11-11-2008

11-11-2008

Ik mag jullie meedelen dat er deze week een begin gemaakt wordt met de definitieve afkoppeling naar de lagere energiewerelden. Het 11-11-2008 portaal zal er voor zorgen dat de greep die vanuit de duisternis op onze wereld is gehouden definitief los moet gaan laten. Rondom 12 – 12 – 2008 zal dan het slotakkoord ingezet gaan worden. Op 1-1- 2009 zal dit feit bezegeld worden met een verenigd zielsvuur dat symbool zal staan voor het nieuwe begin.
De aarde gaat werkelijk een nieuw tijdperk tegemoet.
De eeuw van hoop en verwachting ligt voor ons. We staan aan de deur van ons nieuwe leven en hoeven er alleen nog maar met hart en ziel binnen te durven treden. Tegelijkertijd de grootste valkuil. Nu komt het er nl. op aan dat we het verleden geen toegang meer laten krijgen tot onze hartenkamers. Allemaal hebben we de afgelopen zeven jaar de kans gekregen om ons nieuwe leven voor te bereiden. We hebben keuzes gemaakt om karmische banden die al eeuwen bestaan los te kunnen laten. De energie van de nieuwe tijd zegt; je zit nergens meer aan vast, je kunt werkelijk opnieuw beginnen. En kunnen we dat dan? Of houden we toch nog ergens in onszelf vast aan " Het Bekende" ook al is dat zwaar, onecht en bovenal respectloos. Dat blijft jouw keuze. Niemand kan je dwingen iets los te laten dat geen levensvatbaarheid heeft. Misschien blijf je toch maar pogingen ondernemen om te reanimeren..maat bedenk wel dat het jouw kostbare levensadem is die je misschien tegen beter weten investeert in iets dat echt voorbij is. Al je jamaren, had ik maar en als ik toch….worden nutteloos. Je hoeft nl. niet meer. Je MAG nu eindelijk zijn wie je bent en leven zoals je bedoelt bent te zijn. Je ziel heeft je signalen genoeg gegeven. Als je tegen die signalen in toch die doodlopende weg in wilt rijden, dan ben je zelf verantwoordelijk voor deze actie en niemand anders. 
Het wordt tijd om je slachtofferschap af te leggen. Je nieuwe jasje van daadkracht staat je veel beter.
Neem het leven in eigen hand en begin te bouwen. Elke gedachte aan spijt en inworteling in je oude pijnen en emoties breekt je bouwwerk af. Je bouwt wel, maar komt niet vooruit en daardoor bouw je een gevangenis waar je jezelf inmetselt. Ik stel voor dat je moed en hoop verzamelt en de sprong door de tijdsdeur maakt. Niemand weet precies waar zijn voeten zullen landen, maar dat hoeft ook niet. Als je geleerd hebt te springen, dan weet je ook hoe je zachtjes kunt landen op een plek die veilig is voor jou. Dat kun je visualiseren. Je springt door de deur van licht in de nieuwe tijd en WEET dat je goed terecht zal komen. Denken zal daarbij overbodige ballast vormen. Voelen zal je pijn doen, omdat je met al je gevoel in het onbekende springt en niet weten kunt wat je zal ervaren. Ook nieuwe energie kan pijn doen, als je niet hebt geleerd jezelf inpasbaar te maken. Hoe doe je dat dan? Door verwachtingsvol te zijn. Door niet bang te zijn. Door vertrouwen te hebben in je ziel, die jou door de tijdsdeur heen draagt en je NOOIT zal laten vallen tenzij je zo tegenwerkt dat hij wel moet. Door denken en voelen tot een eenheid te smeden waardoor er een objectieve balans komt in je leven. Mogelijkheden zien, kansen waar ze niet lijken te zijn. Door in jezelf te geloven en te weten diep van binnen dat je een kind van het licht bent dat altijd op zijn beentjes terecht zal komen. De nieuwe tijdslijnen lopen dwars door de oude heen. De kunst bestaat er uit om je niet af te laten leiden door echo's, door mensen die vanuit hun angst jou bang willen maken. Die je onzekerheden spiegelen uit het verleden. Maar dat is niet meer wie jij bent. Jij bent opnieuw geboren in de zekerheid dat jouw lichtkern je bijlicht waardoor je niet meer zal verdwalen. Het belangrijkste basiselement in je energiehuishouding zal EIGENWAARDE zijn. 
De liefde voor jezelf en al wat leeft zal jou dragen voorbij de poorten van illusie waarin de schaduwwerelden ons zolang hebben vastgehouden. Schijnbeelden die bedrieglijk echt geworden zijn doordat we ze de kans gegeven hebben te gronden in de levensbron. 
Die tijd is over NU. Schaduwwerelden verliezen hun macht als jij het licht aan doet in je kern. Daardoor kunnen schaduwgedachten zich niet langer enten op oude patronen en verliezen zij hun bestaansrecht. Laten we er met elkaar aan werken om de schaduwpoorten te openen en zoveel licht naar binnen te stralen dat de schaduwwerelden zelf vergeten waarom zij eigenlijk bestaan. Iedere gedachte van onmacht zwakt dit licht af. Ieder stukje geloof in jezelf versterkt dit. Ik hoop en wens je toe dat het dit licht zal zijn dat jou over de tijdsdrempel heen draagt en dat je bijtijds zult herkennen wanneer je weer in de valkuil van de illusie trapt, waardoor je wegglijdt in de tijd, in gevangenschap, in pijn. 
Nu alle schaduwpoorten afgekoppeld worden, alle aanknopingspunten losgemaakt, krijg je eindelijk de kans om te laten zien dat de schaduwwereld niet weer bestaansrecht krijgen kan doordat jij je schaduwemoties de kans geeft om over jouw werkelijkheid heen te schijnen. 
Afkoppelen is mooi, nieuwe kansen krijgen ook. Wij zijn het echter die de blauwdrukken van dit alles moeten overschrijven met intentioneel licht. De nieuwe uitdaging. Niet achterover leunen in je luie stoel, je bent er nog niet. Jij bent het ZELF die de nieuwe waardes in je leven bestaansrecht moet geven. Met een beetje liefdevolle hulp van een ander misschien. Maar vooral door eerlijk te kijken naar je eigen waardes en hen bij te stellen waar dat nodig is. Veel mensen zeggen dat ze geen eigenwaarde hebben, ze zijn onzeker en bang. Ze vergeten te melden dat hun eigen waardes overschreven zijn door de waardes en normen van anderen. Drank, drugs, maar ook dominante energieën van pijn, agressie en angst verschuiven de werkelijkheid waardoor je verdwalen kunt in illusies. En de eigen identiteit verdwijnt. Je lijdt dus niet aan een gebrek aan eigenwaarde. De waarde van ZIJN is iedereen meegegeven als geboorterecht. Je lijdt aan het feit dat anderen jouw waardes overschijnen waardoor je ze zelf niet meer kunt/wilt zien. En daardoor in de mist verdwijnt, in de illusie. Je bent /was dus gewoon een beetje verdwaald in jezelf. Een dwaling kun je rechtzetten. Je ziel zelf heeft de tekens op je levenspad gezet. Volg hen maar en weet dat de weg naar HUIS in VRIJHEID bewandeld mag worden als jij jezelf bijlicht op je pad.
Laat je niet afleiden door de klagers, de slachtoffers, de betweters, de energie aftappers. Door hen die altijd een reden vinden om te zeuren over wat dan ook. Hun niet aflatende ontevredenheid en grenzeloze egoïsme zetten alles in en om je heen vast. Zij houden niet alleen zichzelf gevangen, maar willen ook jou gevangen zetten in hun illusies waardoor de illusie een illusie in zichzelf schept. Dat vormt een neerwaartse spiraal die zich steeds verder van het licht af beweegt. 
Je bent de laatste zeven jaar door de zeven poorten van illusie heen naar het licht gewandeld. Je bent in die tijd waarschijnlijk ernstig ziek geweest, depressief en/of eenzaam. Je hebt misschien partners achtergelaten door dood en/of scheiding. Je bent mogelijk naar een andere locatie verhuisd. Je hele bewustzijn is al naar de verandering toegegroeid. Je spirituele zoektocht heeft je geleidt tot op dit punt. Zou je dan nu de sprong niet durven wagen? 
Natuurlijk wel, alleen weet je dat zelf nog niet.
Ik geef je een zetje zodat je springen gaat. Spring maar en zweef in vreugde je innerlijke vrijheid tegemoet. Je landing is al verzekerd. Niet bang zijn om even helemaal losgekoppeld te zijn. Zweef maar, buitel en hang op je kop, zodat je alles kunt bezien vanuit alle mogelijke gezichtshoeken.

Op 1 januari wordt het Zielsvuur ontstoken. Het kan alleen branden als jouw zielslicht zich er aan koppelt omdat je hart zich heeft geopend en je bewustzijn vrij is van oude banden.
Wil je er bij zijn? Treffen we elkaar bij dit vreugdevuur?

IK HOOP DAT OOK JIJ ER BIJ ZULT ZIJN.

Print Friendly, PDF & Email