De Lucifercode

De Lucifercode

Het themawoord van 2012 is bedrading. Bedrading die oplost, bedrading die geïnstalleerd en geactiveerd wordt. Heel heftig. 
Als je vanuit de kosmos naar de aarde en het menselijk leven kijkt dan zie je een wirwar van draden, die als een netwerk door het wereldbewustzijn heen lopen. Iedereen op deze wereld is bedraad. Met andere woorden, we zitten allemaal ergens aan vast. De draden van duisternis houden ons vast in lage trillingen, de draden van licht laten ons verder kijken dan onze beperkte wereld hier. Maar er is ook nog een ander soort bedrading. Ik noem dat voor het gemak de grijze bedrading. Miljoenen zielen op de wereld en zijn astrale sferen zijn onderling verbonden door grijze koorden. Door deze koorden flitsen onophoudelijk allerlei energie impulsen. Angst, boosheid, pijn. Door alle chakra's heen lopen deze koorden en middels deze koorden zitten we allemaal aan elkaar vast. Dat kan bepalend zijn voor onze intenties, voor ons gevoel.
Als men niet geleerd heeft om met de lichtbedrading te werken, dan houden de flitsen in het grijze netwerk de mens voortdurend bezig. Heel veel tijd en aandacht gaat naar het handelen in grijze gedachten en gevoelens. Licht ontvlambare koorden, die maar heel weinig nodig hebben om in lichterlaaie te gaan staan. Er zijn machten buiten onze waarneming die dit maar al te goed weten. Deze machten sturen de grote massa aan door aan hun grijze touwtjes te trekken en hen in een collectief gevoel van frustratie te brengen.
Heel basaal gezegd zou je kunnen zeggen dat de koorden van duisternis en van licht vast zitten aan Meesterkrachten die aan ons trekken en ons aanmoedigen te handelen volgens hun principes en wetten. Met dit verschil dat lichtkracht nooit dwingt, maar duistere kracht wel. De ziel van een mens wordt zodoende heen en weer geslingerd van links naar rechts, van hoog naar laag. De heftigste werking in deze tijd. Waarin de krachten zo sterk zijn. En de Michaëlscode enorm aan het flitsen is om die oude koorden en hun patronen te ontbinden.
De grijze koorden worden doorstraald met ontmoedigingen en aanmoedigingen. Er wordt een enorm beroep gedaan op het handelen en het geweten van de nu levende mens. Waar staat deze mens, hoe handelt hij en waarmee? Alleen in woord of ook in daad. Is de mens van nu bereidt om alle eventuele rijkdommen die men verworven heeft langs de duistere bedrading vrij te geven en deze rijkdommen te delen met de grijze massa? Waarvan velen niks hebben en onder de armoede grens leven. En dan heb ik het niet eens zozeer over materie, als wel over gevoel en emotie. De miljoenen die ver onder de armoedegrens van hun emotionele rijkdommen zitten zijn overal voor te " gebruiken". Via de grijze koorden is er een web van manipulatie en macht gebouwd waar velen zwaar onder lijden.
De lichtbedrading maakt ons wakker. Het roept ons op om niet langer te lijden onder duistere lasten. 2000 jaar geleden is deze oproep begonnen en sindsdien zijn er steeds meer mensen ontwaakt in het besef dat het niet zozeer gaat om licht of duisternis, maar om gelijkwaardigheid en zuivere intenties die vrijuit gedeeld mogen en kunnen worden.
Lucifer is een van de Meesters die de mensheid bedraad heeft met duistere koorden. Hij is enorm machtig. Overal waar door welke oorzaak dan ook de mens het licht in zichzelf heeft afgewezen, is de lichtbedrading vervangen door de Luciferbedrading. Eeuw na eeuw werd dit netwerk groter en sterker. 2000 jaar geleden is daar op ingegrepen. Meester Jezus en velen van ons zijn met hem mee afgedaald in de kern van dit netwerk om de draden aan te trillen met kristallicht. Het licht van de herinnerring en de manifestatie.
Door hard te werken en diep af te dalen in de gecodeerde werelden van duisternis en macht, hebben velen zichzelf ook moeten bedraden met de lucifercode. Omdat er anders niet binnengedrongen kon worden in deze lage materiële sferen.
En nu is de tijd gekomen om de Luciferbedrading af te leggen. Met violet licht komt de engel Zadkiel ons helpen om de violette bedrading waar ik al eerder over schreef te activeren. En hierin de energie van vergeving, barmhartigheid en vernieuwing geboren te laten worden.
De Paasgedachte van dit jaar zal doorstraald worden met het licht van de engel Zadkiël. Een enorme hoeveelheid vergevend, zuiverend licht dat in barmhartigheid de wereld de helpende hand zal toesteken. In prachtig lila violet paars.
Toen Jezus 2000 jaar geleden de woorden uitsprak" Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen" is het zaad van dit licht al geplant. En uitgegroeid, langs de tijdslijnen tot violette vergevingskracht. Als je nog niet bewust toe bent aan vergeving vanuit jouw hart, dan mag je vergeving aanvragen vanuit het hart van Zadkiël, en zijn hulpengelen. Vraag hierin gerust om vergeving voor jezelf. Vraag of alle grijze koorden mogen knappen. En of je vrijgemaakt mag worden van de collectieve kluwens van macht en intimidatie waardoor zo velen van ons worden vast gezet.

Accepteer niet langer dat jouw bewustzijn als een marionet vastzit aan degenen die de grijze koorden bespelen als waren het snaren van een grote zwarte harp.
Accepteer niet meer dat je bewustzijn vastzit, maak jezelf vrij. Leg de laatste banden van slavernij en onderwerping af. Innerlijk, in je kern. Laat zien aan jezelf waar je staat. Zodat de lichtcode dwars door de grijze koorden heen kan gaan flitsen en de Lucifercode kan ontmantelen tot in je diepste verbindingen.

In een volgend stuk zal ik hier nogmaals op in gaan..

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email