bijdraagt in het veranderende genetisch weefsel van deze aarde en je geeft hier toestemming voor, dan kun je regelmatig " geestelijk" zwanger raken en vele ‘ kinderen" baren. 
Wat een bizarre situatie weer. Toch zie ik het als mijn taak om ook dit soort zaken onder de aandacht te brengen en mensen hiervan bewust te maken. In de tijd dat ik dit werk doe, heb ik al zoveel gezien en meegemaakt dat ik besef dat NIETS onmogelijk is.

Ik groet jullie vanuit de eenheid van mijn hart.

Print Friendly, PDF & Email