De verloren kinderen van Atlantis

De verloren kinderen van Atlantis

 

 

Lang geleden, toen de ziel van het Atlantisvolk de macht overnam op aarde zijn er vreselijke dingen gebeurd. Zaken waar we nu nog steeds aan werken om die te herstellen. Je kunt er veel over lezen in boeken en op het internet. Gelukkig zijn deze zaken stuk voor stuk aan het licht gekomen de laatste jaren en konden we er met elkaar aan werken om de beschadigde energie in deze stukken te helen.

Zeer recent hebben de engelen mij meegenomen naar een verborgen aspect dat in deze afwikkelingstijd toch nog aan het licht moest komen. Ik zal jullie uitleggen wat er gebeurde.

Natuurlijk gaan aan dit soort waarnemingen altijd eerst andere zaken vooraf. Andere waarnemingen die eerst onduidelijk leken komen tot hun recht als alle stukken bij elkaar gaan komen. Dan pas vormen ze een eenheid met elkaar.

Zo was ik aan het werk met twee cliënten die zeer veel problemen ervaren binnen de familiesfeer. Met name de rol van de moeder is in dit alles zeer manipulatief en verwondend geweest en tot op de dag van vandaag is dit nog steeds het geval. We kwamen uit op een punt waarbij ik constateerde dat de ziel van de moeder een code in zich droeg. Deze code heeft zij zich tijdens de Atlantistijd toegeëigend. Het is bekend dat er tijdens de latere periode in Atlantis meerdere rassen door elkaar heen dit volk vertegenwoordigden. Met name een bepaalde tak van dit ras is steeds arroganter geworden en ging ver voorbij de grenzen van respect en betamelijkheid.

Zo kwam het voor dat kinderen uit “ lagere kastes “ als slaven in huis genomen werden om voor de betere families te werken. Dit werk bestond vnl. uit het doen van de lagere karweitjes waar men zelf zijn handen niet aan vuil wilden maken. Veel van deze kinderen stamden echter van oudsher uit bijzondere lichtfamilies, die door de geest van de tijd als lagere kaste bestempeld werden. Zij waren oorspronkelijk zeer hoogstaande mensen die tot een lagere soort gedegradeerd werden en vanuit die optiek werden zij schandalig slecht behandeld. Ik zal niet alle beelden beschrijven die ik daaromtrent heb gezien. Maar wereldwijd komen veel van dit soort zaken nog steeds voor. Kinderen die als slaven gebruikt worden. Om smerige karweitjes op te knappen. Geen recht van spreken. Geen eigen plek, geen bed om in te slapen. Geen bestaansrecht. Zelfs na hun overgaan naar de andere wereld werd hen het recht ontzegd om naar het licht te gaan. Er was al lang voor gezorgd dat de toegangspoorten naar de hogere dimensies onbereikbaar voor hen waren geworden. Ook waren hen de lichtinstrumenten ontnomen waarmee zij naar die hogere werelden konden reizen.

Ik zag beelden van kinderen die al vanaf hun jongste tijd als volwassenen werden bestempeld. Ze werden gezien als volwassenen in miniformaat en moesten zo snel mogelijk aan de eisen van hun omgeving voldoen. Het hoeft geen betoog dat die eisen onwaarschijnlijk streng waren en dat er ook strenge straffen op stonden als aan die eisen niet tegemoet gekomen werd. Op deze wijze werden bepaalde eigenschappen die bij kinderen hoorden volledig naar de achtergrond verdrongen. De energie van angst en verantwoordelijkheden dragen kwam er voor in de plaats. Ook leden zij fysiek doordat hun lijfjes veel te hard moesten werken en niet uit konden rusten.

Ik heb meerdere varianten op dit thema gezien.

Door de ziel van een groep zo te manipuleren ontneem je deze  groep het recht van bestaan. Met andere woorden; door hen iets te ontnemen eigenen anderen zich iets toe. Wat je bij een ander weghaalt voeg je toe bij jezelf..Het recht van overheersing zorgde er voor dat de belangrijkste facetten van hun energielichamen kapot gingen en uitgeput raakten. Maar de energielichamen van de ander groeide door het gevoel van macht en werd steeds sterker. Deze situatie is volledig uit de hand gelopen. Velen in die tijd zijn ernstig beschadigd geraakt, apathisch geworden, getraumatiseerd.

De moeder van mijn cliënten werd opgeroepen om een belangrijk element (verpakt in een bepaalde lichtcodering) terug te geven aan haar kinderen. Ik zag een flits, en uit haar energieveld sprong een vonkje licht over naar de twee cliënten. Er werd bij verteld dat dit splintertje licht onderdeel was van een groter geheel en dat het in dit grote geheel paste als een sleutel op een deur. Het was een zeer aangrijpende gebeurtenis. Maar op dat moment nog niet duidelijk wat de diepere bedoeling zou zijn. Voor mijn cliënten betekende het dat hun energieveld van het ene op het andere moment aan kracht en grootte won. Alsof er uit hun aura een nieuwe laag openvouwde die voorheen niet zichtbaar was.

Ook in mijzelf voelde ik dit gebeuren. En bespeurde plotseling naast mij mijn overleden moeder. Alsof op dit niveau nu het sein gegeven werd dat al deze coderingen op hetzelfde moment teruggeplaatst moesten worden.

Een dag na dit gebeuren werden we verbonden met een prachtig kristal. Het Christuskristal. Ik zal hierover schrijven in een andere waarneming.

Een dag later kwam er een andere cliënt. We werden verbonden met een trap van licht die omhoog leidde naar een gouden poort. Om die poort heen vormden zich prachtige ruimtes. Er werd duidelijk gemaakt dat het ontvangstruimtes zouden zijn. Engelen begonnen de trap af te dalen. Ik activeerde het Christuskristal in haar bewustzijn. Dat leidde er toe dat er een donkere trap naar beneden zichtbaar werd die we af begonnen te dalen. We stonden voor een zware gietijzeren poort. Donker en log. Engelen kwamen om ons heen staan. Zij voerden een handeling uit waarbij het Kristal in ons bewustzijn ongelooflijk krachtig werd. Er sprongen lichtflitsen uit. Die flitsen vielen in stralen op donkere kristallen op de deur. Daardoor kwamen zij tot leven. In het centrum van de poort werd ook de codering overgedragen die ik eerder die week in bovenstaand verhaal beschreven heb. Het christuskristal en de codering smolten samen, vormden een sleutel en bouwden een enorme kracht op. De poort loste voor onze ogen op. Een vloedgolf van licht rolde door de poort de duisternis er achter in. Ik hoorde de woorden: “ ER ZIJ LICHT”  in een heel vreemde taal uitgesproken worden. We vlogen door de lichtstroom naar lager gelegen gebieden. Meerdere poorten schoten open. We vlogen door de tijd en kwamen in ruimtes terecht – heel achteraf gesitueerd – waar ik vele kinderen bij elkaar vond. Angstig en verward. In het duister. Aan hun lot over gelaten. Weggestopt in een donker hoekje. Geen recht van bestaan. Het licht doortrilde hen. Engelen tilden hen op en namen hen mee omhoog uit de put der vergetelheid. Ze bewogen over de traptreden omhoog en brachten hen naar de ontvangstruimtes rondom de gouden poort. Daar werden alle kinderen in een sfeer van heling gebracht. De engelen zongen. Vele hulpverlenende zielen zag ik om hen heen. Er werd bij verteld dat deze zieltjes tot aan de kerst hier zullen blijven om verzorgd en geheeld te worden en dan samen zullen smelten met het kerstlicht. In dit licht zullen zij teruggedragen worden naar hun zielsnetwerken en samensmelten met de blauwdrukken die het licht van dit innerlijk kind volledig missen. Ik zag gezichten van vele bekenden voorbij flitsen en wist onmiddellijk dat delen van deze energie bij hen hoorden. Dat de codering van het lichtkind in vele gevallen dus daadwerkelijk uit hun bewustzijn was geplaatst en doelbewust opzij gezet. Ik begreep dat door het ontbreken hier van velen de echte verbinding naar het licht niet kunnen maken,. Omdat juist dit essentiële onderdeel nodig is om de brug te slaan naar onbevangenheid en vertrouwen. Wat schitterend dat in de adventtijd van dit jaar deze bron van leven terug gegeven mag worden aan hen die hiervan ooit bestolen zijn. Wat schitterend dat de vergeten kinderen van ooit nu geboren zijn bij mensen die daardoor aangetrild werden in hun energie en stukje bij beetje de coderingen van deze lichtsleutel terug hebben moeten geven. Wat mooi dat dwars door de gietijzeren poort heen de verbinding is gemaakt en dat al die gebroken relatiekoorden nu weer langzaam kunnen genezen. De ziel van verschillende volkeren smeekt om genezing. Zij die de pijn tot stand gebracht hebben en hen die pijn is aangedaan. De meesten weten dit echter niet bewust. Hoe velen zijn er in dit leven in een gezinssituatie gekomen – in een diepe karmische verbinding – die daardoor juist deze feiten aan het licht hebben gebracht.

Belangrijk is dat de verloren kinderen terug gevonden zijn. Dat de duistere kamers waar zij werden opgesloten in het licht zijn gebracht en dat zij bestaansrecht kunnen opbouwen na de samensmelting van dit jaar. Wie weet krijg jij zo’n essentieel onderdeel van je lichtlichaam terug deze kerst. Wie weet kun jij eindelijk je schuld aan die ander voldoen doordat je deze ruimtes hebt prijsgegeven en anderen hun lichtcodering teruggeeft. Het werkt naar twee kanten toe helend, al zal dit nog niet door iedereen begrepen en erkend worden als zodanig. De energie van vertrouwen tussen deze facetten is ongelooflijk beschadigd geraakt.

Zo zie je dat een kleine gebeurtenis ( een ziel die haar kinderen een lichtsleutel teruggeeft)  samen kan vallen met een veel grotere gebeurtenis die op den duur effect sorteert naar het gehele wereldbewustzijn.

Want deze sleutel zal doorgegeven worden naar alle landen en volkeren. De energie van kindermisbruik op welk niveau dan ook moet de wereld uit. De energie van ongeduld t.o.v. het kinderlijk functioneren mag omgebouwd tot geduld en begrip. Een kind moet niet voor zijn eigen tijd het stempel van volwassenheid dragen, hierdoor uitgeput raken  en al zijn energie verspelen waardoor er te weinig kracht over blijft om gewoon te “ leven”. We dragen met elkaar een grote verantwoordelijkheid hiervoor. Een verantwoordelijkheid die we niet mogen en kunnen ontkennen. Er moet nog heel wat werk verricht worden voordat dit essentiële onderdeel van het wereldbewustzijn hersteld zal zijn. Liefde is hierbij het sleutelwoord. Liefde voor het leven en liefde voor elkaar. In oprechtheid aan elkaar geschonken. Zonder manipulatie, zonder verborgen agenda’s, zonder macht.

De eigen kinderen van dit Oud – Atlantische ras werden vaak aangezet tot het domineren en lastig vallen van de andere kinderen. Zij leerden wat dit betreft geen enkele moraal en gedroegen zich als tirannen. Ook deze mensen zijn om ons heen. Gewend om hun zin te krijgen gaan zij tot het uiterste om dit te bereiken. Zij gedragen zich als koning in het huis van hun ouders en bepalen daarin de sfeer. Veel Oud Atlantische ouders plukken nu de vruchten van hun gedrag in het verleden en hebben de grootste moeite om de ziel van deze kinderen in bedwang te houden. Ook deze kinderen zullen moeten leren leven in een andere rangorde. Ook zijn vele van deze tirannieke kinderen juist geplaatst nu in gezinnen waarbij ze moeten leren dat hun macht ophoudt te bestaan. Tussen degenen in die zij vroeger zo hebben gedomineerd moeten zij dit leren. Maar wie is wie en hoe herkent men elkaar? Een heel moeilijk plaatje, dat bijna niet te doorgronden is voor een ongeoefend oog en hart..

De uitdaging op dit gebied is een feit. De expeditie is van start gegaan. Een reis waarbij wonderbaarlijke ontdekkingen gedaan zullen worden. De verhoudingen zullen veranderen. Alles wordt in een andere context geplaatst en velen zullen elkaar met andere ogen moeten gaan bezien.

Een grote les voor ons allemaal.

Via de tijdspoort in Zuid Holland is dit gebied ontsloten en het zal doorgolven naar andere tijdspoorten in het geheugen van de aarde.

Ik wens u en de uwen de tijd en kracht om dit alles te doorgronden en met liefde te overstralen.

 

Print Friendly, PDF & Email