Astrale reizen

Astrale reizen

Jaren aan een stuk ben ik aan de slag gegaan om de draden van licht en duisternis te verbinden. De vele afdalingen in het onderbewustzijn waren ijzingwekkend. Er was geen weg terug. Alleen voortgang. In een gestaag en doortastend tempo
Ik werd opgehaald door de meest mooie, enge, bizarre lichtwezens van welke astrale en kosmische oorsprong dan ook en ik probeerde alle indrukken en visioenen in mij op te slaan. Velen van hen heb ik beschreven in waarnemingen…althans ongeveer 10 % schat ik.
Als ik iets moest zien in duistere stukken kwam Lucifer me halen. Hij sprak zelden, maar daalde met mij af. Onderweg naar beneden werd het dan steeds duisterder. Ik kon zien en voelen wat er te voelen was. Verbond me met de gevoelstemperatuur van alle lagen en kreeg daarin meteen alles te " zien" wat er was. En dat was niet fraai. Soms wees Lucifer mij op bepaalde gebeurtenissen en dan kreeg ik in een flits de gehele geschiedkundige versie van een patroon te zien. Met alles wat er goed en mis gegaan was. Ik kwam in verborgen uithoeken van het wereldbewustzijn, waar nog niemand voor mij was geweest. Er gingen loodzwarte poorten open die naar steeds diepere,meer duistere of kwaadaardige lagen leidden. Ik zag wie er de " baas" was en hoe de zwarte meesters hun " grijzen" bespeelden en vast zetten in hun macht. Ik zag de " grijzen" op hun beurt weer anderen pijn doen in een oneindige cirkel van beklemming en manipulatie. Ik kreeg zelfs de Geboortepoort te zien waardoor de zwarten en grijzen in het leven terug geleidt werden met in hun duistere zielen de verborgen opdrachten van macht en zwarte kennis. Het is te veel geweest om te onthouden. Dat hoefde ook niet. Ergens IN mij staat het geschreven en wordt het bewaard. 
Als ik afdaalde begreep ik Lucifer heel goed. Woordeloos wees hij mij op iets dat niet van hem was, maar door hem werd vastgesteld. En bewaard. Niet HIJ was de aanstichter van het kwaad. Hij was de hoeder van het kwaad. En de kudde zwarte schapen nam een ongelooflijke proportie aan. Zijn " stallen" moesten steeds dieper worden uitgebouwd en namen steeds meer ruimte in, in ons lichtstelsel. De stallen stonken naar de stinkende mest van onvruchtbaarheid.
Met Lucifer aan mijn zijde durfde niemand mij tegen te houden. Iedereen week uit voor De Meester en er werd naar me geloerd, gekwijld en gegromd, maar niemand zat aan mij.
Toch was het eng. Kil eng. Tegen de schepping van licht en kleur in eng. Het engste op die reis om te ervaren is dat de kleur/klank/licht uit alles trekt. Dat angst, pijn en lage gedachten zo kleurloos zijn dat ze de mens duister maken.

Als ik opgehaald werd om lichtreizen te maken, was dat juist het tegenovergestelde geval. Hoe verder van de aarde hoe lichter en hoe kleurrijker de energie werd. Miljoenen varianten van bestaande kleuren en op aarde niet te traceren tinten heb ik mogen aanschouwen. Schoonheid en blijdschap in zoveel varianten dat het ook niet mogelijk is om dit te benoemen.
Met Meester Jezus aan mijn zijde heb ik door de sferen gewandeld. Met kosmische meesters door de sterrennevelen. Lichtende liefde in hartekracht beschreven.

En die vreemde energiemix van niet kleur en wel kleur werd gemengd in het bewustzijn van mijn dagelijks bestaan. In mijn leven, in mijzelf. De rollercoaster van energie die dagelijks door mijn bewustzijn denderde is niet te bevatten. Inclusief de gemoedsgesteldheden die hierbij horen. Na een lichtreis werd ik stralend wakker, na een donkere trip beklemd en moe. Depressief werd ik van al die lelijkheid.
Ik werd aangevallen vanuit de duisternis en beschermd vanuit het licht. Zeer vermoeiend allemaal.

 

Op bepaalde momenten kwam Lucifer en soms noemde hij zich Ahriman, alhoewel ik denk dat dit een nog meer geavanceerde versie is van de Luciferenergie. Zo'n beetje wat Jezus is voor het goddelijke, is Lucifer voor Ahriman. Na de doorstart van de witte tempel in Noord Holland kwam Ahriman mij sleutels brengen. Gecodeerde sleutels, waardoor o.a. het Bakkumportaal ontsloten is. En via dit portaal werd de weg naar de kosmos vrijgegeven die lange tijd door de duistere wereld werd beheerd.
Het voert te ver om alles te benoemen. 
Maar de heren van het kwaad hebben me veel inzicht gegeven in processen. In persoonlijkheden. In namen van mensen die met kwaad samen werken en doen alsof ze van licht zijn. Ik heb de registers gezien waarin zij opgetekend staan. Ik weet hun " rollen" in elk leven en ik ken hun " geheime " plannen. Ik ruik/voel/weet onmiddellijk wanneer ik te maken heb met één van hen. Of met een truc van hen. Dat is een ongeweten WETEN. En ik raak hen aan. Zodat hun draden van duisternis gaan trillen en het zwarte stof er af valt. Ik probeer hen af te stemmen op het licht. In wisselende succesvolle omstandigheden. Want de draden van duisternis zetten hen vast in grote egotrippen. Die zij moeilijk af kunnen leggen. Of omdraaien in hun voordeel. Zoals wij van duisternis licht kunnen maken, kunnen zij dit andersom. In zo'n hoog tempo dat ze in hun eigen gedachten geloven als het zo uitkomt en genadeloos met de energie om zich heen slaan in een ultieme poging nog iets onderuit te kunnen schoppen.


Ik weet ook dat ik één van de weinige mensen op aarde ben die zowel door de duisternis als het licht wordt opgehaald om inzicht te mogen krijgen in de processen van deze planeet.
Dat maakt me tot een bijzonder persoon.
Bijzonder lastig: Lucifercode; pesten en/of weg werken.
Bijzonder wetend; lucifercode; liegen/ emotioneel slaan/onderuit halen.
Bijzonder moe; Lucifercode; aanvallen en verder verzwakken.
Bijzonder doortastend: Lucifercode :bovenstaande woorden in alle varianten van negativiteit.
Bijzonder eenzaam; Lucifercode; hoe minder vrienden hoe meer vijanden of vijanden in wording. Woorden verdraaien, intenties omkeren.
Bijzonder licht; Lucifercode; maskeren/ trilling verlagen/ angst aanjagen, pesten.
Bijzonder menselijk. Lucifercode: de zwakste schakel, dus aanvalluhhhhhh.
Bijzonder geestelijk; Lucifercode; gek maken of gek laten verklaren en afvoeren.
Bijzonder humoristisch: Lucifercode: triggeren op boosheid en verdriet, dan valt er niks te lachen.
Bijzonder op alle lagen van mijn ZIJN. Lucifercode; Ontkrachten op al die lagen en afvoeren.

Kortom ik ben blij dat zowel De Meester van het Licht en de Meester van de Duisternis hun bijzondere draden ineen geweven hebben. Zodat er bescherming rondom mij is uit beide polen. Anders hadden mijn irritant lichtgevende, blauwe ogen nooit een uur van het leven op deze planeet aanschouwd.

En als ik Lucifer vroeg: "Waarom ik in vredesnaam?" 
Was het antwoord : " Je zegt het al! "
In naam van de vrede dus.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email