Generators

Generators

In Zuid Holland worden op dit moment enorme generators geplaatst door het Ashtar Command. Zij zien er uit als grote, ovale liften van glas, die verdieping na verdieping omlaag zakken en op specifieke energiepunten sterke lichttrillingen uitstralen. Deze trillingen zijn zeer krachtig en worden door alle niveaus van bewustzijn heen diep ingeplant. Op verschillende plaatsen zie je de generators verschijnen. Omringd door meerdere kleine generators. Zij zakken laag na laag omlaag tot in de diepste lagen van bewustzijn. Totdat zij landen in het Hart van de koude duisternis die daar heerst.
Zij worden aangestuurd vanuit de kosmos en steeds gevuld met helder licht. Zo kan het zijn dat via de Tijdspoort op die plaats, steeds meer zuiver licht de bewustzijnslagen wordt ingewerkt. Zij geven letterlijk een lichtinjectie aan het hele gebied. Nieuwe stroom.
Dit gebied is van oudsher zeer omstreden. Vele oud Atlantiërs leven hier vrij dicht op elkaar. En werken er aan om dit gebied dat karmisch zo zwaar beladen is te ontsluiten.
Via het bewustzijn van velen worden de lichtcoderingen overgedragen aan de diepere zielslagen op deze plaats. Het zal nog tot en met Pasen duren voordat al dit licht goed geïnstalleerd en verzegeld is. Hoe verheugend is het dat energiegebieden die lange tijd in handen zijn geweest van zeer laag afgestemde zielen nu omgebouwd worden tot velden van licht. Zodat zij opnieuw bewoond kunnen worden door lichtdragers. 
Grote ontruimingen hebben hier plaats gevonden de laatste 20 jaar. Energetische verbouwingen en transformaties op zeer ruime schaal. Het is werkelijk zeer goed nieuws dat het licht dat in de basisstations al opgeslagen lag nu diep geënt mag worden in de aderen van vele tijden. De uitputting overstijgend, de verzwakking opheffend en alles opdragend tot een dieper niveau van Zijn.
Het geeft het bewustzijn van de aarde meer balans en rust. Het geeft laag afgestemd leven minder en minder kans om door te dringen tot onze tijd. Het zal de lagere portalen volledig afkoppelen en afsluiten met door licht verzegelde deuren.
Op vele niveaus verschijnt er een kantachtig weefsel dat de zwakke plekken gaat helpen herstellen. Alsof dit weefsel geïmplanteerd wordt om de energetische huid van de aarde te helpen herstellen.

Dankbaarheid hierom is overtuigend aanwezig. De Tijdspoort die zijn verbindingen in alle richtingen uitstrekt zal een cruciaal element worden binnen het evolutieprogramma van onze wereld. Dit alles zal doorwerken via oude bewustzijnpoorten naar Engeland, België, Frankrijk. Het zal in de ontsluiting van Europa een cruciaal element vormen in de tijd.

Verbroken punten helen, oude verbindingen worden hersteld. De aderen van onze tijd worden gevuld met nieuwe energie.
Is het niet schitterend????

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email