Het Drakenslot

Het Drakenslot

Enige tijd geleden heb ik jullie beschreven dat er op een kruispunt van tijdslijnen in Zuid Holland een drakenslot staat. De energie rondom dit slot wordt helderder met de dag en de draken die met dit slot verbonden zijn worden steeds actiever,
Een prachtige ontwikkeling doet zich voor. Ik word meegenomen naar een centrale ruimte binnen in het slot. Ik ben aan het werk met Anneke en Anneke heeft van oudsher een diepe verbinding met draken.
We betreden de centrale ruimte. In die ruimte staan twaalf kristallen sarcofagen in een cirkel opgesteld. Het voeteneinde van de sarcofagen is vastgezet in een kristallen ring. De sfeer is heel rustig en sereen. Een zeer oude, vermoeide draak wordt zichtbaar. Het is duidelijk dat hij hier al sinds mensenheugenis aanwezig is. Hij draagt zorg voor de sarcofagen en hun inhoud. Een wit gouden sarcofaag in de middencirkel van de kristallen ring schiet " aan". De sarcofaag is ingegraveerd met prachtige symbolen. In de kristallen ring zie ik die symbolen terug. Onder iedere sarcofaaguiteinde gloeit een kristal gouden symbool op. Het vertegenwoordigt de naam van degene die in de sarcofaag ligt. Het wordt lichter en lichter en prachtige muziek klinkt op. Ik voel meer dan dat ik hen zie de aloude draken die met dit slot verbonden zijn mee resoneren. Zij zingen een lied van ontwaken. Kleurenspiralen, licht, geluid, een werveling van klank en kleur ontstaat. Uit de sarcofagen zelf komt antwoord. De kristallen ring begint langzaam te bewegen en draait in de rondte. Een goudgele zonnestraal raakt de sarcofaag in het midden. Op borsthoogte schiet er uit die sarcofaag een goudkristallen symbool omhoog. Alsof degene die hierin ligt zijn naam vooruit stuurt. Dit symbool begint te stralen als de zon zelf en draait om zijn eigen as. De stralen die loskomen raken de andere sarcofagen op borsthoogte. Ook daar schieten op borsthoogte de naamsymbolen los. Zij groeien in licht en omvang en raken elkaar aan. Een goud diamanten zielenlied klinkt op. HET LIED van de drakenmeesters. Iedere drakenmeester is verbonden met een galactische straal. Hun bewustzijn is het die door alle elementale rijken heen werkt om de zielswinden van dit lichtstelsel te besturen. In het midden van de cirkel, wordt een witte drakenmeester wakker. Hij staat op en roept de anderen op om ook op te staan. Dit gebeurt. Uit alle sarcofagen komt een gedaante omhoog. Groot en energetisch zeer sterk. Geen echte vormen zijn zichtbaar, maar draaiende energiewinden van licht. Soms een flauwe gestalte in de kern, maar wat ik vnl. waarneem is hun kracht. Hun oerkracht. Van oudsher zijn zij degenen die de draken hoedden en bestuurden op alle winden van de tijd. Nu worden zij wakker en nemen hun taken weer op. Door de tunnels van energie heen die de draken recent gegraven hebben door het wereldbewustzijn gaat de sterrenkracht weer stromen. De drakenmeesters weten precies hoe en waarom deze krachten werken. Zij zullen vanuit het slot naar alle richtingen de sterrenportalen voeden en openen. Steeds dieper naar de kern van ons lichtstelsel toe werkend. Ongelooflijk wat een schouwspel. Het is machtig!!!
Met ontzag kijken we naar deze wedergeboorte en beseffen dat we getuige mogen zijn van een wonderbaarlijke herrijzenis.
Woorden schieten tekort om dit te beschrijven. Innerlijk weet ik dat dit een geweldige ontwikkeling is binnen het energetisch bestel. Ontzagwekkend is het. De oerkrachten die nu vrij komen zijn woest en toch zeer goed te beteugelen. Een drakenmeester heeft een zeer sterke wilskracht en gebruikt zijn krachten alleen op de juiste momenten.
De draken beginnen steeds harder en wilder te fluiten en te schreeuwen. Hun tonen vermengen zich met de atmosfeer van het leven. 
Wij verlaten het slot en " weten" dat er nog lang feest gevierd zal worden. De terugkeer van de drakenmeesters is niet zo maar iets. Daar mag men terecht om feesten.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email